Trang chủ Tags Lý Huệ Tông

Tag: Lý Huệ Tông

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 32)

Hồ Bạch Thảo 4-6-2020 32. Lý Huệ Tông . Niên hiệu: Kiến Gia 1211-1224 Vào cuối năm 1210, Vua Cao Tông không khỏe, lập Thái tử...