Trao đổi với “Lính già Việt Nam Cộng hòa” Chu Tất Tiến (Kỳ cuối)

Cù Huy Hà Vũ

30-4-2023

Tiếp theo kỳ 1

Ảnh: Cù Huy Hà Vũ, Chu Tất Tiến và những người bạn. Nguồn: Tác giả gửi tới TD

Chu Tất Tiến viết: “Thực tế, Hiệp Định Geneva 1954 là một sự thất bại chính trị nặng nề cho quốc tế, vì Miền Bắc không tôn trọng hiệp định này, trừ việc chấp nhận vĩ tuyến 17 và khu phi quân sự. Lý do thứ hai: Hiệp ước này đã được soạn thảo quá nhanh, chưa đầy hai tháng sau trận Điện Biên Phủ và chưa được mọi bên đồng thuận. Miền Bắc, do Hồ Chí Minh lãnh đạo, mới đầu cũng ngần ngừ không ký vì không tin là có tổng tuyển cử sau 2 năm, nhưng sau vì áp lực của Bắc Kinh và điện Kremlin, đại diện Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký vào biên bản. Ngay sau đó, Việt Minh đã chuẩn bị kế hoạch xâm lăng miền Nam bằng cách gài lại một số điệp viên, làm căn cước giả, hoặc tình nguyện vào các trường Quân Sự, hoặc làm việc với chính quyền miền Nam, “chui sâu, trèo cao”, có kẻ làm tới Phụ Tá của Tổng Thống! (Huỳnh Văn Trọng, Vũ Ngọc Nhạ, Nguyễn Thành Trung…) Một số lợi dụng hệ thống chùa chiền lỏng lẻo, cạo đầu làm sư, biến chùa làm cứ điểm ém quân. Tinh vi hơn nữa, là tại một số làng xã xa xôi, trước khi di chuyển ra Bắc, du kích buộc các cô thôn nữ phải lấy du kích, ngay cả thương bệnh binh, cố tình gieo thai cho những cô thôn nữ này, để một mai quay lại, thì đã có sẵn vợ và con làm gián điệp. Đây là sự kiện chứng tỏ Cộng Sản Việt Nam, theo lệnh của Cộng Sản Bắc Kinh, đã chính thức phản bội hiệp định Geneva, nhằm thực hiện mưu đồ của Cộng Sản Quốc Tế là nhuộm đỏ toàn bộ Đông Nam Á Châu, dần tiến chỗ Quốc Tế Đại Đồng, tức là nhuộm đỏ cả Thế Giới.”

– Đảng cộng sản Việt Nam không hề giấu giếm rằng một trong những mục tiêu hàng đầu của Đảng là thống nhất đất nước bằng mọi giá. Do đó, Hiệp định Geneva 1954 mà Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký với Pháp chỉ là bước đầu tiên trên con đường thống nhất hai miền Nam – Bắc. Việc Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổ chức đảng cộng sản chôn dấu vũ khí, cài người ở lại miền Nam trước khi tập kết ra miền Bắc theo Hiệp đinh cho thấy họ đã tính tới khả năng Mỹ và chính quyền miền Nam do Mỹ gây dựng sẽ không tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước vào sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956 như Hiệp định quy định (mà Chu Tất Tiến có nhắc tới) và như vậy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các lực lượng cộng sản ở miền Nam phải tiến hành chiến tranh để thống nhất đất nước. Trên thực tế, dưới sự chỉ huy của Mỹ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa của Ngô Đình Diệm đã không thực hiện tổng tuyển cử để thống nhất đất nước đồng thời thực hiện chiến dịch “Tố cộng – Diệt cộng”. Wikipedia cung cấp nhiều nguồn tin về chiến dịch này. Trong khoảng thời gian 1955-1960, theo số liệu của Việt Nam Cộng hoà, đã có 48.250 người bị tống giam. Theo 1 nguồn khác từ Mỹ, đã có khoảng 24.000 người bị thương, 80.000 bị hành quyết hay bị ám sát, 275.000 người bị cầm tù, thẩm vấn hoặc với tra tấn hoặc không, và khoảng 500.000 bị đưa đi các trại tập trung.[22] Năm 2015, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng “Trong những năm 1954 – 1959, ở miền Nam đã có 466.000 đảng viên và những người yêu nước bị bắt giam, 400.000 người bị đưa đi đày và 68.000 người bị giết. Như vậy, việc Việt Nam Cộng hòa vi phạm Hiệp định Geneva 1954 đã dẫn đến Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và các lực lượng cộng sản ở miền Nam vi phạm Hiệp định bằng tiến hành chiến tranh ở miền Nam để thống nhất đất nươc.

– Chu Tất Tiến nói “Cộng Sản Việt Nam, theo lệnh của Cộng Sản Bắc Kinh, đã chính thức phản bội hiệp định Geneva” là hoàn toàn sai sự thật. Ngược lại là đằng khác. Chính Trung Quốc không muốn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thống nhất đất nước vì một Việt Nam thống nhất sẽ tiệt tiêu tham vọng bành trướng lãnh thổ về phía Nam của họ. Đã có nhiều tài liệu cho thấy điều này mà mới nhất là “Bí mật lịch sử tháng 4 năm 1975: Trung Quốc định tung lính Dù nhảy xuống Biên Hòa chặn Bắc Việt?” đăng trên RFA ngày 26/4/2023. Theo tài liệu này, Trung Quốc đã cho người đến gặp ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó trưởng phái đoàn Việt Nam Cộng hòa tại Paris và đưa ra một kế hoạch can thiệp quân sự của Trung Quốc nhằm ngăn chặn Bắc Việt chiếm Miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Cụ thể là Trung Quốc sẽ thả dù hai sư đoàn dù này xuống Biên Hòa trong khuôn khổ một “lực lượng quốc tế” sẽ được thành lập nếu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Dương Văn Minh yêu cầu quốc tế giúp đỡ

Chu Tất Tiến viết: “Về vấn đề hai quốc gia hay một quốc gia, thực tế cho thấy Việt Nam, được quốc tế gọi là “The State of Vietnam” hoặc “L’Etat du Vietnam”, dịch là Quốc Gia Việt Nam, là dòng chính của Lịch Sử, truyền từ đời Vua Hùng qua các thời đại đến Nhà Nguyễn, và Quốc Trưởng Bảo Đại là hậu duệ chính thức của Triều Nguyễn. Chính Quốc Trưởng Bảo Đại đã mời Ngô Đình Diệm, nguyên Thượng Thư Bộ Lại làm Thủ Tướng. Những yếu tố lịch sử này chứng minh Việt Nam là một Quốc Gia chính thức và hợp pháp. Sau cuộc Trưng Cầu Dân Ý, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã trở thành Tổng Thống, ông đã đổi tên nước là “Việt Nam Cộng Hòa”, được quốc tế chính thức công nhận là “The Republic of Vietnam”, một quốc gia có quan hệ ngoại giao cấp Đại Sứ với 101 quốc gia, và cấp Lãnh sự với 4 quốc gia khác. Năm 1957, Hoa Kỳ bảo trợ Viêt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc được Đại Hội Đồng bỏ phiếu, 40 thuận và 8 chống, trong đó có Liên Sô, Trung Cộng. Cuối cùng, Liên Sô dùng quyền lực phủ quyết (Veto) không cho quốc gia Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc với tư cách là thành viên chính thức, vì thế, cho tới 1975, Việt Nam Cộng Hòa vẫn chỉ là tham dự viên.”

– “Truyền” là “trao lại”, tức có sự kế thừa tự nguyện. Ở Việt Nam, không kể thời các Vua Hùng, đã có 10 triều đại phong kiến (vua đứng đầu quốc gia) là: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Mạc, Tây Sơn và Nguyễn. Như vậy, các triều đại phong kiến kế tiếp nhau thông qua đảo chính hay lật đổ dưới hình thức này hay hình thức khác. Bản thân triều đại Nguyễn đã kết thúc vào ngày 30/8/1945 khi Hoàng đế Bảo Đại – Nguyễn Phúc Vính Thụy đọc tuyên bố thoái vị và trao lại ấn và kiếm vàng tượng trưng quyền lực của Nhà Nguyễn cho đại diện Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Bộ trưởng Trần Huy Liệu và Bộ trưởng Cù Huy Cận (Bảo Đại có kể chuyện này trong hồi ký “Con Rồng Việt Nam” (Le Dragon d’Annam) của ông). Do đó, Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng không phải là chính quyền được Nhà Nguyễn truyền lại, càng không phải chính quyền được các Vua Hùng truyền lại. Trên thực tế, Quốc gia Việt Nam là do Pháp dựng lên năm 1949 nhằm giúp Pháp chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi Pháp tái xâm lược Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Bản thân Việt Nam Cộng hòa ra đời trên cơ sở giải thể Quốc gia Việt Nam thông qua một cuộc “trưng cầu dân ý” do Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Ngô Đình Diệm tổ chức, đồng nghĩa Việt Nam Cộng hòa không phải là chính quyền kế thừa Quốc gia Việt Nam vì không có sự chuyển giao tự nguyện chức vụ quốc trưởng Quốc gia Việt Nam từ Bảo Đại sang Ngô Đình Diệm. Như vậy, Chu Tất Tiến nói Việt Nam Cộng hòa là “truyền nhân” theo nghĩa chính thể thừa kế từ các Vua Hùng truyền lại là sai hoàn toàn so với lịch sử. Cũng như vậy, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không phải là chính quyền được Nhà Nguyễn truyền cho, càng không phải chính quyền được các Vua Hùng truyền cho. Chỉ có Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “truyền nhân” của hai chính thể trước đó là Việt Nam Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam khi hai chính thể này cùng trao lại quyền lực cho nó vào ngày 2/7/1976.

– Theo Wikipedia, Việt Nam Cộng hòa được sự công nhận của 77 quốc gia, không phải 101 quốc gia như Chu Tất Tiến nói. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được sự công nhận của khoảng 20 quốc gia. Tuy nhiên, để trở thành “quốc gia” theo đúng nghĩa thì chính quyền phải thực hiện được quyền lực của mình đối với toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Với lý do này, Việt Nam Cộng hòa và ngay cả Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến trước ngày 30/4/1975 cho dù được sự công nhận của một số quốc gia khác không phải là “quốc gia” vì không thực hiện được chủ quyền đối với toàn bộ lãnh thổ quốc gia gồm cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Chỉ sau khi thống nhất đất nước, đặt  toàn bộ lãnh thổ Việt Nam dưới sự kiểm soát của mình thì Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và tiếp đó Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới trở thành “quốc gia” theo đúng nghĩa. Việc Liên Hợp Quốc kết nạp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên vào ngày 20/9/1977 là sự xác nhận chính thức quy chế “quốc gia” của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chu Tất Tiến viết: “Trở lại việc xâm lăng hay nội chiến: Sự kiện chính quyền nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho hàng chục Sư đoàn kéo theo đại pháo, xe tăng, đi dọc đường mòn Trường Sơn, (mà sau này là Đường Mòn Hồ Chí Minh) tiến vào miền Nam thuộc Việt Nam Cộng Hòa, thì đã là khởi đầu một cuộc xâm lăng không tuyên bố, không khác gì Pháp xâm lăng Viêt Nam lần thứ hai dựa vào Hiệp Ước Fontainebleau do chính Hồ Chí Minh ký với Pháp. Đến năm 1975, khi từng đoàn xe tăng mang cờ đỏ sao vàng băng qua cầu Hiền Lương, vượt qua khu Phi Quân Sự của miền Nam, tấn công các thành phố miền Nam, thì là cuộc Xâm Lăng chính thức của thế kỷ 21, cũng không khác gì cuộc xâm lăng mà Nga chủ động tấn công Ukraine hiện tại, nghĩa là cực kỳ vô lý, vô chính nghĩa, và vô luật pháp.”

– Như trên đã nói, vĩ tuyến 17 theo Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam và Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva 1954 không phải là biên giới giữa hai quốc gia. Còn nếu Chu Tất Tiến phủ nhận hai văn kiện quốc tế này để tự ý chia Việt Nam thành hai quốc gia, Việt Nam Cộng hòa nằm phía Nam vĩ tuyến 17, thì Chu Tất Tiến giải thích thế nào Lời mở đầu Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa năm 1956 ghi câu “Hiến pháp phải thực hiện nguyện vọng của nhân dân, từ Mũi Cà Mâu đến Ải Nam Quan”? Không lẽ Ải Nam quan nằm dưới vĩ tuyến 17!? Còn nếu Chu Tất Tiến thừa nhận Ải Nam Quan giáp giới với Trung Quốc là cực Bắc của Việt Nam Cộng hòa thì rõ ràng không có chuyện Việt Nam bị chia thành hai quốc gia, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cộng sản và Việt Nam Cộng hòa chống cộng, ở vĩ tuyến 17. Do đó, chiến tranh giữa Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyệt nhiên không phải là một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, mà là một cuộc chiến tranh giữa những người có chung một quốc gia là Việt Nam, còn gọi là “nội chiến” (civil war). Nói cách khác, không có chuyện Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – miền Bắc “xâm lược” Việt Nam Cộng hòa – miền Nam vì thuật ngữ “xâm lược” chỉ áp dụng trong trường hợp quốc gia này tấn công quân sự quốc gia khác mà thôi!

Bên cạnh Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève 1954, cùng ngày 21/7/1954, Chính phủ Mỹ còn ra một tuyên bố riêng, nhấn mạnh: “Chúng tôi chia sẻ hy vọng rằng các hiệp định sẽ cho phép Campuchia, Lào và Việt Nam đóng vai trò của mình với tư cách các quốc gia hoàn toàn độc lập, có đầy đủ chủ quyền, trong cộng đồng các quốc gia hòa bình, và sẽ cho phép người dân trong khu vực này quyết định định tương lai của chính mình.” Cùng trong Tuyên bố này, Chính phủ Mỹ khẳng định “Việt Nam là một quốc gia không thể bị chia cắt” khi tuyên bố: “Liên quan đến phát biểu trong tuyên bố liên quan đến bầu cử tự do ở Việt-Nam, Chính phủ Mỹ muốn làm rõ quan điểm của mình đã thể hiện trong tuyên bố tại Washington ngày 29 tháng 6 năm 1954, như sau: Trong trường hợp các quốc gia hiện bị chia cắt trái với ý muốn của họ, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách đạt được sự thống nhất thông qua các cuộc bầu cử tự do có sự giám sát của Liên Hiệp Quốc để đảm bảo rằng các cuộc bầu cử được tiến hành một cách công bằng.”

Điều 1 Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam cũng nhắc lại lập trường “Việt Nam là một quốc gia không thể bị chia cắt” của Mỹ và các nước khác khi quy định: “Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Giơ-ne-vơ năm một nghìn chín trăm năm mươi tư về Việt Nam đã công nhận.”

Tóm lại, cả Hội nghị Genève 1954 lẫn Hội nghị Paris 1973 về Việt Nam nói chung, Chính phủ Mỹ nói riêng, đều khẳng định “Việt Nam là một quốc gia không thể bị chia cắt”. Từ đó toát lên một sự thật lịch sử là chiến tranh giữa Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một cuộc nội chiến (civil war) vì đây là một cuộc chiến tranh giữa những người có chung một quốc gia Việt Nam, Do đó, việc Chu Tất Tiến và những ai khác nói rằng từ năm 1954 đến 1975 ở Việt Nam có hai quốc gia có biên giới là vĩ tuyến 17 để từ đó nói Việt Nam Dân chủ Cộng đã “xâm lược” Việt Nam Cộng hòa rõ ràng là sai sự thật lịch sử.

Chu Tất Tiến viết: “Sau năm 1975, một số vị trí thức miền Nam cũ đã kêu gọi quốc tế mở lại Hiệp Định Geneva. Những vị này không hiểu tình thế, vì như đã nói trên, Việt Nam Cộng Hòa không ký tên vào hiệp định này! Đến gần đây, môt số dư luận cho rằng cuộc chiến 1954-1975 là cuộc nội chiến và không bên nào xâm lăng bên nào. Mong những vị đó nhìn vào thực tại của bán đảo Triều Tiên, hiện nay vẫn là 2 quốc gia đối nghịch nhau, hoặc nhìn vào Đài Loan và Trung cộng, để thấy cũng là hai quốc gia riêng biệt, dù cùng mầu da và tiếng nói, cho đến sang thế kỷ kế tiếp, không biết đã sát nhập nhau chưa.”

– HIệp định Geneva 1954 được ký ngày 21/7/1954 giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp. Đến tháng 10/1955, Việt Nam Cộng hòa mới ra đời thì lấy đâu ra Việt Nam Cộng hòa “không ký tên vào hiệp định này”!

– Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) và Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) chỉ trở thành hai quốc gia độc lập từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc vào tháng 9/1991. Do đó, chiến tranh Triều Tiên 1951-1953 giữa hai bên là chiến tranh giữa hai miền của cùng một quốc gia Triều Tiên và vì vậy là nội chiến.

