Đảng Dân chủ tự do Đức (FDP) cảnh báo Viện Khổng Tử của TQ tại Đức là gián điệp

Van Man

30-11-2019

Thủ tướng Merkel tại lễ khai trương “Học viện Khổng Tử” ở Stralsund, tháng 8 năm 2016. Ảnh: internet

Cánh tay nối dài của chế độ Trung Quốc vươn tới các trường đại học Đức!

Đảng FDP cảnh báo để chống lại cái gọi là Viện Khổng Tử trước Quốc hội Đức. Hiện có 19 Viện Khổng Tử trong các trường đại học ở Đức, được tạo ra để giới thiệu cho sinh viên Đức về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. FDP thấy trong đó là một mối nguy hiểm. Bởi vì: Các viện được quản lý bởi bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản TQ.

“Đằng sau những nghi thức uống trà và ngôn ngữ dường như vô hại che giấu sự tuyên truyền lạnh lùng của một chế độ độc tài. Họ làm được điều đó mà chẳng phải mất cái gì ở các trường đại học của chúng tôi,” chuyên gia giáo dục Jens Brandenburg (33 tuổi) cuả đảng FDP nói với Cơ quan báo chí Liên bang. Đức không nên quá ngây thơ khi tiếp xúc với Trung Quốc.

Chính phủ Liên bang xác nhận quan điểm cuả FDP: “Học viện Khổng Tử” được kiểm soát bởi một cơ quan của Bộ Giáo dục Trung Quốc, cơ quan này trực thuộc bộ phận tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Chính phủ Liên bang nhận thức được rằng nhà nước Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tạo ảnh hưởng đến các sự kiện, nội dung giảng dạy và tài liệu của Viện Khổng Tử ở Đức.”

Chuyên gia giáo dục Brandenburg yêu cầu: “Các trường đại học, các tiểu bang và thành phố của Đức nên cắt nguồn cung cấp tiền cho các Viện Khổng Tử và chấm dứt hợp tác với nó.” Frank Müller-Rosentritt (37tuổi ), trưởng ban của nhóm nghị sĩ đảng FDP, đã báo cáo các vấn đề về TQ trước quốc hội. Ông nhấn mạnh rằng Đức và châu Âu phải khẩn trương từ bỏ sự ngây thơ của họ đối với chính sách đối ngoại mở rộng của Trung Quốc, bất kể điều đó ảnh hưởng của TQ đến các vấn đề nội bộ của các quốc gia thành viên EU. Hiện tại là sự tham gia có thể của công ty nhà nước Huawei trong việc phát triển mạng 5G và cả trong các lĩnh vực khoa học khác ở các nước Âu Châu.

Nguồn: Bild

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.