Trang chủ Tags Đoàn Văn Bá

Tag: Đoàn Văn Bá

Thời gian vẫn ghi dấu những chặng đường của bác sĩ mũ đỏ Đoàn...

Ngô Thế Vinh 6-10-2020 Trung uý Bá đã biểu lộ lòng can đảm phi thường, bất chấp nguy hiểm cho sinh mạng mình và chỉ quan...