Trang chủ Tags Nguyễn Quốc Việt

Tag: Nguyễn Quốc Việt

“Giú ép” Nguyễn Xuân Anh?

FB Nguyễn Quốc Việt 24-9-2017 Trong tâm bão Đà Nẵng mấy ngày này, tự dưng thiên hạ hay nói mấy từ "giú ép, chín non" Nguyễn...