Trang chủ Tags Háo danh

Tag: Háo danh

Kính thưa và giới thiệu – Thói háo danh của một số người

Nguyễn Đình Cống 26-5-2019 Gọi A là một đối tượng nào đó, một nhân vật hoặc một tập hợp người. Khi ta bắt đầu trình bày...

Đi kiếm củi

Lò Văn Củi 7-2-2018 Ông Hai Xích lô hỏi: - Mấy bữa nay làm gì hông thấy ghé? Chuẩn bị ăn Tết lớn hả? Anh Năm Ba...