Vì đâu dân trí thấp?

Nguyễn Đình Cống

9-11-2023

Nguyên nhân rất nhiều tai họa mà đa số người dân Việt Nam hiện nay phải chịu, được quy về hai nhóm: Những sai lầm trong lãnh đạo và dân trí thấp. Hai nguyên nhân này phối hợp với nhau, cộng hưởng lẫn nhau, thể hiện ra dưới nhiều dạng khác nhau. Một trong các dạng thường được trình bày là sự kết hợp giữa những độc hại của chủ nghĩa Mác Lê và một số yếu kém trong văn hóa dân tộc. Sai lầm trong lãnh đạo là do chủ nghĩa Mác Lê, dân trí thấp, tạo ra một số yếu kém về văn hóa.

Bài viết này không bàn đến những sai lầm của lãnh đạo, chúng đã được nhiều người trình bày ở nhiều nơi và còn được tiếp tục. Chỉ xin bàn đến một phần nhỏ trong vấn đề dân trí.

Dân trí có ba loại, về khoa học, về nghề nghiệp và về chính trị.

Dân trí về khoa học là những kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và những ứng dụng các kiến thức đó trong đời sống. Dân trí về nghề nghiệp là những hiểu biết, tình cảm, kỹ năng, kỹ xảo đối với nghề đang làm.

Dân trí chính trị là những hiểu biết về các loại chính quyền và quan hệ giữa chính quyền với người dân, về nhân quyền và dân quyền, về tự do, dân chủ, bình đẳng, về những biện pháp để thực thi nhân quyền và dân quyền, để tự bảo vệ và đòi được bảo vệ khi các quyền bị xâm hại, về sự hoạt động của các đảng phái chính trị v.v…

Ba loại dân trí không mâu thuẫn nhau, nhưng cũng không hoàn toàn thống nhất trong mỗi người. Đã từng có những người làm chủ bằng cấp cao về khoa học, nắm vững chuyên môn, giỏi trong nghề nghiệp, mà lại có hiểu biết không những mơ hồ mà con sai về dân trí, chính trị.

Ở Việt Nam, dưới thể chế hiện tại, không phải chỉ dân trí chính trị thấp mà “quan trí” càng thấp, hơn nữa chức quan càng cao thì trí tuệ càng thấp so với yêu cầu. Có ý kiến cho rằng: Dân trí thấp thì làm sao quan trí cao được, vì dân ấy sinh ra quan ấy. Nhưng cách nói ngược lại rằng “quan ấy sinh ra dân ấy” có thể đúng hơn.

Phan Chu Trinh đã rất đúng khi ra sức vận động “Nâng cao dân trí, Chấn hưng dân khí”. Sự hoạt động của nhiều người, nhiều tổ chức xã hội dân sự cũng nhằm nâng cao dân trí, chính trị, cho đấy là động lực của tiến bộ.

Nguyên nhân nào làm cho dân trí chính trị thấp? Phải chăng bản chất của nòi giống dân tộc Việt là có trí tuệ kém? Không, không phải thế. Có thể nêu ra hàng ngàn, hàng vạn dẫn chứng trong lịch sử, rằng về bản chất, dân tộc Việt có trình độ trí tuệ không hề thấp kém. Nhưng hiện nay, rõ ràng dân trí chính trị của đại đa số người Việt ở trong nước thấp hơn so với rất nhiều quốc gia, thấp hơn người Việt ở nước ngoài.

Nhận xét ở đoạn trên (dân trí thấp tạo ra quan trí thấp) nghe qua thấy có vẻ đúng về hình thức nhưng sai về bản chất, là người ta đổ lỗi cho dân, cho rằng dân trí thấp là tại dân. Phải chăng tại dân cam tâm chịu ngu dốt, không chịu giác ngộ về nhân quyền và dân quyền, tại vì dân chỉ chăm lo niêu cơm, manh chiếu mà không quan tâm đến văn hóa, chính trị, sẵn sàng chịu sai khiến v.v… Việc đổ lỗi cho dân là quá dễ nên một số người đã nghĩ và làm như thế. Không, không phải như thế. Những người tử tế không tán thành cách đổ lỗi như vậy.

Đúng là có hiện tượng một số người dân chỉ lo cho niêu cơm, manh chiếu nhà mình mà không quan tâm đến văn hóa, chính trị, cam tâm chịu sai khiến, nhưng đó là số ít, rất ít và chủ yếu họ bị bắt buộc, bị kìm kẹp, bị dọa nạt. Họ sợ chính quyền, sợ không giống những người xung quanh, sợ bị trừng phạt. Nhưng bản chất của dân Việt không phải như vậy.

Nguyên nhân chủ yếu của dân trí chính trị thấp bắt nguồn từ phía lãnh đạo. Về hình thức, ngoài mồm hoặc trong văn bản, lãnh đạo nói nhiều, nói mạnh đến phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài v.v… nhưng thực tế họ cố nâng cao dân trí khoa học và dân trí nghề nghiệp một cách lệch lạch là nặng về dạy người ta làm theo mẫu, trả lời chủ yếu câu hỏi làm như thế nào, mà không dạy học khai phóng nhằm kích thích sáng tạo; trả lời câu hỏi tại sao, là tìm cách xa rời tính nhân bản nhằm đào tao con người tự do mà tránh việc đào tạo con người công cụ.

Còn dân trí chính trị thì bị làm cho lệch lạc bằng một số biện pháp sau: 1- Nền giáo dục phụ họa chính quyền, xa rời tính nhân bản, khai phóng. 2- Hệ thống tuyên truyền một chiều. 3- Ngăn cấm tự do ngôn luận. 4- Khống chế việc thống nhất tư tưởng và lòng trung thành với đảng; 5- Đàn áp các xu hướng khác biệt, ngăn cấm các phản biện và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự.

Kết quả của chính sách, đường lối trên dẫn tới dân trí chính trị càng ngày càng thấp. Sự kìm kẹp và dối trá đã buộc khá đông thành phần tinh hoa nhập vào dòng chảy chất xám. Số trí thức được đảng đào tạo hoặc tiếp nhận, phần lớn chỉ giỏi phụ họa, hữu danh vô thực, một số ít tuy có trình độ nhưng chỉ phát huy được trong lĩnh vực chuyên môn hẹp, hoặc vì trung thực nên bị vô hiệu hóa, một số khác vì phản biện mà bị tù đày.

Lãnh đạo có những chủ trương trên đây, chủ yếu là do đã bị Tàu Cộng xúi bẫy, bị mắc lừa mà cứ tưởng được dạy bảo thực lòng theo mười sáu chữ vàng.

Một số người tưởng nhầm là làm cho dân ngu để dân giữ một lòng trung thành, không còn ai phản biện, để cho một mình đảng, tha hồ kiên trì chủ nghĩa mà họ tôn thờ. Nhưng không phải như vậy, làm cho dân ngu một thì lãnh đạo nhận lấy ngu gấp hai, gấp ba lần. Thực tế chứng tỏ, rõ ràng càng về sau trình độ lãnh đạo ngày càng thấp là dẫn chứng, càng dễ bị lệ thuộc vào Trung Cộng.

Trong lúc dẫn dắt dân Việt làm cách mạng, làm chiến tranh để mang lại độc lập và thống nhất lãnh thổ, lãnh đạo đã phạm một số sai lầm, trong đó làm ngu dân về chính trị là thuộc loại khá nặng, một mặt nó góp phần tạo ra máu chảy đầu rơi, phá nát kinh tế. Mặt khác quan trọng hơn, nó hủy hoại nền văn hóa truyền thống, hủy hoại tinh thần bất khuất của nhân dân, làm suy yếu dân tộc, tạo cơ hội và điều kiện cho kẻ thù phương Bắc thao túng.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

 1. Đọc bài này tự dưng trỗi lên 1 ham muốn trích lại lời ông cố tổng thống Ngụy, vì 1 lần nữa, cũng như những bài khác của ô C, lại đầy những ngụy biện . Nhưng có vẻ rất hợp với dân mềnh . WTF ya know, rite.

  Giáo sư Mạc Văn Trang, khi bàn về “người Cộng Sản ngày xưa” đã chỉ rõ họ là những người có khả năng phân biệt đúng-sai . Hổng như đám Xuyên Quyền Thế bi giờ . Và cũng nhờ khả năng đó, họ đã lựa chọn lý tưởng Cộng Sản, chọn chủ nghĩa Mác-Lê, chọn đứng cùng chiến tuyến, chiến hào trong công cuộc kháng chiến để dành lại dân chủ . Hãy đọc Đặng Văn Ngữ “Vì tự do dân chủ mà nhân dân ta còn quyết tâm đánh lui mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng để chế độ dân chủ lan khắp toàn lãnh thổ ta“. Đó, họ hiểu rõ chế độ tay sai thân Mỹ là độc tài, và chỉ có “đánh lui mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và tay sai của chúng” mới có thể đem lại dân chủ cho cả nước được thui . Những người Cộng Sản ngày xưa phân biệt rõ ràng đúng-sai, phải-trái, xấu-tốt … Và họ đã chọn Chân-Thiện-Mỹ, họ đã chọn chủ nghĩa Mác-Lê, chọn lý tưởng Cộng Sản, vì họ biết rõ những thứ khác là phản động, phản cách mạng, phản bội & phản quốc . Những người như Cao Huy Thuần, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyên Ngọc … chống ai, nếu hổng phải là chống độc tài, chống phản cách mạng, phản dân chủ ? Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chống ai mà được cả huân chương hạng nhứt ? Lê Hiếu Đằng, ông bà của Nguyễn Thùy Dương, Lê Anh Xuân, Nguyễn Văn Trỗi và biết bao nhiêu người khác, có thể lên tới 5 triệu không kể thường dân & chưa tính đảng viên, đã chống ai ? Nói đại hội Tours sai là mắc “hội chứng phi lý” thui . Đại hội Tours không sai & không bao giờ sai . Sai mà những người như 2 cụ Vũ Đình Huỳnh & Chu Đình Phương đã chọn đứng bên cạnh Hồ Chí Minh trong thế nước “ngàn cân treo sợi tóc” à ?

  – Đúng, Đảng đã có mắc 1 số sai lầm, nobody’s perfect. Nhưng quan trọng là Đường Chúng Ta Đi, với chủ nghĩa Mác-Lê là kim chỉ bắc, luôn luôn đúng . Sai lầm về logistics, sai lầm về 1 số chủ trương cụ thể, Đổi Mới là 1 ví dụ sinh động, nhưng về bản chất, sự lựa chọn của những người Cộng Sản ngày xưa là đúng đắn, solely based on the fact that họ là những người biết phân biệt đúng sai . Đừng nói dân TA hổng biết & phân biệt các thể loại chế độ, thể chế khác nhau . Cái khác biệt là dân XHCN không đứng lên nổi dậy chống cái chế độ do chính mình lập ra . Trong khi đó … Cứ hỏi 2 chị em Thiều Thị Tân-Tạo thì rõ . Giáo Sư Mạc Văn Trang đã chỉ ra chỉ cần đọc bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền là đủ để gia nhập T-4 Biệt Động Thành chống Mỹ rùi . Vì theo Đảng, theo Mác-Lê, chung chiến hào với Trung Quốc chống Mỹ-Ngụy là đúng, là chân lý … Heck, là thứ duy nhất đúng ở Việt Nam ngày hôm qua, hôm nay & cho muôn đời sau . Nguyễn Tuân viết rõ “Hà Nội Ta Đánh Mỹ Giỏi”, đó, ngày xưa hào hùng như vậy đó . Bây giờ … Đọc báo quân đội viết mời giặc lái kể chuyện thả bom lên đầu các bác … WTF one gonna say now!

  “hủy hoại tinh thần bất khuất của nhân dân, làm suy yếu dân tộc, tạo cơ hội và điều kiện cho kẻ thù phương Bắc thao túng”

  Biết ai rất “khá” trong “hủy hoại” hông, Ngụy . Nhứt là “tạo cơ hội và điều kiện cho kẻ thù phương Bắc thao túng”, điển hình rõ ràng nhứt là sự tồn tại của cái-gọi-là “lực lượng thứ 3”, dân miền Nam sau giải phóng gọi là đám cẳng giữa . “Giặc từ ngoài Bắc vô Nam”, để rùi … Chuyện “tạo cơ hội và điều kiện cho kẻ thù phương Bắc thao túng” rõ ràng miền Nam đã là 1 ví dụ sáng ngời á rùi . Hổng còn cơ hội cho Đảng của ô C & những người như ông xía vô đâu . Và “tinh thần bất khuất” … Hahahaha, té giếng thiệt lun . Đọc VV+ viết về lính Ngụy thanh minh thanh nga cố hổng tạo ra nợ máu với cách mạng, với Quân Đội Việt Nam là đủ biết . Đó, Ngụy đó . Và bi giờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đang đi theo vết xe đổ của Ngụy, trở thành 1 thứ quân lọi, quân lụi, chỉ đủ sức đánh thuê cho Tư bửn . Quân đội này mà bảo vệ được ai hổng bít nữa . Trận Đồng Tâm vừa rùi là đủ biết, thiệt hại gấp 3 lần bên địch . Đúng, có thể làm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tự hào, he done (much) worse, nhưng … eh. Trận đó hổng thể xem là trận đánh đẹp được . Chiến tranh nhân dân có vẻ đã được đưa vô viện bảo tàng . Quân lọi nên bi giờ vái lạy, nope, van lạy kẻ thù . Tiếng thét từ trái tim người Cộng Sản có vẻ đã tuyệt chủng từ lâu . Đó, ai “hủy diệt tinh thần bất khuất của dân tộc” bằng Ngụy ? Và bi giờ Đảng walk pretty much the same path. Bảo sao Nguyên Ngọc hổng bỏ Đảng . Đảng này chỉ mạo danh Cộng Sản, đã xa rời “Đường Chúng Ta Đi” tới độ hổng còn biết đường về lun

