Trang chủ Tags Phan Đình Diệu

Tag: Phan Đình Diệu

Giáo sư Phan Đình Diệu – người trí thức yêu nước, luôn trăn trở...

FB Bùi Quang Minh 16-5-2018 Giáo sư Phan Đình Diệu vừa ra đi để lại niềm thương tiếc không nguôi đối với tôi, một người từng...

GS Phan Đình Diệu góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp 1992

FB Ngo Xuan Khoi 15-5-2018 GS Phan Đình Diệu góp ý về việc sửa đổi Hiến pháp 1992 tại Hội nghị ủy ban Trung ương Mặt...

Giáo sư Phan Đình Diệu (1936-2018): Khí phách & Trí tuệ

FB Huy Đức 14-5-2018 Sáng nay tôi hỏi 5 bạn sinh trong thập niên 1980s, 3 bạn nói không biết GS Phan Đình Diệu. Tôi buồn...

Giáo sư Phan Đình Diệu góp ý về Hiến Pháp

FB Hoàng Hải Vân 14-5-2018 Tại một cuộc họp với các nhà trí thức nghe góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp vào khoảng năm 1999-2000...

Vô cùng thương tiếc GS Phan Đình Diệu

GS Nguyễn Đăng Hưng 14-5-2018 Một vị giáo sư xuất sắc, một nhà khoa học tài ba, một trí thức chân chính vừa từ trần tại...