Định nghĩa người tài và những quy định chặn của người tài

Nguyễn Ngọc Chu

12-6-2019

Không có thước đo về tài năng, nên không hình thức hóa đúng về định nghĩa người tài. Và định nghĩa viết ra cũng không khoác lên người ứng viên mà đo được như đo chiếc áo. Chỉ có đánh giá của số đông mới lựa chọn đúng người tài.

I. Nghe tin Bộ Nội vụ đang đưa ra định nghĩa người tài là tiêu chí tuyển chọn cán bộ thì thốt lên: Vô vọng.

Những người khởi xướng việc đó hoặc không có việc làm hoặc không biết việc gì mà làm. Họ không chỉ phí phạm tiền lương nhận từ ngân sách đã đành, mà còn tự bêu xấu trí tuệ người Việt Nam trong con mắt công đồng quốc tế. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây không nơi nào làm như vậy. Không nước nào làm như vậy.

II. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn củng cố Đảng bằng cách chọn người tài để lãnh đạo Đảng. Điều này ông đã đề cập tại Hội nghị 10 BCH TƯ trong tháng 5 /2019. “Đốt đuốc tìm kiếm người tài” cũng đã được nhiều lãnh đạo đã đề xướng. Vậy nên, xin đề xuất mấy ý kiến sau đây cho Đại hội 13 của Đảng để xóa bỏ những quy định đang chặn cửa người tài.

1. XÓA BỔ QUY ĐỊNH PHẢI LÀ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ MỘT NHIỆM KỲ THÌ MỚI ĐƯỢC CHỌN BÀU VÀO 4 VỊ TRÍ CHỦ CHỐT: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC, THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI.

Đây là một quy định phi khoa học, chặn cửa người tài, và bảo kê cho các ủy viên bộ chính trị đương nhiệm trước kỳ Đại hội.
Theo quy định này, thì chỉ có 17 khuôn mặt đang là ủy viên Bộ chính trị hiện nay sẽ nắm 4 chức vụ chủ chốt lãnh đạo đất nước sau Đại hội 13. Đó là nỗi buồn của toàn dân. Vì tài năng của các vị này dân đã biết. Dân cần những người giỏi hơn.

2. XÓA BỔ QUY ĐỊNH PHẢI LÀ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG MỘT KHÓA RỒI MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC BÀU VÀO BỘ CHÍNH TRỊ

Cũng giống như quy định về bàu “tứ trụ”, quy định định này phi khoa học và là rào cản ngáng đường những tài năng mới.

3. XÓA BỎ QUY ĐỊNH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BÀU TỔNG BÍ THƯ VÀ THAY BẰNG QUY ĐỊNH ĐẠI HỘI BÀU TRỰC TIẾP TỔNG BÍ THƯ

Không có thước đo về tài năng, nên không hình thức hóa đúng về định nghĩa người tài. Và định nghĩa viết ra cũng không khoác lên người ứng viên mà đo được như đo chiếc áo. Chỉ có đánh giá của số đông mới lựa chọn đúng người tài.

Cho nên, xóa bỏ 2 điều kiện trên về bàu Bộ Chính Trị và bàu 4 vị trí chủ chốt vẫn chưa đủu để chọn ra người tài. Người tài không phải chọn theo định nghĩa mà phải được chọn bởi số đông.

Bởi thế, Tổng bí thư của Đảng phải được bàu trực tiếp từ toàn bộ đảng viên của Đảng. Đó là phương thức duy nhất đúng.

Tuy nhiên, nếu chưa làm được điều đó trong kỳ Đại hội 13 sắp tới thì phải chọn phương án tình thế bắt buộc là Đại hội bàu trực tiếp Tổng bí thư.

Xóa bỏ 3 điều nêu trên trong Đại hội 13 sắp tới, tuy không đáp ứng được nguyện vọng của 5 triệu đảng viên khát khao trực tiếp cầm lá phiếu bàu Tổng bí thư, thì chí ít cũng cải thiện được một phần nào chất lượng hàng ngủ lãnh đạo của Đảng. Từ đó, dần dần tìm ra được người có khả năng làm được điều toàn dân mong đợi.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Ông Trọng ban hành văn bản Số: 90-QĐ/TW ngày 04 tháng 8 năm 2017 về: “QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ” là đã có ý sắp đặt nhân sự trước rồi vì chỉ có TBT là ng “có năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm”. Đảng quá duy ý chí do độc tôn quyền lực mà ko biết rằng: “Và định nghĩa viết ra cũng không khoác lên người ứng viên mà đo được như đo chiếc áo”. Bác Chu góp ý rất tốt, quá tốt, rất vì dân, vì nc nhưng mọi sự đã an bài.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây