Chẳng lẽ thủ tướng phải đi sửa lỗi ngu tiếng Việt cho ông bộ trưởng

FB Hoàng Hải Vân

23-5-2018

Ông Nguyễn Văn Thể. Ảnh: internet

Tôi vẫn nhớ một chuyện hồi mới biết nói. Hồi đó nhà tôi ở giữa làng, nhà ông cậu họ ở đầu làng. Có lần mẹ tôi bảo đi với mẹ lên nhà cậu chơi, tôi nói “đường cao quá không đi”. Cả nhà cười vui vẻ, ai cũng biết tôi chưa có đủ tiếng để nói, chứ ai cũng hiểu tôi muốn nói “xa” chứ không phải “cao”.

Nếu như tất cả các vị Bộ trưởng đều có trình độ thực học ngang với lớp 3 phổ thông thì không có câu chuyện chuyển cái “Trạm thu phí” thành “Trạm thu giá” làm trò cười cho thiên hạ trong những ngày qua. Là trò cười, nhưng không thể “cười vui vẻ”. Ông Bộ trưởng Giao thông và cấp dưới của ông ấy không phải không đủ chữ để viết, mà do cố tình lách luật nên đã bộc lộ sự ngu độn của đầu óc khi biến một từ tiếng Việt thành tối nghĩa. Mà không cần phải học tới lớp 3, chỉ cần biết nói và không điếc thì nghe cái chữ “thu giá” đã thấy vô nghĩa rồi.

Dù có biết chữ hay không, một người bình thường khi nghe tiếng “phí”, ai cũng hiểu đó là khoản tiền phải trả khi sử dụng một dịch vụ (ngoài cái nghĩa của từ phí tổn, chi phí, lãng phí không nằm trong ngữ cảnh này). Khi nghe tiếng “giá”, ai cũng hiểu đó là biểu hiện được tính bằng tiền của một vật hay một thành quả của lao động (ngoài những nghĩa khác không nằm trong ngữ cảnh này : là mầm chưa thành lá của hạt đậu, dụng cụ để treo hay đỡ đồ vật, hoặc là người ở vậy không lấy vợ lấy chồng…). “Thu phí” là thu một khoản tiền, còn “thu giá” chỉ có thể thu … giá đậu hay cái giá đỡ treo trên tường mà thôi. Người ta vẫn dùng được chữ “trả giá” nhưng “giá” ở đây có hàm nghĩa rất mắc, không chỉ bằng tiền mà còn bằng danh dự, sự nghiệp, tánh mạng.

Sự u mê ngu độn về tiếng mẹ đẻ của một vị Bộ trưởng lại được treo khắp nơi cho toàn dân nhìn thấy, đã biến thành trò cười. Sau khi công luận góp ý rồi mà vẫn không chịu sửa thì không dừng lại ở trò cười nữa. Nó trở thành uy tín của Chính phủ. Chúng ta sẽ giải thích như thế nào khi trẻ con hỏi chúng ta: “Thu giá” là thu cái gì? Chúng ta sẽ bảo với chúng nó rằng ông Bộ trưởng Giao thông ngu. Chúng hỏi: Có ai không ngu để sửa chữ đó không? Đến nước này chắc Thủ tướng phải mở miệng lệnh cho ông Bộ trưởng Giao thông sửa ngay cái chữ tối nghĩa đó đi, nếu không thì toàn dân làm sao giải thích cho con cái ho để giữ uy tín cho Chính phủ?

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

 1. Đứng về phía Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GTVT… gọi BOT là “Trạm thu gía” – hoàn toàn đúng!
  Còn đứng ở địa vị của Nhân dân, mọi ngưòi phải goi nó là TRẠM TRẢ GÍA.

  Chúng nó muốn nhân dân phải TRẢ GÍA, vì đã “sáng suốt lựa chọn” lũ lưu manh chúng nó làm lãnh đạo, “sáng suốt” ngâm miệng, “sáng suốt” không nhìn thấy ĐCSVN chúng nó – đã tự ghi Điều 4 độc tài vào trong “Hiến pháp”.

 2. Trong chế độ toàn trị, một kẻ có quyền nghĩa là có quyền sinh, quyền sát, quyền moi tiền… và cả quyền được ngu.
  Những kẻ cầm quyền chúng cứ nói bừa, nói văng mạng mặc ai có nghe được hay không, miễn sao chúng lách được luật moi được tiền xong được việc của chúng.
  Từ các loại bộ trưởng giao thông, y tế, môi trường, giáo dục…đến các ông bà nghị, ông chủ tịch Hà Nội đều nói lấy được như vậy.
  Cho nên có nói phải nói trái gì cũng chỉ có cái đầu gối nó nghe thôi.

 3. 1) Trò NV Thể đã học môn Ngữ Văn tới hết trung học (12 năm)
  2) Sau đó học lên (để làm nghề)
  3) Nhưng vô nghệ nghiệp, Thể học môn Mac-Le để làm được đủ mọi chức vụ trong hệ Tam Quyền CS.
  4) Tam Quyền = 3 vua bếp, có đảng ngồi chôm hổm ở trên

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây