Nhiệm kỳ khả thi của ông Trọng

Tâm Chánh

30-1-2022

Với đà này có lẽ đảng cầm quyền khó có thể đạt được mục tiêu ngăn chận, đẩy lùi tham nhũng.

Như những gì lộ sáng qua gần hai năm chống dịch, tham nhũng có ớn ai đâu, cũng chẳng sá gì lò ông Trọng.

Thôi thì nên thay đổi cho khả thi, làm cho nhiệm vụ chống tham nhũng thành thường qui ở mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ quan, tổ chức, hơn là lụi hụi đẩy lùi hay ngăn chận.

Muốn thành thường qui thì công cuộc chống tham nhũng phải vượt qua được cửa ải, làm cho có người, có cấp lãnh đạo chịu trách nhiệm cụ thể để xảy ra tham nhũng và bổ dụng thuộc cấp tham nhũng.

Những động tĩnh tham nhũng như kiểu Việt Á, hay Cục lãnh sự thì ngay bên cạnh việc triệt để điều tra, luận tội, xét xử thì các quan chức chính trị phụ trách phải thực hiện chế độ tuyên bố công khai về trách nhiệm cá nhân. Chủ quản phải phát ngôn minh bạch về trách nhiệm ấy của mình. Phát ngôn ấy phải lượng định mức độ và phạm vi trách nhiệm. Cân nhắc tuyên bố từ chức hay không cũng thuộc qui trình ấy.

Đừng để vỡ lở tầy huầy rồi xin nhận khiển trách, cảnh cáo.

Còn lại là việc điều tra, xét xử tuân theo pháp luật.

Khi có án rồi cấp quản lí và cá nhân lãnh đạo bổ dụng quan chức tham nhũng cũng phải thực hiện kiểm điểm và chịu trách nhiệm công khai. Để đừng xảy ra nữa chuyện một thường trực uỷ ban gần hết mấy ông phó đi tù mà ông chủ tịch, bí thư yên ổn hạ cánh.

Vận hành lò đốt tham nhũng không thể chỉ phụ thuộc vào chỉ đạo sáng suốt của một mình tổng bí thư, mà phải bằng qui phạm pháp luật và của đảng, để mỗi điều tra viên, mỗi kiểm sát viên, mỗi thẩm phán phải tiên quyết tuân thủ mà không bị cản trở.

Cùng với đó là xác lập và thực thi được qui trình giám sát cụ thể của mặt trận, của đảng cầm quyền và của cơ quan dân cử phòng nạn lợi dụng chống tham nhũng để đấu đá, thanh trừng nội bộ.

Tất cả trách nhiệm đó phải được phát ngôn rõ ràng, trung thực và kiểm tra được dễ dàng.

Để chống tham nhũng thành thường qui thì phải xác lập nhiệm vụ phòng chống tham nhũng khả thi mỗi khi triển khai dự án, kế hoạch. Đừng để xảy ra tình trạng lần nào họp phòng chống dịch thủ tướng cũng hò hét coi chừng tham nhũng. Thay vào đó, chính thủ tướng và thuộc cấp của mình phải có kế sách cụ thể ngăn ngừa chuyện ăn tiền của của nhân dân, của nhà nước khi triển khai nhiệm vụ. Vậy mới là kịp thời, đồng bộ, chứ không phải nói mãi chữ nghiêm mà bên dưới cứ thế táo tợn đào, cuốc, ăn không từ một thứ gì, ăn bất chấp mọi lời răn đe, cảnh báo.

Đấy là để chống tham nhũng thành nhiệm vụ thường xuyên, kiên trì, coi như là phải sống chung trong khi chờ tham nhũng được đẩy lùi.

Chứ còn khi nào cơ chế phân phối quyền lực kiểu hiện nay còn chưa được nhân dân kiểm soát thì thực lòng sắm bao nhiêu lò ông Trọng mới đốt rụi được tham nhũng?

Mà thời gian của ông Trọng cũng trôi gần ba nhiệm kì chứ ít ỏi gì đâu!

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

 1. Còn thánh lú ngồi đó thì chúng nó còn dùng nhiều trò bẩn để ăn trên đầu dân, cứ xem cái huân chương hạng 3 cho thằng nhãi con Việt Á thì rõ, lú lẫn và ngu như lợn ấy.

 2. Tướng chỉ huy mà không bao giờ ra mặt trận- ngồi một chỗ chỉ tay 5 ngón, thì thủ hạ bên dưới có nghe cho không? Ông Trọng đã gìa yếu bệnh hoạn- không mấy khi rời bước đi đâu để kiểm tra- đốc thúc cũng là một lý do để tham nhũng lộng hành lê thê…

 3. Thi Sĩ: BÙI CHÍ VINH

  Thú thật nếu ta là ông Táo
  Về Trời hỏi tội Ngọc Hoàng ngay
  Không nghe sớ mà nghe báo cáo
  Để trần gian tan nát mỗi ngày

  Mỗi ngày toàn những chuyện ngứa mắt
  Đi đâu cũng gặp quỷ lộng hành
  Sư chết còn ma ma Phật Phật
  Nói gì gái gú chốn lầu xanh

  Lầu xanh giờ cũng thua lầu đỏ
  Quan tham đầu lụy thế giới ngầm
  Năm Hổ mà tượng mang hình Chó
  Triều đình bát nháo tựa cõi âm

  Cõi âm thì vạc dầu tắt lửa
  Còn cõi dương lò đốt chập chờn
  Nội kit test đủ làm lộn mửa
  Từ trên xuống dưới dính chàm luôn

  Thú thật nếu ta là ông Táo
  Về Trời chiếm chỗ Ngọc Hoàng chơi
  Đã là Trời mà không khử bạo
  Hèn chi thi sĩ bất phùng thời !

  Nguồn Mạng!

  • Có giỏi hãy thử làm tổng bí
   Giở chiêu gì với lũ quỷ tanh hôi ?
   Lửa đốt dầu sôi chúng đều không sợ
   Tiền, quyền làm lóa mắt chúng rồi.


 4. Bao giờ Gò Đống Đa lại dẹp tan mùi Tết chệt ?
  ********************

  Hà L..ội đèn lồnG đỏ như T(b)ắc Kinh !
  BoÁc trong hòm kính đợi cháu trình
  Hàng chục tỉ đô n..a nuôi béo Đảng
  Hại Dân bán Nước từ thuở khai sinh
  Đã ký sinh nay cộng sinh siêu vi trun..g c..uốc
  Vua Lú bưng bô ôm mông Tập Cận Bình

  Như Gấc đỏ Bắc Kinh nhuộm thắm Hà L..ội
  Đèn lồnG tựa triều cường dâng cao kinh
  Bao giờ Đống Đa dẹp tan mùi Tết chệt ?
  Gò đất thầm đón Lữ khách đăng trình !
  Đợi ta về Tân Thăng Long mây trắng
  Khua tiếng guốc Em bếp lửa hương tình

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

Comments are closed.