Trang chủ Tags Lịch sử Việt Nam

Tag: Lịch sử Việt Nam

VNCH: thuộc địa kiểu mới hay quốc gia có chủ quyền?

BBC Dương Danh Huy và Lê Trung Tĩnh Quỹ Nghiên cứu Biển Đông 4-9-2017 Việc bộ sách Lịch sử Việt Nam không gọi chính thể Việt Nam...

Lịch sử: Ngôn ngữ và quan điểm

Trần Gia Phụng 1-9-2017 Ngày 18-8-2017, tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam tổ chức ra mắt một loạt các sách...

Cáo buộc VNCH làm tay sai Mỹ ‘là thiếu khách quan’

BBC Quốc Phương 27-8-2017 Một cựu Đại sứ của Việt Nam Cộng Hòa cho rằng việc nói chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là 'tay sai' của...

Sách Lịch Sử Việt Nam đã viết về cuộc chiến biên giới Việt-Trung như...

FB Bùi Quang Minh 27-8-2017 XEM LẠI XEM CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG ĐÃ ĐƯỢC VIẾT RA SAO? Xem từ trang 351 đến trang...

Về bộ sách Lịch sử Việt Nam: Vẫn là lịch sử do đảng viết...

"Cuối cùng, ta thấy đây chỉ là một hình thức PR để khơi gợi sự chú ý, đánh vào tâm lý mong muốn có...