Hồi đáp ra sao khi bị yêu cầu đóng các quỹ cuối năm?

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Nguyễn Anh Tuấn

5-12-2017

Dịp cuối năm, các hộ gia đình thường bị yêu cầu đóng nhiều khoản quỹ khác nhau từ chính quyền địa phương, thông qua ông (bà) Tổ trưởng Dân phố. Tuy cảm thấy bất hợp lý song các hộ gia đình không biết khoản nào bắt buộc phải nộp, khoản nào tự nguyện, và cũng chẳng biết phải phản hồi thế nào.

Nếu bạn cũng trong trường hợp này, thì Thư Hồi Đáp của mình dưới đây là một gợi ý, cứ soạn theo và đưa cho Tổ trưởng Dân phố nhờ chuyển cho Chủ tịch xã/phường nơi bạn thường trú hoặc tạm trú. Dĩ nhiên, nếu bạn vẫn tin tưởng vào các Quỹ quốc doanh thì bạn cứ tiếp tục đóng, lựa chọn là ở bạn. Còn bạn nào làm theo mà bị Chủ tịch xã/phường phản đối hay gây khó dễ gì thì báo mình, mình soạn tiếp mẫu Đơn Khiếu nại và Tố cáo hành vi sai trái của vị Chủ tịch đó luôn.

Hãy nêu cao tinh thần công dân và giúp địa phương của bạn chấp hành nghiêm túc pháp luật quốc gia.

THƯ HỒI ĐÁP

V/v: Đóng các loại quỹ cuối năm

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn Đặng Thị A.
Tôi tên là: Nguyễn B, công dân đang thường trú/tạm trú tại địa phương. Ngày 15/12/2017 vừa qua, ông (bà) Tổ trưởng dân phố, theo sự ủy quyền của Chủ tịch, có đến gặp và đề nghị tôi đóng các loại Quỹ sau:

– Quỹ Phòng chống Thiên tai;
– Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa;
– Quỹ Xóa đói Giảm nghèo;
– Quỹ Khuyến học;
– Quỹ Người Cao tuổi;
– Quỹ Hội Chữ Thập Đỏ;
– Quỹ Bảo trợ Trẻ em;
– Quỹ Quốc phòng An ninh;
– …
Theo tôi được biết pháp luật hiện hành chỉ yêu cầu người lao động đóng Quỹ Phòng chống Thiên tai với số tiền là 15,000 VND/năm (theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP*), còn tất cả các quỹ khác đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, ông (bà) Tổ trưởng Tổ Dân phố 69 khi thừa ủy quyền của Chủ tịch đề nghị tôi đóng tiền đã không nêu rõ khoản nào bắt buộc, khoản nào tự nguyện. Điều này rõ ràng cần được khắc phục vì có thể tạo ra những hiểu lầm không cần thiết trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn xã/phường/thị trấn ta. Bên cạnh đó, theo Chỉ 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, “đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện để xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động đóng góp mang tính chất xã hội, từ thiện, phải thực hiện theo đúng nguyên tắc tự nguyện. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp không được ra văn bản bắt buộc đóng góp, không được giao chỉ tiêu huy động cho cấp dưới, không gắn việc huy động đóng góp với việc cung cấp các dịch vụ công mà người dân được hưởng.”

Bởi vậy, bằng thư này, tôi thông báo đến Chủ tịch rằng tôi chỉ đóng Quỹ Phòng chống Thiên tai với số tiền 15,000 VND và đề nghị được cấp biên lai thu theo mẫu của Sở Tài chính phát hành (Mẫu số: C27-X ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC). Riêng với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, khuyến học, bảo trợ trẻ em, tôi đã, đang và sẽ giúp đỡ, đóng góp thông qua các quỹ từ thiện cá nhân, các tổ chức dân sự mà tôi thấy phù hợp, cần thiết và chính đáng.

Kết thư, tôi chúc Chủ tịch và toàn thể công chức xã/phường/thị trấn ta sức khỏe, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chính sách, pháp luật quốc gia./.

Trân trọng,
Nguyễn B

[*] Lưu ý là sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề được miễn đóng góp.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây