Bộ Công thương đã vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu

TS Nguyễn Đức Thắng

30-6-2018

Tại Qui hoạch điện VII điều chỉnh Bộ đã chỉ định thầu nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án trong tương lai, dự án mới có chủ trương đầu tư.

Để bản Qui hoạch điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bản dự thảo Qui hoạch này phải trải qua đúng qui trình chuẩn tóm tắt như sau: Trước tiên các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên cứu, chạy những mô hình tính toán khoa học (nếu có) dự báo nhu cầu tiêu dùng điện cho các năm 2020, 2025 và 2030 và viết. Cục Điện lực và NLTT sẽ hoàn thiện bản dự thảo. Dự thảo này sau đó sẽ được lấy ý kiến của các Cục, Vụ, Viện liên quan trong nội bộ Bộ Công thương. Sau đó tổ chức hội nghị, hội thảo rộng rãi lấy ý kiến các chuyên gia năng lượng và điện lực bên ngoài.

Để được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch, theo Luật BVMT và các Nghị định liên quan đến BVMT, Bộ Công thương phải thuê tư vấn làm báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược (SEA) cho bản Qui hoạch này. Bộ TN&MT sẽ là Chủ tịch Hội đồng Thẩm định và ra quyết định phê duyệt báo cáo này. Căn cứ vào bản phê duyệt Đánh giá Môi trường chiến lược, Bộ Công thương cần hoàn thiện lại dự thảo Qui hoạch điện lực. Nếu Bộ Công thương “đi tắt” không làm báo cáo Đánh giá Môi trường chiến lược sẽ là vi phạm Luật BVMT. Nhiệt điện than thực sự là hủy hoại sức khỏe và môi trường sinh thái, nếu bản Qui hoạch này “trốn” thực hiện đánh giá Môi trường chiến lược coi như vi phạm rất nghiêm trọng Luật BVMT.

Trước kia Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước đối với dự thảo Qui hoạch; nhưng ngày nay có thể do phân cấp, Bộ KH&ĐT không thẩm định nữa. Sau đó Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ ký Tờ trình Thủ tướng Chính phủ bản Qui hoạch, hồ sơ cần kèm theo cả bản phê duyệt Đánh giá Môi trường chiến lược. Văn phòng Chính phủ sẽ gửi tập hồ sơ này đến một số Bộ, ngành liên quan để lấy ý kiến chính thức bằng văn bản. Sau đó Văn phòng Chính phủ tổng hợp lại và trình Thủ tướng ký Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016 phê duyệt “Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030”.

Bản chất của Qui hoạch cũng khá phổ quát, rất nhiều người biết. Đó là quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư những dự án sẽ triển khai cho từng giai đoạn cụ thể trong tương lai. Sau đó kế hoạch NSNN hàng năm chỉ cấp vốn cho những dự án triển khai nằm trong Qui hoạch được phê duyệt. Cơ quan quản lý dự án thuê tư vấn làm báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM, nếu có), sau đó ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án.

Bản chất của Luật Đấu thầu là khá phổ quát, rất nhiều người biết. Đó là dự án đã có quyết định đầu tư, đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, chào thầu để chọn nhà đầu tư hay chọn nhà thầu thực hiện gói thầu của dự án. Luật đấu thầu có qui định những trường hợp được chỉ định thầu nhà đầu tư hay nhà thầu. Tuy nhiên, trong Luật đấu thầu tuyệt nhiên không có những qui định chỉ định thầu nhà đầu tư cho những dự án sẽ thực hiện trong tương lai, mới có chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Qui hoạch là phê duyệt chủ trương đầu tư công trình/dự án và tiến độ hoàn thành. Thủ tướng không thể chỉ định thầu nhà đầu tư sẽ thực hiện dự án trong tương lai. Tuy nhiên, tại Quyết định số 428/QĐ-TTg có Phụ lục gồm danh mục rất nhiều các dự án nguồn điện sẽ đầu tư, nhiều trong số đó đã được Bộ chỉ định thầu chủ đầu tư trong tương lai. Có những công ty, doanh nghiệp đã được chỉ định làm chủ đầu tư nhiều lần (nhiều dự án điện khác nhau). Những công ty, doanh nghiệp này coi như yên tâm, không ai có thể cạnh tranh được với mình, “xuất cỗ” của mình đã được Thủ tướng đảm bảo. Vì danh mục rất dài, dưới đây tôi chỉ sao chép mỗi chủ đầu tư một lần. Toàn văn Quyết định 428/2016/QĐ-TTg có ở trên mạng.

