Bình Thạnh: Nhiều hộ dân khốn khổ vì “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (Bài 3)

Duy Quách

10-11-2019

Tiếp theo bài 1bài 2

Bài 3: Cúng bái mê tín dị đoan một hoạt động nổi bật của “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng Ban Quản trị Nhà Chung cư Miếu Nổi

Chúng ta xem clip và hình ảnh cũng thấy rõ “ông vua con” Phạm Phương thường xuyên hoạt động cúng bái mê tín dị đoan, đốt vàng mã ở bất kỳ nơi đâu: từ ngoài công viên, đến đường nội bộ rồi vào sâu trong Nhà Chung cư Miếu Nổi.

Bất chấp có Biển báo Cấm lửa tại khu vực tháng máy, nơi có để rất nhiều xe máy; bất chấp bảo đảm cho công tác phòng, chống cháy nổ và an toàn tính mạng của người dân Nhà Chung cư Miếu Nổi: “ông vua con” Phạm Phương ngang nhiên đốt lửa để thực hiện cái nghi thức cúng bái mê tín dị đoan; nhất là mỗi khi “ông vua con” Phạm Phương thu tiền của người dân để làm cái công trình này, cái dự án kia.

Ngẫm thấy, cán bộ đảng viên với tâm trong trí sáng “hết lòng hết sức phụng sự Cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân” để làm được nhiều việc “ích Nước lợi Dân tốt Đảng” thì chẳng có ai phải tiến hành nghi thức cúng bái mê tín dị đoan như cái “ông vua con” Phạm Phương!?

Chưa kể đến vai trò Trưởng Ban Quản trị Nhà Chung cư Miếu Nổi, “ông vua con” Phạm Phương ngang nhiên lần này đến lần khác vi phạm về công tác phòng, chống cháy nổ trong Nhà Chung cư Miếu Nổi; tuyên truyền hoạt động mê tín dị đoan làm gương xấu cho Nhân dân địa phương.

Thiết nghĩ, đã đến lúc Chính quyền địa phương quận Bình Thạnh cần phải loại “ông vua con” Phạm Phương ra khỏi Ban Quản trị Nhà Chung cư Miếu Nổi tránh để làm gương xấu cho Nhân dân Nhà Chung cư Miếu Nổi.

Đồng thời, người dân Nhà Chung cư Miếu Nổi tiếp tục chủ động thu thập chứng cứ, theo dõi, giám sát bằng cách ghi hình ghi âm tất cả các hoạt động có dấu hiệu sai trái của “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng Ban Quản trị Nhà Chung cư Miếu Nổi để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần thiết, khi có yêu cầu.

Posted by Duy Quách on Saturday, November 9, 2019

Posted by Duy Quách on Saturday, November 9, 2019

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.