Trang chủ Tags Chung cư Miếu Nổi

Tag: Chung cư Miếu Nổi

Bình Thạnh: Nhiều hộ dân khốn khổ vì “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng...

Duy Quách 10-11-2019 Tiếp theo bài 1 và bài 2 Bài 3: Cúng bái mê tín dị đoan một hoạt động nổi bật của "ông vua con"...

Bình Thạnh: Nhiều hộ dân khốn khổ vì “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng...

Duy Quách 10-11-2019 Tiếp theo bài 1 Bài 2: "ông vua con" Phạm Phương đã "nói một đằng làm một nẻo" trong việc thu tiền của...

Bình Thạnh: Nhiều hộ dân khốn khổ vì “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng...

Duy Quách 23-10-2019 Bài 1: "Ông vua con" Phạm Phương lãng phí hàng trăm triệu của các hộ dân Nhà chung cư Miếu Nổi như thế...