Trang chủ Tags Nguyễn Chương

Tag: Nguyễn Chương

Ghi chú vài thiết chế về nguyên thủ hiện nay

FB Nguyễn ChươngMt 5-10-2018 Kỳ 1 1/ Cấu trúc "DÂN CHỦ ĐẠI DIỆN": tức Quốc hội bầu ra nguyên thủ quốc gia (người dân bầu các đại...