Trang chủ Tags Nguyễn Anh Trí

Tag: Nguyễn Anh Trí

Không có liêm sỉ mới là thấp hèn!

Nguyễn Văn Nghệ 2-4-2021 Sách “Vi lô dạ thoại” của Vương Vĩnh Bân, thời nhà Thanh, Trung Quốc, có ghi: “Vô tài phi bần, vô học...

Đại biểu Quốc Hội nịnh, chỉ là chuyện nhỏ!

Blog RFA Gió Bấc 31-3-2021 Dư luận vừa qua dậy sóng dè bỉu phát biểu nịnh nọt của đại biểu Quốc Hội Nguyễn Anh Trí 'Cảm động vô cùng với...

Màu tóc có liên quan gì tính cách?

Mai Bá Kiếm 31-3-2021 Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nói ông cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước...

Một tân binh bị chỉ huy đánh đến nhập viện?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐƠN XIN CẦU CỨU Kính gửi: Tổng Bí Thư - NGUYỄN...