Cách Mạng Dân Chủ

Lê Minh Nguyên

14-2-2018

Cách mạng là để thay đổi vận mạng một dân tộc sống trong một đất nước đang trên đà suy vi.

Cách mạng dân chủ (CMDC) là một cuộc cách mạng để xây dựng nền dân chủ trên khung sườn của các định chế dân chủ pháp trị, cùng lúc thay đổi chính quyền không dân chủ đang trị vì.

Cách mạng dân chủ được thực hiện bằng các phương tiện dân chủ, thường không bạo lực, như xuống đường, đình công, bãi thị, bất tuân dân sự, phản kháng thụ động (BOT Cai Lậy)…

Cách mạng dân chủ đưa đến việc thay đổi hiến pháp, cho phép người dân có quyền: Bắt buộc chính quyền phải tổ chức trưng cầu dân ý trên những vấn đề mà người dân ký thỉnh nguyện thư cao đến một tiêu chuẩn nào đó, thí dụ ở California năm 2018 là 365,880 chữ ký.

– Bắt buộc chính quyền phải tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm một viên chức chính quyền khi người dân ký thỉnh nguyện thư cao đến một tiêu chuẩn nào đó.

– Giới hạn sự cầm quyền trong các nhiệm kỳ nhất định.

Cách mạng dân chủ đã xảy ra ở Bồ Đào Nha năm 1974, ở Phi Luật Tân (People Power) năm 1986, ở Tiệp Khắc với Cách Mạng Nhung năm 1989, ở Đông Đức và Romania năm 1989, ở Tunisia với Cách Mạng Mùa Xuân năm 2011, ở Ukraine với Euromaidan năm 2014.

Người dân Tunisia xuống đường làm cách mạng mùa Xuân. Nguồn: internet

Cách mạng xảy ra khi người dân không còn chấp nhận được nữa cái chế độ hiện hữu, muốn đứng lên phá bỏ xích xiềng. Trong cách mạng dân chủ nó còn có nghĩa là để thay thế vào bằng một hệ thống giá trị mới với những định chế mới, con người mới, cung cách ứng xử mới, một lề lối sống mới. Nó đòi hỏi một sự đứng lên của dân chúng để cương quyết thay đổi vận mạng của chính mình và của toàn thể dân tộc.

Cách mạng dân chủ dễ thành công và tiết kiệm được máu xương hay tù tội khi bộ phận thanh gươm lá chắn của độc tài bị tê liệt, không có khả năng đàn áp hay đàn áp một cách rất yếu ớt dù có trang bị vũ khí tới tận răng như Cảnh Sát Cơ Động của CSVN hay Lực Lượng Berkut (Eagle) của ông Viktor Yanukovych ở Ukraine. Cho nên sự thành công của CMDC ngoài yếu tố tổng nổi dậy của toàn dân còn có yếu tố phân liệt của đầu não lãnh đạo độc tài. Trong các chế độ CS đã sụp đổ, nó sụp đổ là do yếu tố này và quần chúng nắm bắt cơ hội đứng lên xô luôn, chứ không phải do các tổ chức đối lập vì vốn không thể có được trong hệ thống CS. Ông Lê Kiến Thành con trai TBT Lê Duẩn trên An Ninh Online 29/1/2018 đã nêu rõ điểm này và ưu tư cho đảng ông, vì đất nước đang đi vào rạng đông của CMDC.

Tựa như động đất ở California, các nhà địa chất học đều biết và đồng ý rằng động đất rất lớn chắc chắn sẽ xảy ra trong một ngày rất gần vì độ chênh quá lớn của các dĩa đất tạo nên áp lực vĩ đại đè lên lằn nứt bắc-nam của San Andreas Fault, nhưng họ chỉ có thể đoán bằng thập niên chứ không thể nói được năm tháng ngày. Tuơng tự như vậy nhưng nhanh hơn, CMDC sẽ xảy ra ở thời điểm nào là một điều ai cũng muốn biết nhưng không thể xác định được, dù biết rằng các tinh tú cho CMDC đang di chuyển về phía thẳng hàng.

Các tổng thống Hoa Kỳ như George W. Bush, Barack Obama từng cho rằng vận mệnh dân tộc VN phải do chính người VN đứng lên làm chủ, khi người VN đứng lên thì Hoa Kỳ sẽ ủng hộ. HK cam kết không lật đổ chế độ CSVN, đó là việc của người dân VN làm. CMDC chính là thể hiện việc của người dân này, đừng bao giờ có ý nghĩ chờ HK bật đèn xanh, vì nó vừa chứng tỏ một đầu óc lệ thuộc ngoại bang vừa không nhận diện được sự khác biệt quyền lợi của VN và HK. Người Mỹ gốc Việt sẽ đóng góp nhiều cho quê hương mình khi có kế hoạch làm việc với HK để họ có dư luận thuận lợi cho CMDC, tựa như người Mỹ gốc Do Thái đã và đang làm cho quê hương của họ. Khi CMDC xảy ra, sự nhanh chóng lên tiếng để mạnh mẽ ủng hộ của HK và thế giới sẽ ngăn chận được phần nào sự đàn áp và bạo lực của độc tài.

Con người không già không chết thì thế hệ trẻ sẽ không có chổ đứng, văn minh tiến hoá sẽ không xảy ra, nhân loại sẽ bị tiêu diệt. Nếu không dám bỏ cũ thay mới thì một đất nước sẽ đi thụt lùi và hát than những lời hờn vong quốc. VN hiện nay vấn đề cần giải quyết là hệ thống chính trị sai lầm và đầy lỗi hệ thống chứ không phải là sự thù hằn cá nhân. Thay đổi hệ thống là vì tương lai dân tộc và vì tương lai con cháu mình.

Đất nước cần văn minh thực sự, không cần chiêu bài, hào quang cũ hay danh hảo để tự ru.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây