Trang chủ Tags Phan Hồ Lê

Tag: Phan Hồ Lê

Cộng sản Việt Nam chỉ áp dụng luật pháp với nhân dân…

Phan Hồ Lê 19-4-2019 Bộ Chính trị họp ra quyết định "giải phóng miền Nam". Ảnh:...

Nhân dân Việt Nam chưa bao giờ dại dột tin vào đảng của các...

Phan Hồ Lê 19-1-2019 Trong cuộc họp trực tuyến chính phủ Việt Nam sáng ngày 28/12/2018, Thủ tướng (không do dân bầu) Nguyễn Xuân Phúc lên...