Trang chủ Tags Trần Anh Tông

Tag: Trần Anh Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 47)

Hồ Bạch Thảo 18-2-2021 Tiếp theo phần 1-46 47. Vua Trần Anh Tông (3) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng giêng, năm Hưng Long thứ 13 ; lập...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 45)

Hồ Bạch Thảo 10-12-2020 45. Vua Trần Anh Tông (1) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng 3 năm Trùng Hưng thứ 9 , tức Anh Tông năm...