Trang chủ Tags T.vấn

Tag: T.vấn

Liệu ông ta có đáng để đánh đổi như vậy không?

CNN Tác giả: Richard L. Eldredge Dịch giả: T.Vấn 10-11-2020 Lời Dịch Giả: Sớm muộn gì cũng đến lúc Trump phải rời bỏ sân khấu quyền lực. 10...

Hồ sơ thuế của Trump (VI): Làm thế nào Trump thoát khỏi những rối...

New York Times Tác giả: David Enrich, Russ Buettner, Mike McIntire và Susanne Craig Dịch giả: T.Vấn 31-10-2020 Tiếp theo phần 1 Biến nợ đáo hạn thành nợ tha Tại...

Hồ sơ thuế của Trump (VI): Làm thế nào Trump thoát khỏi những rối...

New York Times Tác giả: David Enrich, Russ Buettner, Mike McIntire và Susanne Craig Dịch giả: T.Vấn 30-10-2020 Lời người dịch: Đây là bài thứ sáu trong loạt...

Hoạt động từ thiện của Trump: Những khoản khấu trừ thuế kếch xù và...

New York Times Tác giả: Mike McIntire, Russ Buettner và Susanne Craig Dịch giả: T.Vấn 23-10-2020 Nội dung những dữ liệu tài chính mà Trump giấu giếm lâu...

Hồ sơ thuế của Trump (IV): Hé lộ ánh sáng mới về việc theo...

New York Times Tác giả: Mike McIntire, Russ Buettner và Susanne Craig Dịch giả: T.Vấn 22-10-2020 Trong lúc Trump đặt câu hỏi về lập trường của đối thủ...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Hồ sơ thuế của Trump (III): Khu đầm lầy Trump đã tái tạo (Phần...

New York Times Tác giả: Nicholas Confessore, Karen Yourish, Steve Eder, Ben Protess, Maggie Haberman, Grace Ashford, Michael LaForgia, Kenneth P. Vogel, Michael Rothfeld và...

Trump khấu trừ vào thu nhập 70 ngàn đô la chi phí làm tóc...

New York Times Tác giả: James B. Stewart Dịch giả: T.Vấn 6-10-2020 Câu chuyện này đóng vai chiếc “lỗ đinh làm đắm tàu” trong bản phanh phui hồ...

Tổ chức Lương thực Thế giới nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình

T.Vấn, tổng hợp 9-10-2020 Ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình đã quyết định Chương trình Lương thực thế giới, thuộc tổ chức Liên Hiệp Quốc,...

Hồ sơ thuế của Trump (II): Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình...

New York Times Tác giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch giả: T.Vấn 9-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần...

Hồ sơ thuế của Trump (II): Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình...

New York Times Tác giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch giả: T.Vấn 8-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 Ít rủi ro...

Hồ sơ thuế của Trump (II): Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình...

New York Times Tác giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch giả: T.Vấn 7-10-2020 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Cái giá phải trả giá cho...

Hồ sơ thuế của Trump (II): Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình...

New York Times Tác giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch giả: T.Vấn 6-10-2020 Tiếp theo phần 1 Một cơ hội thứ hai Khi niên kỷ mới mở...

Hồ sơ thuế của Trump (II): Tiếng tăm từ một chương trình truyền hình...

New York Times Tác giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch giả: T.Vấn 5-10-2020 Lời giới thiệu: Sau bài I về hồ sơ thuế của Trump:...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 3-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 2-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 2-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 1-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 1-10-2020 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 Phần 4: Kẻ...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 30-9-2020 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Phần 3: Tấm bản đồ của...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 29-9-2020 Tiếp theo phần 1 Phần 2: Hồ sơ thuế của Tổng Thống Để hồi...

Hồ sơ thuế của Trump (I): Những tài liệu từ lâu bị che giấu...

New York Times Tác Giả: Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire Dịch Giả: T.Vấn 28-9-2020 Lời Người Dịch: Hồ sơ thuế của tổng thống Donald Trump là...