Từ vụ ông Phạm Phú Quốc, cần phải cải cách chế độ bầu cử ứng cử

Ngô Ngọc Trai

2-9-2020

Như vậy là ông Phạm Phú Quốc đã phải xin thôi Đại biểu Quốc hội sau khi bị phát hiện mua quốc tịch Cộng hòa Síp với giá 2,5 triệu đô.

Qua sự việc này tôi cho rằng nhiều người không đảm bảo tư cách phẩm chất mà vẫn trúng cử Đại biểu Quốc hội hoặc tôi tin rằng có nhiều người cũng chẳng thiết tha gì với cương vị này nhưng vẫn bị đề cử phải tham gia Quốc hội.

Điều đó dẫn đến làm mất tính năng tác dụng của cơ quan lập pháp, nơi ban hành ra các văn bản chính sách pháp luật, khiến chất lượng làm luật thấp, ảnh hưởng đến phát triển quốc gia.

Ngược lại ngoài xã hội có rất nhiều người xứng đáng lại không thể tham gia trúng cử Đại biểu QH, đó là những doanh nhân, nhà báo, luật sư, nhà hoạt động xã hội… Những người mà qua nỗ lực tự thân đã chứng minh được thành tựu bản thân và có phẩm chất của một đại biểu QH, đó là thường xuyên lên tiếng về các vấn đề xã hội, chất vấn, nêu ý kiến, đưa ra yêu cầu, phần việc của một đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri.

Từ thực tế đó và qua vụ việc ông Phạm Phú Quốc tôi cho rằng lãnh đạo nhà nước cần phải cải cách chế độ bầu cử ứng cử, chia sẻ dành không gian cho các ứng viên tự do ngoài xã hội được có cơ hội thành công khi tham gia ứng cử bầu cử vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố. Thay vì để hầu hết đại biểu được cơ cấu chỉ định, thành ra điều nhận được không phải là sự bảo toàn quyền lực mà kết quả đem lại là sự ngược lại mà thôi, ví như qua trường hợp ông Phạm Phú Quốc.

Làm như thế thì nguồn nội lực quốc gia mới được trân trọng, đó là những năng lực phẩm chất về chính trị xã hội của người dân trong xã hội, tránh sự lãng phí tài năng xã hội. Làm việc đó chính là củng cố nội lực quốc gia, nhất là ở thời kỳ môi trường quốc tế có nhiều biến động ảnh hưởng đến phát triển của đất nước như hiện nay.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

 1. Đã một lòng theo đảng,
  Thờ Mác – Lê, tức là
  Căm ghét bọn tư bản
  Giãy chết và xấu xa,

  Thì những người cộng sản
  Dứt khoát phải nêu gương
  Lòng kiên trung với đảng
  Cho “phản động”, dân thường.

  Gương phát huy lý tưởng
  Và phẩm chất anh hùng
  Trong việc thề sống chết
  Chống tư bản đến cùng.

  Vì vậy, tôi đề nghị
  Điều lệ đảng từ nay
  Bổ sung và ghi rõ
  Một điều khoản thế này:

  Các đảng viên cộng sản,
  Bất kỳ hoàn cảnh nào,
  Về hưu hay tại vị,
  Chức thấp hay chức cao,

  Không được cho con cháu
  Đi học ở nước ngoài,
  Trừ những nước cộng sản
  Và những nước độc tài.

  Cấm bố mẹ, con cái
  Và bản thân đảng viên
  Không sang xứ giãy chết
  Mua nhà và giấu tiền.

  Cấm định cư, thậm chí,
  Cấm cả việc đi chơi.
  Chúng nó, bọn thối nát,
  Xem làm gì, dở hơi.

  *
  Đảng trước sau như một,
  Trong sáng và kiên trinh,
  Chắc thấy đề nghị ấy
  Hợp lý và hợp tình.

  Vì không thể có chuyện
  Miệng thì chửi xấu xa,
  Mà lén lút, chạy chọt
  Làm công dân người ta.

  Luôn tự khoe kiên định,
  Vĩ đại và quang vinh,
  Làm thế thì chẳng khác
  Tự ị vào mặt mình. TBT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây