Trang chủ Tags Ngô Đình Nhu

Tag: Ngô Đình Nhu

Đọc ‘Viên Sỏi Trắng’

Nguyễn Đức Thành 1-11-2023   Hồi ký của Bà Ngô Đình Nhu (nhũ danh Trần Lệ Xuân) Tác giả đã không định viết ra, vì bà muốn giữ...

Chính đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu: Cái nhìn tinh tế và sắc...

Lê Thiên 14-1-2022 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 V. Ông Ngô Đình Nhu, trí thức yêu nước nhìn xa...

Chính đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu: Cái nhìn tinh tế và sắc...

Lê Thiên 14-1-2022 Tiếp theo phần 1 — phần 2 và phần 3 VI. Những sự kiện xác minh cái nhìn tinh tế của Chính Đề...

Chính đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu: Cái nhìn tinh tế và sắc...

Lê Thiên 12-1-2022 Tiếp theo phần 1 và phần 2 III. Chuyên chế độc tài là lợi khí cho giặc ngoại xâm Phát huy ý chí quật cường...

Chính đề Việt Nam của Ngô Đình Nhu: Cái nhìn tinh tế và sắc...

Lê Thiên 11-1-2022 Tiếp theo phần 1 II. Tâm lý “thuộc quốc” và não trạng “đảng thuộc” của CSVN Đảng CSVN lệ thuộc Đảng CS Trung Hoa…...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần cuối)

Nguyễn Đình Cống 7-1-2022 Tiếp theo bài 1 — bài 2 — bài 3 — bài 4 — bài 5 — bài 6 — bài 7 16- Kết luận: Trụ mà...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 7)

Nguyễn Đình Cống 5-1-2022 Tiếp theo bài 1 — bài 2 — bài 3 — bài 4 — bài 5 — bài 6 14- Phần IV (C): Nghiệp...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 6)

Nguyễn Đình Cống 4-1-2022 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 12- Phần IV (A): Một lập...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 5)

Nguyễn Đình Cống 3-1-2022 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 9- Phần III (B): Cơ sở hạ tầng vô tổ...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 4)

Nguyễn Đình Cống 2-1-2022 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 5- Phần II (B): Một ví dụ lịch sử Ngày xưa các nước nằm...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 3)

Nguyễn Đình Cống 1-1-2022 Tiếp theo phần 1 và phần 2 4- Phần II (A): Vị trí của VN trong khung cảnh thế giới trình bày ở...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 2)

Nguyễn Đình Cống 31-12-2021 Tiếp theo phần 1 2- Bối cảnh của vấn đề Mở đầu sách là những trình bày về: Vị trí của VN trong thế...

Biết thêm từ “Chính đề Việt Nam” (Phần 1)

Nguyễn Đình Cống 30-12-2021 1-Giới thiệu Sách “Chính đề Việt Nam”, tác giả Tùng Phong – Ngô Đình Nhu (có thông tin nói tác giả là...

Vụ sát hại anh em nhà Ngô

Việt Lê 4-11-2021 Ta đều biết diễn biến vụ đảo chính đầu tháng 11 năm 1963. Nhóm tướng lĩnh đứng đầu là Dương Văn Minh, Trần...

“Người cộng sản” Ngô Đình Nhu…

Nghiên cứu Việt-Mỹ 8-8-2020 Điểm sách: Nguyễn Lập Duy, “Cộng đồng không tưởng tượng: Chủ nghĩa đế quốc và văn hóa ở miền Nam Việt Nam”,...

Phút cuối của anh em ông Diệm hay là kinh nghiệm khi tra Wiki

Dương Quốc Chính 2-11-2019 Trong ảnh là một stt đã được xóa của anh Trần Quốc Quân, một trí thức (mình cho là) có tư tưởng...