– Đài Loan không phải là thành viên Liên Hợp Quốc. Năm 1979, Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và thừa nhận chính phủ nước này là chính phủ hợp pháp của Trung Quốc. Do đó, Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập.

Kết luận lại, sự thật lịch sử không thể là hệ quả của một sự áp đặt, nhất là sự áp đặt đó đến từ những người thắng trận, mà phải được xác định thông qua các cuộc tranh luận nghiêm túc và khoa học với các bằng chứng khả tín chứ không bằng cảm tính. Cũng cần nói ngay rằng các cuộc tranh luận nghiêm túc loại trừ mọi từ ngữ dung tục, tục tĩu, mang tính mạt sát, phỉ báng. Trên tinh thần này, tôi rất mong nhận được phản hồi từ “Lính già Việt Nam Cộng hòa” Chu Tất Tiến và những người khác, nhất là quý vị từng là quân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa, hầu dựng lại một cách chính xác nhất có thể các cuộc nội chiến ở Việt Nam trong thế kỷ 20 nói chung, nội chiến trong Chiến tranh Việt Nam nói riêng.

Tôi cũng mong muốn và hy vọng rằng thông qua các cuộc tranh luận như thế này các bên trong cuộc chiến sẽ hiểu nhau hơn. Điều này là vô cùng cần thiết để xóa mọi hận thù, hướng tới đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam thành một khối nhằm xây dựng một nước Việt Nam Dân chủ, Hùng mạnh và Thịnh vượng. Bởi chỉ có vậy Việt Nam ta mới đủ sức đánh bại mọi cuộc xâm lăng đến từ Trung Quốc bành trướng cũng như hóa giải mọi thách thức khác của thời đại!

Kỷ niệm 48 năm Ngày Thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)

Garden Grove, California, Hoa Kỳ, 29/4/2023

_______

Tác giả:Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một luật gia, học giả và nhà bất đồng chính kiến, cựu tù nhân chính trị Việt Nam, từng là cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam trong 30 năm. Hiện ông sống tại California, Hoa Kỳ.

Lưu ý của Tiếng Dân: Trong bài tranh luận này, một số nơi tác giả Cù Huy Hà Vũ sử dụng Wikipedia làm làm cơ sở để kiểm chứng thông tin. Tuy nhiên, Wikipedia không phải là nguồn tin đáng tin cậy. Chính Wikipedia có bài “Wikipedia is not a reliable source” (Wikipedia không phải là nguồn đáng tin cậy), vì nó có thể được bất kỳ ai đó chỉnh sửa vào bất cứ lúc nào, nhất là những thông tin về lịch sử, đôi khi được những người của “bên thắng cuộc” vào chỉnh sửa theo chủ ý của họ… Cho nên trang Wikipedia cảnh báo: Không nên coi Wikipedia là nguồn tham khảo dùng trong bài viết.

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

 1. Tiếc thay cho mỗi Tài năng và Nhân cách xưa lẫn nay của Miền Bắc (Bắc Việt) so với Tài năng và Nhân cách của Miền Nam (Nam Việt) và sau 1875 thì cả Nước xuống hố KHÔNG phanh …

  Với cậu ấm đỏ họ Cù dù sao có tiến bộ nhiều sơ với các cậu ấm đỏ máu khác như đã xem là có tiến bộ như “dâu” cũ trương gia bình (haha !!) như con giai Lê Thanh Nghị thì thành giáo sư nhà mô phạm chắc còn chút Thiên lương ở Pháp, …. nhưng theo tôi cậu ấm đỏ họ Cù có lẽ ít BẠO GAN nhưng chắc có SÁNG KIẾN chính trị ít nhất cũng được hưởng từ ENA Paris Pháp (lúc ấy hình như chưa dọn về Strasbourg… ) nhưng cũng thoái trào …

  Tiếc là nằm tại Thủ đô sôi động Sài Gòn Nhỏ CHHV lại viết một bài về gốc gác hai cha con cố cựu và tân CHỦ TIỆM BÁN Nước …. bọn này không xứng với tầm hiểu biết để anh ấy phải chấp bút …còn nhiều vấn đề THẬT HAY cao hơn xứng với khả năng hay tài năng của Vũ