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Bảng 1. Danh Mục các dự án nguồn điện vào vận hành giai đoạn 2016 – 2020

TT Tên nhà máy Công suất đặt (MW) Chủ đầu tư
  Công trình vận hành năm 2016    
9 TĐ Lai Châu #2,3 2×400 EVN
13 TĐ Sêkaman 1 (Lào) 290 Cty Điện Việt Lào
22 NĐ Duyên Hải III #1 600 EVN
  Công trình vận hành năm 2017    
4 TĐ Yên Sơn 70 Cty Cổ phần Tập đoàn XD & DL Bình Minh
12 Điện sinh khối An Khê #1 55 Cty CP Đường Quảng Ngãi
  Công trình vận hành năm 2018    
1 TĐ Sông Lô 6 44 Cty TNHH Xuân Thiện Hà Giang
4 TĐ La Ngâu 36 Cty CP thủy điện La Ngâu
9 NĐ Thăng Long #1 300 Cty CP Nhiệt điện Thăng Long
10 NĐ Thái Bình II #2 600 PVN
16 NĐ sinh khối Lee&Man 125 Cty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (đồng phát)
  Công trình vận hành năm 2019    
2 TĐ Pắc Ma 140 Cty CP thủy điện Pắc Ma
4 NĐ Thăng Long #2 300 Cty CP Nhiệt điện Thăng Long
6 NĐ Na Dương II 110 Vinacomin
8 NĐ Sông Hậu I #1,2 2×600 PVN
10 NĐ Vĩnh Tân I# 1,2 2×600 CSG – CPIH – Vinacomin (BOT)
11 NĐ Vĩnh Tân IV mở rộng 600 EVN
14 Điện gió Sóc Trăng 99 Cty TNHH XD – TM – DL Công

7 NĐ Hải Dương # 1 600 Jaks Resources Bhd (BOT)
8 NĐ Cẩm Phả III #1,2 2×220 Vinacomin
9 NĐ Công Thanh 600 Cty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh

Bảng 2. Danh Mục các dự án nguồn điện vào vận hành giai đoạn 2021 – 2025

TT Tên nhà máy Công suất đặt (MW) Chủ đầu tư
  Công trình vận hành năm 2021    
3 NĐ Nghi Sơn II# 1 600 Marubeni – Kepco (BOT)
4 NĐ Vũng Áng II #1 600 VAPCO (BOT)
5 NĐ Hải Dương #2 600 Jaks Resources Bhd (BOT)
6 NĐ Nam Định I #1 600 Taekwang Power Holdings – ACWA Power (BOT)
10 NĐ Duyên Hải II #1,2 2×600 Janakuasa SDN BHD (BOT)
11 NĐ Sông Hậu II #1 1000 Toyo Ink (BOT)
12 NĐ Long Phú II #1 660 TATA Power (BOT)
  Công trình vận hành năm 2022    
6 NĐ Quỳnh Lập I #1 600 Vinacomin
7 NĐ Vũng Áng II #2 600 VAPCO (BOT)
8 NĐ Nghi Sơn II #2 600 Marubeni – Kepco (BOT)
9 NĐ Nam Định I #2 600 Taekwang Power Holdings – ACWA Power (BOT)
10 NĐ Quảng Trạch I #2 600 PVN
11 NĐ Vĩnh Tân III# 1 660 VTEC (BOT)
12 NĐ Sông Hậu II #2 1000 Toyo Ink (BOT)
13 NĐ Long Phú II #2 660 TATA Power (BOT)
14 NĐ Long Phú III #2,3 2×600 PVN
15 NĐ Vân Phong I#1 660 Sumitomo (BOT)
16 TBKHH Kiên Giang II 750 PVN
  Công trình vận hành năm 2023    
1 TĐ cột nước thấp Phú Thọ 105 Cty Cổ phần Tập đoàn XD & DL Bình Minh
4 NĐ Quảng Trị #1 600 EGATi (BOT)
6 TBKHH Dung Quất I 750 Sembcorp (BOT)
8 NĐ Vân Phong I #2 660 Sumitomo (BOT)
  Công trình vận hành năm 2024    
1 NĐ Vũng Áng III # 1 600 Samsung C&T (BOT)
2 NĐ Quảng Trị #2 600 EGATi (BOT)
4 TBKHH Dung Quất II 750 Sembcorp (BOT)
  Công trình vận hành năm 2025    

Bảng 3. Danh Mục các dự án nguồn điện vào vận hành giai đoạn 2026 – 2030

TT Tên nhà máy Công suất đặt (MW) Chủ đầu tư
  Công trình vận hành năm 2026    
2 NĐ Hải Phòng III #2 600 Vinacomin
4 TBKHH Miền Trung III (nếu khí cho hóa dầu không khả thi) 750 PVN
  Công trình vận hành năm 2027    
2 TBKHH Sơn Mỹ I #2 750 GDF SUEZ/Sojitz-Pacific (BOT)
  Công trình vận hành năm 2028    
7 TBKHH Sơn Mỹ I #3 750 GDF SUEZ/Sojitz-Pacific (BOT)
  Công trình vận hành năm 2029    
1 TĐ tích năng Đông Phù Yên #2 300 Cty Xuân Thiện
  Công trình vận hành năm 2030    
2 TĐ tích năng Đông Phù Yên #3 300 Cty Xuân Thiện

ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây