Trang chủ Tags Ngân hàng Chính sách Xã hội

Tag: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Dân nghèo kêu trời, Ngân hàng Chính sách Xã hội ở đâu?

Đỗ Ngà 10-8-2022 Từ năm 1995, Nhà nước Cộng sản đã cho lập Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo cách giải thích của Chính quyền...