Trang chủ Tags Ma tăng

Tag: Ma tăng

Giới Luật vắng bóng thì chùa chiền, khu tâm linh cũng chỉ là chỗ núp...

Trúc Nguyễn 9-6-2019 Do đặc thù lịch sử, đất nước sinh ra nhiều nhà hiền triết lớn của thế giới như Ấn Độ, ngày nay còn lưu...