Ai công thần? Ai kiêu ngạo cộng sản?

 •  
 •  
 •  
 •  

Trung Nguyễn

16-10-2019

Ngay sau khi đoạn clip ghi lại lời phát biểu của tướng Lê Mã Lương được phát tán trên mạng xã hội, trong đó ông nói rõ các đại tướng quan trọng nhất của quân đội hiện nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Lương Cường không biết đọc bản đồ, báo Quân đội Nhân dân đã liên tục ra các bài viết, đăng ý kiến chỉ trích gay gắt tướng Lê Mã Lương, cho rằng ông mắc bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”.

Thậm chí có bài viết còn cho rằng tướng Lê Mã Lương đã phạm vào tội hình sự là “vu khống, nói xấu, bôi nhọ uy tín, danh dự người khác”, ngầm ý đòi đưa tướng Lương ra tòa.

Thủ tướng còn dốt thì nói gì tới Bộ trưởng Quốc phòng

Tôi là dân thường, chưa gặp trực tiếp các ông Ngô Xuân Lịch và Lương Cường bao giờ, nhưng thật sự tôi rất tin những lời tướng Lê Mã Lương nói, chỉ cần dựa vào các thông tin gián tiếp.

Thứ nhất, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chức vụ còn cao hơn hai ông đại tướng kia, thế nhưng trình độ tiếng Anh của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không phát âm nổi dòng chữ tiếng Anh đơn giản và phổ biến là “Made in Vietnam”. Ông Phúc phát âm là “ma dê in Việt Nam” rất hồn nhiên. Mà ông Phúc là người liên tục sử dụng các khái niệm “thời thượng” như “chính phủ kiến tạo“, “cách mạng công nghiệp 4.0”,…

Một quan chức đứng vào hàng “tứ trụ” là bốn người quan trọng nhất của quốc gia mà một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết thì việc các quan chức khác, kể cả các tướng tá trong Bộ Quốc phòng, không biết đọc bản đồ là chuyện rất bình thường. Do đó tôi không ngạc nhiên khi nghe tướng Lê Mã Lương nói về năng lực của hai ông đại tướng Ngô Xuân Lịch và Lương Cường.

Ngay như Bộ Giáo dục chuyên chăm lo việc học hành mà Thông tư của Bộ không yêu cầu quan chức cấp Sở trở lên phải biết ngoại ngữ. Tức là Bộ Giáo dục thừa biết là yêu cầu quan chức biết ngoại ngữ như tiếng Anh cũng không nổi vì quan chức giáo dục toàn … dốt. Mà đã dốt thì làm sao có đủ kiến thức mới nhất để đưa vào công tác quản lý và giảng dạy, và làm sao có được nguồn nhân lực để làm “cách mạng công nghiệp 4.0”?

Tướng tá chỉ “tâm tư” chuyện lên lon

Thứ hai, bản thân ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiền nhiệm là Phùng Quang Thanh từng thừa nhận trước Quốc hội của đảng cộng sản là “không phong tướng, anh em tâm tư“. Người dân nghe lời trần tình của tướng Thanh thì chỉ thấy các sĩ quan Việt Nam chỉ “tâm tư” chuyện cái danh, cái ghế của mình, tuyệt nhiên không thấy các “anh em” “tâm tư” chuyện thuộc nhiệm vụ của các “anh em” là chống giặc, giữ nước.

Ngay như các đại tướng không-biết-đọc-bản-đồ là Ngô Xuân Lịch và Lương Cường, các ông này đã có bao giờ phát biểu cho dân biết kế sách chống kẻ thù cộng sản Trung Quốc xâm lược là thế nào chưa? Các ông này cũng đã bao giờ cho dân biết “tâm tư” của các ông khi cộng sản Trung Quốc đang đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 và đoàn tàu hộ tống dương oai diễu võ trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay không?

Câu trả lời là Không. Tức là các ông làm đại tướng, là rường cột của quốc gia, mà trước sự xâm lược ngang ngược của cộng sản Trung Quốc tại bãi Tư Chính các ông không dám hó hé gì. Rõ ràng là dân không thể tin vào trình độ, năng lực của các ông, và càng không tin vào tinh thần chống cộng sản Trung Quốc xâm lược của các ông. Không cần đến khi tướng Lê Mã Lương lên tiếng, người dân cũng đã biết về Tâm và Tầm của các ông!

Bởi vậy nên các bạn dư luận viên cao cấp đang công tác tại báo Quân đội Nhân dân đừng cố gắng hô hào cho dân tin vào trình độ các đại tướng không-biết-đọc-bản-đồ nữa.

Ai công thần?

Trở lại với cáo buộc của báo Quân đội Nhân dân là những tướng dám lên tiếng như ông Lê Mã Lương mắc bệnh “công thần”, “kiêu ngạo cộng sản”. Tôi xin thưa với báo Quân đội Nhân dân là toàn bộ giới lãnh đạo cộng sản đều mắc phải hai căn bệnh này, thậm chí bất kì ai là đảng viên cộng sản về hình thức đều mắc hai căn bệnh này.

Chỉ cần đọc lại Điều lệ đảng cộng sản Việt Nam và Hiến pháp 2013 là người dân có thể thấy rất rõ điều này. Ngay phần mở đầu của Điều lệ đảng cộng sản là đảng cộng sản đã kể công:

“Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc”.

Ai kiêu ngạo cộng sản?

Sau phần tự xưng “công thần” ở trên là phần “kiêu ngạo cộng sản”:

Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân”.

Chỉ cần đọc cụm từ “tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại” là đủ thấy giới lãnh đạo cộng sản kiêu ngạo như thế nào.

Chính vì cho rằng đảng cộng sản có đủ thứ công trạng nên đảng cộng sản đương nhiên có quyền “lãnh đạo nhà nước và xã hội” như điều 4 Hiến pháp quy định, bắt toàn dân phải đi xây dựng thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng mà đến bây giờ giới lãnh đạo đảng cũng chẳng biết nó là gì, nhưng vì “kiêu ngạo cộng sản” nên đến giờ họ vẫn không dám nhận sai và xin lỗi nhân dân.

Chính cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh đã thừa nhận: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó [kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa], mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm.”

Tức là một bộ phận cán bộ đảng viên cộng sản cao cấp đã không còn mắc bệnh “kiêu ngạo cộng sản” nữa và đã biết là đảng cộng sản đã làm sai, thế nhưng đảng cộng sản tiếp tục duy trì chế độ chính trị toàn trị và chế độ kinh tế “định hướng xã hội chủ nghĩa” không tưởng. Nghĩa là giới lãnh đạo cộng sản hiện tại còn có thêm các căn bệnh nan y khác là “mặt dày”, “độc tài”, “tham quyền cố vị”,…

Vài câu hỏi cho các tướng lãnh không-biết-đọc-bản-đồ

Nhân việc các ông đại tướng Ngô Xuân Lịch và Lương Cường chỉ biết nói chính trị suông đang nắm quyền ở Bộ Quốc phòng thì tôi cũng muốn hỏi các ông vài câu về chính trị. Mong là các ông trả lời để người dân chúng tôi được thấy trình độ lý luận chính trị của các ông đến đâu. Các anh chị em an ninh quân đội nhớ chuyển giùm bài viết này của tôi đến các vị tướng đáng kính của các anh chị em.

Thứ nhất, các ông nói Quân đội Nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân. Điều gì chứng minh cho chuyện này? Bản thân tôi từng là một người lính nhưng tôi chưa đi làm công nhân bao giờ. Tôi cũng chắc chắn các tướng tá trong quân đội hiện tại và các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đi làm công nhân. Không lẽ tôi đang là một thanh niên bình thường chưa làm công nhân bao giờ thì tự dưng vào bộ đội tôi lại có bản chất giai cấp công nhân? Và bây giờ khi tôi không ở trong quân đội nữa thì tôi có còn bản chất công nhân trong con người tôi không?

Thứ hai, các ông nói thử cho tôi nghe, lương trung bình của giai cấp công nhân ở Việt Nam và lương trung bình của bộ đội Việt Nam là bao nhiêu? Hai mức lương này trùng với nhau hay không? Lương của công nhân đến từ đâu và lương của lực lượng vũ trang, tức là gồm cả công an, an ninh đến từ đâu?

Thứ ba, Quân Giải phóng Nhân dân của cộng sản Trung Quốc cũng mang bản chất giai cấp công nhân giống Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thế tại sao quân đội cộng sản Trung Quốc tràn vào chém giết dân, tàn phá các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979, đánh nhau với quân đội cộng sản Việt Nam? Hiện tại quân đội mang bản chất công nhân của cộng sản Trung Quốc đã xâm lược Hoàng Sa và đang rắp tâm chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam. Tại sao hai quân đội có cùng bản chất công nhân lại đánh nhau? Và phải chăng bản chất công nhân là hiếu chiến, bành trướng, xâm lược?

Tôi hỏi chơi thôi chứ tôi biết trình độ sếp của các ông là ông Nguyễn Phú Trọng cũng không trả lời được đâu chứ đừng nói gì tới các bạn dư luận viên, lực lượng 47 đang đọc bài viết này. Tôi không mắc bệnh “kiêu ngạo cộng sản” như các ông mà đó là vì anh Võ Văn Thưởng “yêu dấu” của tôi tuyên bố hùng hồn rằng “Chúng ta [đảng cộng sản] không sợ đối thoại, không sợ tranh luận” mà bây giờ anh ấy trốn luôn, không dám đối thoại với dân thường như tôi.

Kết luận

Giới lãnh đạo cộng sản nói chung, các tướng tá trong Bộ Quốc phòng nói riêng, đều không có Tâm và Tầm đối với quốc gia, dân tộc. Hai ông võ tướng rường cột quốc gia là  Ngô Xuân Lịch và Lương Cường đến giờ này vẫn im thin thít trước việc quân đội cộng sản Trung Quốc đang xâm chiếm bãi Tư Chính là dân đủ hiểu rồi.

Người dân chúng tôi không còn hy vọng gì vào các lãnh đạo cộng sản thì rồi chúng tôi sẽ phải giành lại quyền dân tộc tự quyết, giống như người dân Hong Kong đang làm: chống lại chế độ cộng sản Trung Quốc đang phát xít hóa, đòi thực thi các quyền tự do – dân chủ,…

Giới lãnh đạo cộng sản đã tuyên bố trong điều lệ đảng là “nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước” thì rất nên biết quy luật khách quan, xu thế thời đại là dân chủ hóa. Đó cũng là khát vọng của toàn dân và cũng là yêu cầu của thực tiễn đất nước. Chống lại xu thế dân chủ hóa này là các ông đang tự đào mồ chôn mình. Hãy đọc lại lời phát biểu mới đây của Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương của đảng cộng sản:

“Cốt lõi vẫn là dân chủ. Chỉ có dân chủ thực sự mới thay đổi được thực trạng đáng âu lo hiện nay. Nguồn lực quan trọng nhất của mỗi dân tộc vẫn là con người. Khi dân chủ hóa thì con người được phát huy mọi khả năng sáng tạo và tạo ra động lực thúc đẩy tiến bộ và văn minh. Dân chủ hóa sẽ xóa bỏ bất bình đẳng giữa các cá nhân, ai cũng ngang nhau về cơ hội cống hiến, chứ không phải một số ít người được hưởng lợi từ quy hoạch”.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

 1. Nguyễn Thanh Hóa giữ chức vụ Cục trưởng C50, không có hiểu biết gì về mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số, không biết sử dụng máy vi tính…
  Thì đã làm sao?!*

  Tất cả lãnh đạo csVN không cần học cách bình thiên hạ nhưng vẫn dẫn dắt toàn dân tới bến vào con đường cầm quần bán áo.
  Thì đã làm sao?!*

  Cũng may là chúng nó không biết đọc bản đồ, nhìn bản đồ bờ biển VN đọc là ma dê in Viết Nam.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây