Trang chủ Tags Dân trí thấp

Tag: Dân trí thấp

Dân trí và đảng trí

Hoàng Tự Minh 11-11-2018 Có cần một chút hiểu biết, cấp độ, cảm nhận tối thiểu nào đó hoặc bao hàm cả yếu tố dân trí...

Vì đâu dân trí thấp?

Nguyễn Đình Cống 28-6-2018 Nguyên nhân rất nhiều tai họa của Việt Nam hiện nay được một số người quy về 2 nhóm: Những sai lầm...