Trang chủ Tags Chu Tất Tiến

Tag: Chu Tất Tiến

Trao đổi với “Lính già Việt Nam Cộng hòa” Chu Tất Tiến (Kỳ cuối)

Cù Huy Hà Vũ 30-4-2023 Tiếp theo kỳ 1 Chu Tất Tiến viết: “Thực tế, Hiệp Định Geneva 1954 là một sự thất bại chính trị nặng...

Trao đổi với “Lính già Việt Nam Cộng hòa” Chu Tất Tiến (Kỳ 1)

Cù Huy Hà Vũ 30-4-2023 Tôi và Chu Tất Tiến, tác giả của nhiều bài viết dưới bút danh “Lính già Chu Tất Tiến”, là những...