Trang chủ Tags Hồi ký Nguyên Ngọc

Tag: Hồi ký Nguyên Ngọc

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 9)

Văn Việt Nguyên Ngọc 26-9-2020 Tiếp theo Kỳ 1  — Kỳ 2 — Kỳ 3 — Kỳ 4 — Kỳ 5 — Kỳ 6 — Kỳ 7...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 8)

Văn Việt Nguyên Ngọc 22-9-2020 Tiếp theo Kỳ 1  — Kỳ 2 — Kỳ 3 — Kỳ 4 — Kỳ 5 — Kỳ 6 — Kỳ 7 Dạ...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 7)

Văn Việt Nguyên Ngọc 12-9-2020 Tiếp theo Kỳ 1  — Kỳ 2 — Kỳ 3 — Kỳ 4 — Kỳ 5 — Kỳ 6 Chính vì nghĩ tới...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 6)

Văn Việt Nguyên Ngọc 8-9-2020 Tiếp theo Kỳ 1  — Kỳ 2 — Kỳ 3 — Kỳ 4 — Kỳ 5 Năm 1962, cùng Nguyễn Thi và tôi...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 5)

Văn Việt Nguyên Ngọc 11-8-2020 Tiếp theo Kỳ 1  — Kỳ 2 — Kỳ 3 — Kỳ 4 … Giữa 1967 tôi trở về quân khu. Lúc này...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 4)

Văn Việt Nguyên Ngọc 8-8-2020 Cuối tháng 4-1965 tôi rời Bình Định, trở về quân khu lúc này vẫn đóng ở vùng núi Nam Quảng Nam. Vùng...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 3)

Văn Việt Nguyên Ngọc 30-7-2020 Giữa năm 1964 tôi quyết định đi Bình Định, đổi sang một chiến trường mới xem sao. Cũng là nhân dịp có...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 2)

Văn Việt Nguyên Ngọc 18-7-2020 Trường Sơn có những ngọn núi vòi vọi. Có hôm leo lên một đỉnh thật cao, chúng tôi đứng lặng nhìn về...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc (Kỳ 1)

Văn Việt Nguyên Ngọc 15-7-2020 Sẽ còn nhớ mãi đêm đầu tiên, sau mấy tháng Trường Sơn dầu dãi, chúng tôi vào đến cơ quan Bộ Tư...

Hồi ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc

Văn Việt Kỳ 1: Sẽ còn nhớ mãi đêm đầu tiên, sau mấy tháng Trường Sơn dầu dãi, chúng tôi vào đến cơ quan Bộ...