Trang chủ Tags Võ Đắc Danh

Tag: Võ Đắc Danh

Đất Thủ Thiêm – Kỳ VI: Đau xót chốn tâm linh

FB Võ Đắc Danh 28-9-2018 Tiếp theo Kỳ I  —  Kỳ II  —  Kỳ III  —  Kỳ IV và Kỳ V Mục sư Nguyễn Hồng Quang, bảo vệ...

Đất Thủ Thiêm – Kỳ VII: Tao bắn!

FB Võ Đắc Danh 29-9-2018 Tiếp theo Kỳ I  —  Kỳ II  —  Kỳ III  —  Kỳ IV — Kỳ V và Kỳ VI Ba ngôi nhà còn sót...