Những bài thơ viết về BCT

Đỗ Thành Nhân

26-6-2018

BCT là gì? BCT nghĩa là gì?

Trả lời câu hỏi cho những đứa cháu học tiếng Việt ở nước ngoài là không dễ. BCT không có trong từ điển tiếng Việt. BCT là một thế lực, thế lực này không nằm trong nhánh quyền lực nào nhưng lại chi phối tất cả các nhánh quyền lực. BCT còn hơn cả hoàng đế bởi vì BCT là một tập thể các hoàng đế.

Nói chung: BCT quyền lực vô biên, trên cả Hiến pháp; nhưng BCT lại không bằng một đứa bé. Em bé không chịu trách nhiệm việc mình làm – ngay cả khi em phá phách hay ị ra nhà!

Câu trả lời BCT một cách dân dã là, những bài thơ con cóc với niêm luật: mỗi bài 7 câu, mỗi câu 3 âm tiết có 3 chữ cái đầu phải là B, C và T; được tác giả sưu tầm trên mọi miền đất nước và biên soạn lại. Xin giới thiệu mọi người cùng đọc và bổ sung.

***

01

Bảy Câu Thơ

Ba Chữ Thôi

Bà Con Ta

Biết Chính Tà,

Bàn Chút Thử

Bản Chất Thực:

BCT.

***

02

BCT,

Bị Chủ Tịch,

Bác Chúng Ta,

Bậc Chí Tôn:

Biến Cải Thành

Bầy Chó Tàu,

Bám Cộng Tàn.

***

03

BCT,

Bịp Chúng Ta

Bác Chủ Tịch,

Bố Chung Ta?!

Bạn Có Tính:

Bác Chúng Ta,

Bao Cuộc Tình?

***

04

BCT,

Bọn Cẩu Tặc

Biết Cộng Tác:

Buôn Chính Trị.

Biết Chủ Trương:

. Bịp Cao Thủ,

. Bợm Chính Thống.

***

05

BCT,

Bám Chú Tập:

. Bóp Cổ Ta,

. Bắt Cóc Ta,

. Biển Của Ta,

. Bờ Của Ta,

Bê Cho Tàu.

***

06

Bạn Có Thấy?

Bình Cận Tập,

Bố” Cụ Tổng

BCT

Bày Chống Tham:

Bình Cố Thủ,

Bầy Chuột Tinh.

***

07

Bạn Có Thấy:

BCT,

Bắt Chúng Ta

Bịt Cả Tiếng.

Bởi Chúng Ta

Biết Chú Tập

Bè Cụ Tổng.

***

08

Bạn Có Thấy:

Bao Chủ Trương

BCT,

Bị Chú Tập:

Buộc Chúng Ta

Bằng Chỉ Tỉnh

Bọn Cộng Tàu.

***

09

Biết Chúng Ta,

Bà Con Ta

Bị Cả Tin.

BCT

Bịp Chúng Ta

Bày Chương Trình:

Buôn Củi Tham.

***

10

Bắt Cóc Thanh

Buộc Chung Thân,

Bắt Chú Thăng

BCT.

Báo Chí Tin

Bơm Cụ Tổng.

Bạn Có Tin?!

***

11

BCT,

Bà Chủ Tịch

Bắt Chước Tập:

Báo Chí Tịt.

Buộc Chúng Ta:

. Bịt Cả Tai,

. Bặt Cả Tiếng.

***

12

Bởi Cạn Tiền,

BCT:

Bán Chính Thức

Biển Của Ta,

Bờ Của Ta;

Buộc Chúng Ta

Bị Chết Trắng.

***

13

Bao Cháu Trẻ,

Biểu (Cảm) Tình.

Bị Cụ Tổng

BCT,

Bà Chủ Tịch:

Buộc Chung Tội,

Bắt Chết Thảm.

***

14

Bạn Có Thể,

Báo Cho Tôi:

BCT

. Biết Cảm Thông,

. Bớt Chút Thuế,

. Bớt Chặn Tiền

Bọn Chúng Ta.

***

15

Bạn Cứ Tìm?

BCT

. Biết Cảm Thương,

. Bật Cảm Thán?

Bởi Chúng Thấy

Bao Cháu Thơ,

Bưng Cơm Thừa.

***

16

Buổi Chiều Tà

Bạn Cùng Tôi

Bên Chén Trà,

Bè Cá Thối

Biển Có Tang.

BCT?

Biết Có Tội …

***

17

Bạn Cao Tuổi,

Bao Cháu Trẻ,

Bầy Con Thơ

Bị Cầm Thế,

Bị Chung Thân.

Bởi Chính Tà:

BCT.

***

18

BCT,

Bọn Chưa Tới

Ba Chục Tên,

Bắt Chúng Ta

Bán Cho Tàu.

Bởi Chúng Ta

Bịt Chặt Tai.

***

19

Bờ Cõi Ta

BCT

Bưng Cho Tàu.

Biển Chúng Ta

Bị Chất Thải,

Bầy Cá Trôi

Biển Chết Tươi!

***

20

BCT,

Bị Chuyển Thành

Bầy Chó Tập.

Biến Chính Ta,

Bờ Cõi Ta,

Bãi Chất Thải.

Bên Cạnh Tàu.

***

21

Buổi Chiều Tà,

Bậc Cao Tăng

Bên Cổ Tự,

Bị Cộng Tàn

Buồn Cảm Thán:

BCT

Bạc Chánh Tín.

***

22

Bên Chùa Tàn,

Bạn Có Thấy?

BCT

Bởi Chuyện Tiền,

Bỏ Chính Tâm.

Buộc Chân Tu:

Bán Cổ Tự!

Bình Luận từ Facebook