Trang chủ Tags Đắc Lộ

Tag: Đắc Lộ

“Công cụ xâm lăng”

Nguyên Đại 29-11-2019 Năm 1624, giáo sĩ Công giáo Alexandre de Rhodes, thường được gọi là Cha A-lịch-sơn Đắc-Lộ đến Việt Nam để rao giảng niềm...