  Ngay việc CHHV cổ vũ LIÊN MINH QUÂN SỰ VỚI HOA KỲ mà phân tích mọi khía cạnh sao cho lý luận mạch lạc hợp lý hợp tình mọi bên mọi phía cũng là CHÍNH SÁCH Chiến lược HAY vào Hiện cảnh Mới của Thế giới …. Tiếc là tấm hình nên loại 2 bác KHÔNG GHI RÕ tên họ để chỉ còn cặp đôi hoàn hảo ĐỂ KHỎI bị ám ảnh chuyện chính biến HOA N..ỤC bè lũ 4 tên : Hoa cuốc Fong, D..anh Thanh, …. khiến bức hình giảm hàm lượng thông tin !!! như tôi MỚI CHỈ nối liên kết bức hình siêu chuyên d..a thiến lợn ĐỨNG BÊN cạnh có đại lọt sư KIÊM ch..iết d..a PHỤ THIẾN HEO nái + heo NỌC thì đã bị Mạc Vệ Hồng con gái rượu của nhà phân tâm và phân thây nữ tài tử Kim Châm …kiểm duyệt mất …. đúng là đàn chim Vệ phản với Tinh thần ĐÀN CHIM VIỆT như tờ báo ĐÀN KÉT Paris năm xưa mạo danh là “đoàn kết”

  Dù sao thân thăm HAI ÔNG BÀ LUẬT SƯ đúng sao xứng danh với Sĩ phu Hà Thành .. Mội người đang trông đợi những sáng kiến HAY độc đáo cho Đồng bào và Quê Hương
  MONG THAY MONG THAY cho Tất cả chúng ta

  https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. Để cho biết mấy người bị/được phong là “bất đồng chính kiến”, the only “chính kiến” họ “bất đồng” chính là của tụi Ngụy ở hải ngoại

  Khổ nhục kế hay quá . Mai mốt đây Cù Huy Hà Vũ sẽ trở thành 1 Phạm Xuân Ẩn thời A còng

  Chuyện Wikipedia là như vậy, Quorum cũng có Nguyễn Đảng Tận Trung phụ trách . Lets prove him wrong

 3. wikipedia toàn là người CS VN nhảy vào tung tài liệu có lợi cho họ ,mà nhiều người trích nguồn từ đây ,người Việt Quốc gia ít ai tham gia để cãi chính ,cho nên đám trẻ trong nuóc cứ dựa vào đó để tranh luận cho wikipedia là tiểu chuẩn đúng đắn nhất mà họ trích dẫn ,CHHV một Luật sư mà quá ngớ ngẫn khi trích dẫn Wikipedia ,ông này viết CHXHCN VN là truyền thừa các chính quyền trước thật là đần ,họ đâu có một cuộc bàn giao và phổ thông bầu phiếu đâu mà viết như vầy ./

 4. Đúng như dòng ‘Lưu Ý’ của Tiếng Dân. Những sự kiện liên quan đến lịch sử VN, đến cuôc chiến tranh Quốc Cộng đều đã được CSVN cho người vào nguồn mở Wikipedia sửa chữa theo mẫu mã của họ. Dễ quá mà! họ có tiền, có hàng ngũ DLV mấy chục ngàn đứa thì việc vô Wikipedia để bóp méo sự thật sao VC không làm? để có thể nói với những người ngây thơ rằng: “hãy vô Wikipedia mà xem, nguồn ‘khách quan, vô tư’ đấy!”. Hãy thử xem Wikipedia về tết Mậu Thân, về cuộc thảm sát ở Huế để thấy Wikipedia ‘trung thực’ thế nào.

  • Ông Cù vẫn còn ngây thơ như ngày xưa sống ở miền Bắc. Đã bị người ta nói dối cho nghe nhưng vấn tin là sự thật. Có Ông tướng nào dám nói là ta thí quân để dành chiến thăng bao giờ. Hảy đi hỏi những người chỉ huy miền Nam ngay xưa khi tham chiến để biết quân CS có đánh biển người hay không? Giờ nay mà còn tin CS . Sao không ở trong nước để được nghe thêm đảng reu rao đảng ta vì dân vì nước?

 5. Muốn hỏi anh Cù một câu : ” Nếu cuộc bầu cử thống nhất VN xảy ra hồi 54 ,VNDCCH có thắng QGVN ,thống nhất đất nước chăng?”

  • @phan cung : Trả lời câu hỏi trên không khó, nghĩa là ai cũng có thể
   đáp lời được cả, nên tôi xin mạn phép. Theo tôi thì miền Bắc có tỷ lệ
   thắng nhiều hơn vì những lý do sau :1/lúc đó rất ít người hiểu rõ mặt
   thật hay bản chất CS. của chế độ miền Bắc, 2/ về mặt dân số thì dân
   miền Bắc đông đảo hơn và được kiểm soát chặt chẽ hơn, 3/ tình hình
   miền Nam rất phức tạp, nhiều thành phần không hoà hợp nhau, thậm
   chí có cả cán bộ CS. trà trộn trong đó.

 6. Rất tiếc chưa nghe Cù Huy Hà Vũ chưa viết về NATO phương Đông + Ô dù Nguyên tử Mỹ +…. nhận xét về Chí sĩ NGÔ KỶ …


  Cố thử miêu tả 2 phối cảnh chính trường Mỹ-Vệ
  ********************

  https://youtube.com/shorts/BZrKs3FrHeI?feature=share

  Chí sĩ NGÔ KỶ …

  Bô n..não Thượng sĩ Mít MắcCònNeo *****
  Quạ già Cú vọ Kentucky Chí Phèo
  Leo lên đến chức Bô lão Thượng viện
  Vợ lại mụ xẩm lợn xề xinh như heo !
  Chỉ tổ dễ rơi làm tay sai gián điệp
  Đâu như Thượng nghị sĩ ngủ gật gáy chèo
  Nửa Thế kỷ nghị gật chỉ tay thư lại
  Cặp da ôm dù nhà ngủ trọ heo nọc bụng leo
  Chấm mút gái gú như cậu ấm xanh vòi sứt mẻ
  Phố đèn đỏ Hoa Thịnh Đốn gió may heo
  Thu phong Virginia rơi long Trinh Địa
  Công tử đực + Sư tử cái Hà Đông vừa buông chèo !

  https://www.youtube.com/watch?v=Kil16ErF4n4

  Hí trường xứ Vệ toàn nghệ sữa nhăn răng Tiến Hợi cả đời đóng toàn vai Chí Phèo

  Bác Joe bí danh biệt hiệu “Dâu gian dối”
  Người đẹp biệt danh “Hillary dối lừa” thua keo
  Còn Chàng Trâm ngủ trộm với nữ tài tử phim heo
  Người tình không chân dung thoáng giây hoan lạc
  Chính trường: bi kịch Hy Lạp lẫn hí trường tuồng chèo
  Có Anh hùng MacCain có quạ già có Người đẹp gian dối
  Anh K..hùng Floyd trắng “lòi” hơn Bạch Tuyết 7 chú lùn nghèo
  Chỉ thua tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết ta một li một chút
  Thua cả kịch sĩ Kim Cương thơ điên Bùi Th…ăng tầm phào lèo
  Ả gài nằm vùng ổ tam tam tranh tối Miền Nam tranh sáng
  Kiểu anh hèn Xuân Ẩn chết quay đầu về Núi xưa xôi đậu da beo
  Kiểu “anh hùng núp” vẫn nguyên ngỐc ngàoi đời sống thật
  Thành QỦY Hội An nguyễn sự đèo xe đạp kịch bản long leo !
  Chắc thang thuốc Bắc Tàu xè xè lò tôn bác sĩ cái chân đất
  Đến cả Hồng đế Vệ cũng thành Vua Lú Bá Kiến + Chí Phèo !!!
  Bộ chính CHỊ chính EM cũng toàn đa số hề đực lẫn hề cái
  Bác Đinh la Giáng chơi Việt cầm chờ Hoàng trung Hải nọc heo
  Chờ Lã thanh Hải lợn đực cùng em gái xẩm Trương Muội muội
  Xếp hàng dài xem búa tấn + hòm gương Lăng Hồ chí Meo
  Chính trường Mỹ đầy kịch bản kịch phim Hồ Ly Vọng sống động
  Hí trường Vệ toàn nghệ sữa nhăn răng Tiến Hợi đóng Chí Phèo

  https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  ****** Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell nhãn Cộng Hòa Bang Kentucky Trưởng khối thiểu số ở
  Thượng viện Hoa Kỳ

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây