Trang chủ Tags Trần Tỉnh Lê

Tag: Trần Tỉnh Lê

Ký sự: Quân trường – Thao tập (Phần 3)

Trần Tỉnh Lê 27-4-2021 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Phần 3: Đồng đội thời binh lửa Từ khi gia nhập quân ngũ tôi mới hiểu hơn...

Ký sự: Quân trường – Thao tập (Phần 2)

Trần Tỉnh Lê 26-4-2021 Tiếp theo phần 1 Những chặng quân hành Đã là binh sĩ mà viết về chuyện hành quân, có lẽ độc giả nghe quá...

Ký sự: Quân trường – Thao tập

Trần Tỉnh Lê 25-4-2021 Buổi chia tay với gia đình, thân nhân, bè bạn cùng trường cấp III Trần Phú đến tiễn biệt. Mẹ tôi nước...