Trang chủ Tags Công nhân Việt Nam

Tag: Công nhân Việt Nam

Vì mục tiêu trả lương công bằng ở Việt Nam: Tiếp cận mức lương...

Châu Minh Dũng 15-4-2019 Ngày 10/4/2019, Hiệp hội Lao động Công bằng đưa ra một báo cáo dài 16 trang, nói về tình hình công nhân...