Trang chủ Tags Đoàn Thị Hồng

Tag: Đoàn Thị Hồng

Công lý cụt què

LS Ngô Ngọc Trai 14-10-2019 Hiến pháp năm 2013 tại Điều 31, khoản 4 quy định: Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều...

43 năm lịch sử được lặp lại, “Cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ”

Lê Minh Ẩn 12-9-2018 Khi tôi viết những dòng này, thì tất cả những con người vô tội ấy vẫn đang phải chịu sự giam cầm,...