Chính quyền lập ra để bảo vệ dân, hưởng lương từ dân, sao lại nỡ hành hạ dân?

Châu Quá

13-9-2017

Dân oan Châu Quá

Tôi tên Châu Quá ở thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi. Là chủ sử dụng đất tại thửa đất 1045, tờ bản đồ số 5. Diện tích theo giấy CNQSDĐ là 2500 m2 (Diện tích thực tế: 4176 m2).

Đất do cha mẹ tôi mua năm 1965, có trích lục Đại Nam Kỳ Chính Phủ và giấy giao kèo mua bán (Có số đo là 7 sào 7 thước), và để lại cho tôi sử dụng làm vườn và nhà ở từ trước năm 1975.

Tôi đã xây dựng nhà cấp 4 và các công trình kiến trúc khác trên đất. Trực tiếp sử dụng từ năm 1992 (Trước khi cha mẹ tôi qua đời). Đã được cấp giấy CNQSDĐ ngày 04/08/2006 do UBND Huyện Mộ Đức cấp là đất ở nông thôn (ONT).

Giấy CNQSDĐ cấp lần đầu ngày 04/06/1992. Phiếu cung cấp thông tin số 16 ngày 06/02/2017 của văn phòng đăng ký đất đai Tỉnh Quảng Ngãi chi nhánh Huyện Mộ Đức chứng thực là 1 thửa, loại đất “T”.

Như vậy qua 2 lần cấp giấy CNQSDĐ và phiếu cung cấp thông tin số 16 cho thấy đất của tôi là một thửa.

Từ trước đến nay, không hề có tranh chấp nào. Vào tháng 04/2016, có 3 dự án lưới điện đi qua:

– Đường dây tải điện 222KV Quảng Ngãi – Quy Nhơn.
– Đường dây 110 KV đấu nối nhà máy thủy điện ĐakRe vào hệ thống điện Quốc Gia.
– Đường dây Kon Tum thượng – Quảng Ngãi.

Tất cả đều trúng vào thửa đất của tôi. Riêng dự án Đường dây Kon Tum thượng – Quảng Ngãi đã thi công. Mặc dầu không trúng trên đất, nhưng hành lang an toàn về điện cũng bị cắt ngang qua đất. Tổng cộng vùng ảnh hưởng an toàn lưới điện của 3 dự án trên chiếm 75% – 80% diện tích đất. (Có bản vẽ kèm theo).

  • Về kiểm kê áp giá bồi thường:

– Đất thật sự chỉ có 1 thửa, nhưng địa phương lại kiểm kê 2 thửa.

– Trên đất có 3 dự án đi qua, nhưng lại kiểm kê áp giá bồi thường chỉ thực hiện cho 2 dự án 220KV mà thôi.

Còn dự án Đường dây 110KV đấu nối nhà máy thủy điện ĐakRe vào hệ thống điện Quốc Gia của công ty Thiên Tân làm chủ đầu tư hoàn toàn không nói đến.

Mặc dù dự án 110KV đã được niêm yết công khai theo thông báo 406 ngày 11/04/2016 do Sở TN – MT Trung Tâm Phát triển Quỷ Đất Tỉnh Quảng Ngãi ban hành do Phó Giám Đốc Phạm Xuân Khánh ký xác nhận và đóng dấu.

Công nhận thửa đất 1045, diện tích 4176 m2, Loại đất ONT và đồng thời cũng được UBND Xã Đức Lân là ông Phan Duy Gần ký xác nhận và đóng dấu.

Và thông báo số 275 ngày 07/10/2016 đã được Chủ Tịch UBND Huyện Mộ Đức là ông Phạm Ngọc Lân ký và đóng dấu xác nhận diện tích thu hồi thuộc thửa đất 1045 tờ bản đồ số 5 của xã Đức Lân, loại đất ONT.

Việc thu hồi đất tại các quyết định:

– QĐ 117: Ông Bùi Thanh Xuân – Trưởng phòng TN – MT Huyện Mộ Đức không chấp nhận đền bù cho tôi theo quyết định này mà buộc tôi phải nhận theo đất lúa tại buổi họp ngày 12/01/2017. (Có bằng chứng cụ thể).

Sau đó lần lượt có những quyết định sau:

– QĐ 03, QĐ 116, QĐ 1920, QĐ 1928, QĐ 1932, QĐ 510 kể cả QĐ 2318 của chủ tịch UBND Huyện Mộ Đức giải quyết khiếu nại ngày 07/07/2017 cũng không đúng loại đất.

Diện tích đất cũng không chính xác.

Mà ông cho rằng tôi yêu cầu việc bồi thường đất bị ảnh hưởng của dự án 110KV nhà máy thủy điện ĐakRe (do công ty Thiên tân làm chủ đầu tư) là chưa có cơ sở để xem xét giải quyết.

Nên tôi không thống nhất với các quyết định trên. Và tôi đang thi hành theo điều 3 của QĐ 2318 được chủ tịch UBND Huyện cho quyền và dẫn đến khiếu kiện.

Hiện nay, Tòa án Tỉnh Quảng Ngãi đã thụ lý hồ sơ, đang làm thủ tục chờ ngày giải quyết thì bỗng dưng tôi nhận thêm QĐ cưỡng chế thu hồi đất số 3160 của Chủ Tịch UBND Huyện Mộ Đức, buộc tôi phải giao đất trong khi giải quyêt của các cấp có thẩm quyền chưa có quyết định cuối cùng và gia đình chưa hề nhận bất cứ một khoảng tiền đền bù nào về thu hồi đất.

Như vậy là không đúng Điều 3 trong QĐ 2318 của Chủ Tịch UBND Huyện Mộ Đức.

Tôi cam đoan, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đã ghi. Với tất cả chứng từ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đất ở, cũng như hành vi, việc làm mà chính quyền địa phương đang áp dụng cho tôi.

Nay bằng nội dung này, tôi tha thiết cầu cứu các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để can thiệp cứu giúp gia đình tôi trong cơn hoạn nạn này.

Xin trân trọng!

Tài liệu đính kèm theo:

Mời bấm vào link xem thêm tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/0B7_64U-yXcoadGpIZEJyT2hiYms

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây