Trang chủ Tags Tầm nhìn mới

Tag: Tầm nhìn mới

Cần một tầm nhìn mới: Tầm nhìn thế giới, nhân loại và thời đại...

Tạ Dzu 27-1-2020 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Sống trong xã hội, người nào cũng có nghĩa vụ (duty, obligation) đóng thuế hay gia nhập...

Cần một tầm nhìn mới: Tầm nhìn thế giới, nhân loại và thời đại...

Tạ Dzu 13-1-2020 Tiếp theo phần 1 Điều mà chúng ta rất cần hiện nay là làm thế nào để đạt được đồng thuận về một số...

Cần một tầm nhìn mới: Tầm nhìn thế giới, nhân loại và thời đại...

Tạ Dzu 2-1-2020 Thẹn những bác i ô chi lải nhải Mải sân Trình, cửa Khổng, mải Ba lê! Mộng hầu quan tứ xứ lạc đường quê Quê nước...