Trang chủ Tags Luật đấu thầu

Tag: Luật đấu thầu

Bộ Công thương đã vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu

TS Nguyễn Đức Thắng 30-6-2018 Tại Qui hoạch điện VII điều chỉnh Bộ đã chỉ định thầu nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án trong...