  “làm cho dân ngu để dân giữ một lòng trung thành, không còn ai phản biện, để cho một mình đảng, tha hồ kiên trì chủ nghĩa mà họ tôn thờ”

  Một lần nữa phải đem Giáo Sư Mạc Văn Trang & “những người Cộng Sản ngày xưa” ra làm bằng chứng . Họ có ngu không, và chính sách ngày xưa có làm ngu dân không ? Với những cái tên “Nguyễn trọng Vĩnh, Nguyễn Trung, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khắc Mai, Chu Hảo, Nguyễn Đình Cống (sic), Nguyễn Đăng Quang, Hoàng Quốc Hải, Tương Lai, Nguyễn Hữu Vinh, Phạm Chi Lan, Nguyên Bình, Nguyễn Đình Bin, Trần Nhương, Tư Thân, Phan Đắc Lữ, Võ Văn Thôn, Phạm Đình Trọng, Phạm Nguyên Trường, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Kim Chi…” mà nói chính sách của nền Dân Chủ Cộng Hòa đệ Nhứt là ngu dân … Well, youre one of them. Có thể lấy ô C ra làm bằng chứng được không ?

  Chỉ lói thía lày, những trí thức việt kiều Pháp, Trương Nhân Tuấn, Nguyễn Ngọc Giao, Nguyễn Hữu Vẹm, Cao Huy Thuần … đều 1 lòng 1 dạ ủng hộ nền DCCH đệ Nhứt, đủ để muốn tái tạo 1 nền DCCH đệ Nhị ngay giữa cái thời nhiễu nhương này . ô C nói chính sách ngu dân hay là vì “tiên thiên” nên ông hổng (còn) nhận ra thế nào là … Nên đem gà sống thiến sót tới nhà kêu Giáo Sư Mạc Văn Trang chỉ dạy .

  Thế này nhá, dân hải ngoại đang Đổi Mới tư di, vứt mịa nó tinh thần chống Cộng cả Việt lẫn Trung, mà hướng về Đảng, về đất nước . Dân trong nước cũng nên học họ, coi như đôi bạn cùng tiến, cái tình yêu Đảng cũng là yêu nước . i know them done it backwards, yêu nước cũng là yêu Đảng, thay vì các bác . Dân Ngụy, WTF you expect. Nhưng họ đã bớt chống Cộng rùi . Thì các bác cũng nên học Phan Chu Trinh, thay vì chống Cộng, hãy dựa hẳn vào Cộng, be it Việt hay Trung, để phát triển

  giáo sư C. Thayer, nhà bình luận quen thuộc và uy tín đã nói rõ “Tâm lý bài Trung về bản chất là một trong những yếu tố cản trở mạnh mẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam liên kết với Trung Quốc” cho nên ‘Việt Nam phải đi “một đường thẳng ngoằn ngoèo”

  See, Trung Quốc, ok thì Cộng chính là con đường ngắn nhất giữa Việt … uh, ok thì Nam & phát triển . Thui thì tớ mong sẽ làm 1 nhịp trong cây cầu Hiền Thục đưa tới con đường đó . Và tớ tin chắc cây cầu Hiền Thục này hổng phải cầu khỉ, & hoàn toàn hổng có “lắc lẻo gập ghềnh”. Đây là cây cầu rộng thênh thang 800 thước với 2 thành cầu mang tên Phan Chu Trinh & Hồ Chí Minh, 2 tư tưởng lớn đã gặp nhau ở chủ nghĩa Xã hội

  All ya have to do is be brave enuff to take the 1st step. Hãy can đảm lên . Có thể khi gần tới, sẽ thấy 2 đảng theo chủ nghĩa Mác-Lê đang vẫy tay chờ với vòng hoa ngát hương

 2. “Những sai lầm trong lãnh đạo và dân trí thấp”. Sự tḥât nhé: “Đảng quá ác và người dân đã kịêt sức với miếng cơm manh áo, đám con cháu của chúng nó được đưa sang tỵ nạn của cha ông chúng bên trời tây với tham vọng sau này lại trở về cai trị dân hệt như thằng “ủn” bắc hàn”.

 3. Choi Song Djong nói: Cả cái đảng này từ anh Chọng trở xuống phải quỳ xuống bái cụ Cống làm thầy và nên học theo thầy để mở mắt ra xem tình hình đất nước và dân tộc.

  Nó ngu gì mà học cụ Cống?

 4. Cả cái đảng này từ anh Chọng trở xuống phải quỳ xuống bái cụ Cống làm thầy và nên học theo thầy để mở mắt ra xem tình hình đất nước và dân tộc.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây