Vua nào cờ đấy – Cờ nào vua đấy

FB Nguyễn Ngọc Chu

28-12-2018

Còn mãi vén mây mù. Còn mãi ngỏng cổ mà chưa thấy trời xanh

VUA NÀO CỜ ĐẤY. CỜ NÀO VUA ĐẤY.

“Ở bầu thì tròn. Ở ống thì dài”. Tổ tiên dạy chẳng thể nào sai.

CỜ VUA VÀ CỜ TƯỚNG

Con mã của cờ vua thì đi tự do. Con mã của cờ tướng thì bị cản.

Cờ tướng, sĩ không ra khỏi khung thành, tượng không qua được sông, pháo phải có điểm tựa.

Cờ vua thì quân nào cũng đi khắp chiến trường, tượng tung hoành đường chéo, xe ngang dọc, phượng hoàng thì vô biên dọc ngang xiên chéo. Cờ tướng không có quân cờ nào dũng mãnh tự do như phượng hoàng.

Đến thân phận lính – con tốt, chỉ được đi bộ từng bước, chỉ được tiến lên, đi không được quay trở lại, nhưng số phận ở hai bàn cờ rất khác nhau.

Ở cờ vua khi con tốt đi bộ đến “cuối chiến trương”, chứng tỏ được tài năng, nên được hóa thành phượng hòang, xe, tượng, mã… vị trí nào tùy thích.
Ở cờ tướng, con tốt đi qua chiến trường, mãi mãi là lính trơn.

Bở thế mà cờ vua, nước đi nhiều gấp triệu triệu lần, muôn vàn biến hóa hơn cờ tướng
Triết học của cờ vua và cờ tướng khác nhau một trời một vực.

VUA NÀO CỜ ĐẤY. CỜ NÀO VUIA ĐẤY.

Nay BCH TƯ đang họp để quy hoạch nhân sự cho đại hội XIII.

Có chống tham vọng quyền lực bao nhiêu, có chống chạy chức chạy quyền bao nhiêu, cuối cùng cũng “dã tràng xe cát”! Đã vào đến chốn quyền lực thì sao không tham vọng quyền lực. Đã đến đỉnh cao thì không “chạy” cũng phải “đi”. Chỉ có bàu cử trực tiếp toàn quốc thì mới chống được chạy chức chạy quyền.

Vua nào cờ đấy . “Bàn cờ nhân sự” chưa chơi mà đã biết trước kết cục nhân sự. Cờ nào vua đấy.

Còn mãi vén mây mù. Còn mãi ngỏng cổ mà chưa thấy trời xanh.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây