Thổi bùng ngọn lửa Phan Chu Trinh

CLB Lê Hiếu Đằng

28-4-2021

Bất cứ nhà cách mạng nào muốn vận động làm thay đổi vận nước cũng đều phải đặt cho mình 3 câu hỏi cơ bản:

Một là, mục đích cuối cùng là gì, và để đạt được mục đích, từng giai đoạn cần phải tiến hành như thế nào? Hai là, lực lượng nào là chủ lực của cuộc cách mạng này? Ba là, thực hiện cuộc cách mạng này bằng phương pháp nào để có thể đem lại hiệu quả cao nhất với cái giá phải trả thấp nhất (có nghĩa là, không cần hoặc ít hy sinh nhân mạng, tài lực vật lực)?

Như chúng ta đều biết, khi Pháp xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỷ XIX cũng là lúc Việt Nam đang còn rất lạc hậu so với thế giới, các vua triều Nguyễn còn phải cầu viện triều đình Nhà Thanh giúp chống Pháp trong khi chính nước Trung Hoa cũng đã bị xâu xé chà đạp bởi các cường quốc phương Tây.

Pháp xâm lăng Việt Nam là hành động xấu nhưng một mặt khác của hành động thực dân này là tác dụng khách quan đem lại các phương tiện của nền văn minh và lối sống văn hóa mới của phương Tây vào làm thay đổi một xứ sở Việt Nam đang chìm đắm trong vòng tăm tối lạc hậu của chế độ phong kiến.

Nói cách khác, Pháp đặt nền cai trị ở Đông Dương (bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia), và trước hết để phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa vì quyền lợi thực dân, đồng thời họ cũng mang lại cho dân bản xứ các lợi ích và điều kiện sinh hoạt tốt hơn xưa gấp bội, như hệ thống đường sá, cầu cống hiện đại (đường nhựa, đường xe lửa, đường hàng không…), một nền y tế và giáo dục mới, với các trường/ viện nghiên cứu khoa học trên đủ mọi lĩnh vực (cơ khí, nông nghiệp, y học, mỹ thuật, báo chí, xuất bản, các khoa học xã hội nhân văn và tự nhiên khác…), kể cả những tư tưởng-học thuyết chính trị-xã hội về nhân quyền, dân quyền và thể chế dân chủ tự do với bản hiến pháp và hệ thống tổ chức chính trị tam quyền phân lập, cũng được du nhập phổ biến, thông qua sách vở viết bằng tiếng Pháp hoặc qua những bản dịch chữ Hán của Trung Quốc mà các nhà nho ta tìm đọc để mưu cầu việc canh tân đất nước và đấu tranh giành lại chủ quyền cho dân tộc.

Mãi cho đến nay, nhiều người vẫn còn đang nói đến một thế hệ Việt Nam vàng, trong đó nở rộ một tầng lớp trí thức mới có tinh thần yêu nước và trình độ chuyên môn vững vàng vốn được đào tạo không đâu khác hơn mà chính là từ nền Tây học do thực dân Pháp đưa vào.

Trong bối cảnh lịch sử cụ thể đó, để cứu nước, cứu dân ra khỏi ách nô lệ của chế độ thực dân nửa phong kiến, cụ Phan Chu Trinh (1872-1926), bằng một tầm nhìn xa rộng đầy thực tế, đã sớm nhận ra vấn đề một cách sáng suốt, rằng thay vì áp dụng các biện pháp bạo động để chống Pháp chắc chắn không thể mang lại hiệu quả mong muốn như không ít nhà hoạt động yêu nước tiền bối đã làm (Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học…), thì lại cần phải dựa vào thế của người Pháp trong một khoảng thời gian nhất định nào đó để chấn hưng đất nước.

Phan Chu Trinh chủ trương hòa hoãn hợp tác với Pháp (còn gọi “Pháp Việt đề huề”) để Việt Nam dần dần xây dựng được một nền kinh tế phát triển, một lực lượng trí thức đông đảo đủ sức lãnh đạo, quản lý xây dựng đất nước sau khi giành lại nền độc lập, bởi vì đất nước độc lập mà không có người tài giỏi, chưa chuẩn bị tốt cuộc sống cho nhân dân cả về vật chất về tinh thần thì cái nền độc lập ấy không chỉ không vững bền mà xem chừng còn tai hại nữa là khác (nhìn tấm gương Nam Phi sau khi Anh trao quyền tự quyết hoàn toàn thì thấy rõ).

Về chính trị, tiếp thu những luồng tư tưởng tiến bộ mới cũng xuất phát từ phương Tây mà khi đó chủ yếu là Pháp, có thể nói, Phan Chu Trinh đã chuyển hướng từ ý thức hệ phong kiến sang ý thức hệ dân chủ tư sản. Về đường lối xây dựng đất nước, chủ trương căn bản của cụ Phan được tóm gọn trong phương châm mà từ lâu đã được nhiều người biết: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” (mở mang dân trí, chấn hưng dân khí, chú trọng dân sinh). Cụ đã trở thành một trong những lãnh tụ tiêu biểu nhất của phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX, nói theo ngôn ngữ bây giờ gọi là “cải cách”, là “đổi mới”.

Một đồng chí hoạt động cùng thời với Phan Chu Trinh là cụ Sào Nam Phan Bội Châu, cả đời thất bại cũng vì chủ trương ban đầu lấy bạo động làm phương pháp vận động chủ yếu. Chính Phan Chu Trinh cũng đã rất nhiều lần phê phán đường lối của cụ Sào Nam mà ngày nay sách vở vẫn còn ghi lại: “Cái lý chấp của Phan Bội Châu là triệt để phục thù, chủ nghĩa rất là lầm lạc và ngang ngạnh mưu hãm quốc dân vào chỗ chết, không thích hợp với thời thế, không căn bản lý luận, không nghị luận cho rạch ròi…”.

Ý kiến vừa nêu được cụ Phan Chu Trinh viết trong bài “Pháp Việt liên hiệp hậu chi tân Việt Nam” (Nước Việt Nam mới sau khi liên hiệp với Pháp). Về sau cụ Phan Bội Châu có chuyển hướng đường lối đấu tranh, kết hợp giữa bạo động với hòa bình, nhưng lúc này đã muộn.

Cụ Chu Trinh mất sớm, năm 1926, cụ Sào Nam được Pháp cho an trí ở Huế rồi cũng qua đời năm 1940. Thời cuộc diễn biến phức tạp, Nhật đảo chính Pháp, Chính phủ Bảo Đại-Trần Trọng Kim duy trì chỉ được vài tháng thì Nhật đầu hàng Đồng minh, Chiến tranh thế giới II kết thúc, Việt Minh cướp được chính quyền, Chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ trong 9 năm, rồi tiếp theo là cuộc nội chiến Nam – Bắc, cả hai cuộc chiến kéo dài trong suốt 30 năm đẫm máu và nước mắt, với hậu quả kéo dài cho tới hôm nay là tình đoàn kết dân tộc bị phá vỡ giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc, nhiều mặc cảm trong tình tự dân tộc vẫn chưa được gột rửa… Đất nước thống nhất từ sau 30.4.1975, tuy danh nghĩa nói độc lập nhưng thực chất vẫn tiếp tục bị nô lệ dưới những hình thức khác, vì còn chịu nhiều ảnh hưởng rất xấu của các thế lực bên ngoài.

Nhìn lại 30 năm máu lửa tàn phá chết chóc chia rẽ hận thù và 45 năm xây dựng trong hòa bình để thấy được chỗ sáng suốt lớn lao trong đường lối hòa bình giải phóng dân tộc của Phan Chu Trinh, mà nói theo cách người xưa, chỉ có kẻ hiểu thời vụ mới đúng là bậc hào kiệt (“Thức thời vụ giả vi hào kiệt”).

Trước đây, không ít người thuộc nhiều phe nhóm khác nhau với cái nhìn nông cạn đã quy kết đường lối “Pháp Việt đề huề”của Cụ Chu Trinh là “cải lương”, là đầu hàng thực dân Pháp, nhưng sự quy chụp này cũng không làm giảm đi giá trị, tính đúng đắn cũng như tầm vóc vĩ đại trong đường lối chủ trương chính trị sáng suốt của cụ.

Rút kinh nghiệm lịch sử và bài học từ cụ Phan Chu Trinh, chúng tôi cho rằng, cuộc đấu tranh cho một thể chế dân chủ và chống độc tài hiện nay cũng cần phải được tiến hành trên cơ sở hòa bình, bất bạo động, trong tinh thần xây dựng, dưới hình thức liên tục và quyết liệt phản biện xã hội, thúc đẩy cải cách thể chế chính trị theo hướng dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội.

Cụm từ “diễn biến hòa bình” (một thứ ngôn ngữ chính trị mị dân có gốc từ Trung Quốc) mà người ta thường dùng quy chụp cho những “tiếng nói khác” cần phải được hiểu lại theo nghĩa tốt, tích cực, nhằm tránh bớt mọi sự đổ vỡ ngoài ý muốn, vượt khỏi tầm kiểm soát, có thể gây nên những hậu quả tiêu cực khôn lường cho toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến các quá trình xây dựng kinh tế và xây dựng cuộc sống yên bình hạnh phúc cho nhân dân.

Tương tự như vậy, các cụm từ như “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng cần được hiểu đúng theo nghĩa tốt, vì một con người hay một thể chế chính trị, nếu cứ mãi ù lì không diễn biến không chuyển hóa thì chẳng khác chi một vũng ao tù, rốt cuộc chỉ có thể đi vào con đường bế tắc không lối thoát.

Ngày nay, mặc dù thời đại và thời cuộc đã nhiều biến đổi, nhưng theo chúng tôi, đường lối canh tân đất nước của cụ Phan Chu Trinh vẫn còn giữ nguyên giá trị, đó là khẩu hiệu “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. Đây là khẩu hiệu chiến lược có thể áp dụng đúng trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử Việt Nam, đặc biệt là trong tình hình dân khí đang rất bại hoại như hiện nay.

Dân khí (và cả “quan khí”) rõ ràng đã xuống thấp đến cùng cực, nguyên nhân chủ yếu do thể chế chính trị bóp nghẹt dân chủ gây nên, trong đó tư tưởng con người bị kiểm soát, khiến mỗi người dân, đặc biệt giới quan chức phần nhiều không dám có tiếng nói độc lập, trung thực, chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, sĩ khí thì “rụt rè gà phải cáo”, còn đại bộ phận tiểu dân sinh viên, học sinh, thì vì những tấm gương xấu đó của giới lãnh đạo tham nhũng mà tinh thần cũng trở nên bại hoại, mất hết mọi lý tưởng phục vụ cho nhân quần xã hội.

Các nhà cầm quyền độc tài mọi thời và mọi nơi trên thế giới đều dùng chính sách ngu dân để cai trị, thu tóm quyền lợi cho một thiểu số đặc quyền. Ngu dân được càng lâu thì nền cai trị độc tài của họ càng được kéo dài. Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập quốc tế với mạng truyền thông Internet, họ khó bưng bít thông tin hơn, nên tìm mọi cách hạn chế sự hiểu biết của quần chúng bằng các luật an ninh mạng (như trường hợp Trung Quốc…), rồi dùng cả hệ thống công an để bắt bớ, trấn áp những tiếng nói phản biện đòi thực thi dân chủ.

Cách làm này giúp giữ được chính quyền độc tài trong một thời gian khá lâu nào đó, kinh tế vẫn có thể phát triển, như trường hợp Trung Quốc 40 năm nay, nhưng bất công xã hội gia tăng, quốc nạn tham nhũng vô phương cứu chữa, tệ nạn xã hội tràn ngập, môi trường sinh thái bị phá hủy…, thì đây chẳng phải là lý tưởng của nhân dân Việt Nam, và chắc cũng không phải là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam thực sự mong muốn.

Trong điều kiện dân trí đã được nâng lên và khó bưng bít những thông tin xấu như hiện nay, để ngăn trước cơn phẫn nộ của quần chúng có thể dẫn họ đến hành vi nổi dậy lật đổ, các nhà cầm quyền khôn ngoan trên thế giới phần nhiều đều biết nhượng bộ bằng cách xây dựng một hệ thống pháp luật cởi mở nhưng trong sáng chặt chẽ, rồi cho mở rộng trên thực tế các quyền tự do dân chủ, như tự do báo chí-xuất bản, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng…, hoạt động trong khuôn khổ điều chỉnh của pháp luật quốc gia.

Mở mang dân trí không chỉ có nghĩa nâng cao kiến thức của người dân, mà phải làm cho dân phân tích thấy được những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng bị ách tắc là do ai, chỗ nào, kinh tế chậm phát triển là do đâu, vì sao mà có cuộc cải cách ruộng đất thô bạo giai đoạn 1955-1956, vì sao mà có cuộc chiến tranh tàn sát 30 năm…, để rút tỉa kinh nghiệm cho tương lai. Ngoài ra, dân trí không thể tách rời khỏi dân khí, vì dân trí cao mà dân khí bại hoại thì cũng chẳng làm gì được!

Đất nước hôm nay độc lập thống nhất, nhưng chưa có dân chủ, thể chế còn độc tài. Quyền dân không có, mọi thứ lệ thuộc vào ý muốn của một vài người nhân danh Đảng lãnh đạo. Trong tình hình này, càng thấm nhuần đường lối cải cách đất nước của cụ Phan Chu Trinh, như trên mô tả, các lực lượng đang đấu tranh cho sự tiến bộ của dân tộc, càng nên coi tư tưởng và đường lối của Cụ Phan Chu Trinh như ngọn đuốc soi đường sáng nhất và làm cho nó bùng lên trở lại.

Ngày 26 tháng 4 năm 2021

TM Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Chủ nhiệm Lê Thân

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

 1. Tôi đặt chân đến Paris sau chuyến bay Air France từ Singapore đêm 02/9/1980 … cuối tuần xuất trại tị nạn từ thị trấn Herblay về thăm Paris đầu tiên trong đời … nguyên là cựu học sinh trường Phan Châu Trinh, dĩ nhiên việc đầu tiên là phải ghé thăm Ngục khám Santé tại Paris hơn 40 năm trước và ứng khẩu thành … trước


  Tưởng Nhớ Chí Sĩ Phan Châu Trinh
  *********************

  Cha con lưu lạc thủ đô này
  Mưu cầu việc Nước vững bền xây
  Trời Nam thương nhớ tình cố xứ
  Não trạng sao dời đâu dễ thay !
  Người đi bóng ngả Hồn Non Nước .. ..
  Quê hương réo gọi thóang mây bay
  Ngục thất Santé không lay chuyển
  Ngày đêm Sông Núi bóng thuyền say .. ..

  Paris, Chớm Thu 1980

  Tiếc Tinh thần Việt-Pháp đuề huề ngày ấy đừng bị tên Doãn Ái C..uốc phá và Toàn Dân theo lời Chí sĩ thi Dân Việt thoát Nội chiến lần thứ Hai …và cũng như Algeria được Độc lập miễn phí … chẳng cần Điện Biên Phủ làm gì sau Thế chiến Hai Pháp kiệt quệ … chẳng cần bồi thêm làm gì chỉ có lợi CỨU TÀU và thêm nữa đụng với HIẾN BINH Cảnh sát Quốc tế là Mỹ … cứ xem cụ LÊ ĐÌNH KÌNH không tôn trọng CƯỚP ĐẤT thì rõ nhưng đó là CHUYỆN Ở HUYỆN …còn đàng này nghe NƯỚC LÚ thầy MAO XẾNH XÁNG được bôi trơn THÊM HƠN bằng thằng lưu manh láu cá CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo ĐÁNH MỸ cứu TÀU … cầm ngọn cờ đầu của thế giới XUNG PHONG lên tuyến đầu ĐÁNH MỸ cứu TÀU … vừa lòng thầy MAO chỉ chi cho vài trăm tấn gạo mốc, hàng vạn nón cối mũ tai bèo bằng BÔNG VẢI xứ Tây Tạng hay Ô Nhĩ …thì tha hồ ăn KẸO ĐỒNG Mỹ chưa kể thuốc chống sốt rét của Bà xẩm TÀU Đồ U U lãnh Giải Nobeo y học cửa Tàu nhờ thử nghiệm trên các đồng chí xứ Vệ cô bay !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=oz0Adk2OUAM
  DIEN BIEN PHU (1992) Trailer Bande annonce VF (Eng Sub)

  Dù sao KHÔNG BAO GIỜ phủ nhận TÌNH YÊU NƯỚC của các chiến sĩ dự Điện Biên NHƯ đạo diễn Người Pháp từng tham dự trận Điên Biên CA NGỢI CỔ VŨ Người lính cầm súng cả HAI BÊN qua phim ĐIỆN BIÊN PHỦ tốn hơn 50 triệu Mỹ kim để dự phim này vào năm 1992

  https://www.youtube.com/watch?v=8t2Tb7JuUl0
  Concerto de l’Adieu (Georges Delerue) – Xavier Peyronneau

  https://www.youtube.com/watch?v=bNoPRu1uQP4 Concerto de l’Adieu (Georges Delerue)

  https://www.youtube.com/watch?v=D3rYSTxFfY0 Concerto de l’Adieu – Georges Delerue
  Soliste : Isabelle Descamps (Nữ Cầm thủ Vĩ cầm trong phim … độc tấu những đoạn nhạc Bi hùng tha thiết của Nhà soạn nhạc phim Người Pháp sống bên Hồ Ly Vọng, Cali được Giải Oscar Nhạc phim như Maurice Jarre trong phim Bác sĩ Zhivago)

  Tôi đặt chân đến Paris sau chuyến bay Air France từ Singapore đêm 02/9/1980 … cuối tuần xuất trại tị nạn từ thị trấn Herblay về thăm Paris đầu tiên trong đời … nguyên là cựu học sinh trường Phan Châu Trinh, dĩ nhiên việc đầu tiên là phải ghé thăm Ngục khám Santé tại Paris hơn 40 năm trước và ứng khẩu thành … trước


  Tưởng Nhớ Chí Sĩ Phan Châu Trinh
  *********************

  Cha con lưu lạc thủ đô này
  Mưu cầu việc Nước vững bền xây
  Trời Nam thương nhớ tình cố xứ
  Não trạng sao dời đâu dễ thay !
  Người đi bóng ngả Hồn Non Nước .. ..
  Quê hương réo gọi thóang mây bay
  Ngục thất Santé không lay chuyển
  Ngày đêm Sông Núi bóng thuyền say .. ..

  Paris, Chớm Thu 1980

  Tiếc Tinh thần Việt-Pháp đuề huề ngày ấy đừng bị tên Doãn Ái C..uốc phá và Toàn Dân theo lời Chí sĩ thi Dân Việt thoát Nội chiến lần thứ Hai …và cũng như Algeria được Độc lập miễn phí … chẳng cần Điện Biên Phủ làm gì sau Thế chiến Hai Pháp kiệt quệ … chẳng cần bồi thêm làm gì chỉ có lợi CỨU TÀU và thêm nữa đụng với HIẾN BINH Cảnh sát Quốc tế là Mỹ … cứ xem cụ LÊ ĐÌNH KÌNH không tôn trọng CƯỚP ĐẤT thì rõ nhưng đó là CHUYỆN Ở HUYỆN …còn đàng này nghe NƯỚC LÚ thầy MAO XẾNH XÁNG được bôi trơn THÊM HƠN bằng thằng lưu manh láu cá CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo ĐÁNH MỸ cứu TÀU … cầm ngọn cờ đầu của thế giới XUNG PHONG lên tuyến đầu ĐÁNH MỸ cứu TÀU … vừa lòng thầy MAO chỉ chi cho vài trăm tấn gạo mốc, hàng vạn nón cối mũ tai bèo bằng BÔNG VẢI xứ Tây Tạng hay Ô Nhĩ …thì tha hồ ăn KẸO ĐỒNG Mỹ chưa kể thuốc chống sốt rét của Bà xẩm TÀU Đồ U U lãnh Giải Nobeo y học cửa Tàu nhờ thử nghiệm trên các đồng chí xứ Vệ cô bay !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=oz0Adk2OUAM
  DIEN BIEN PHU (1992) Trailer Bande annonce VF (Eng Sub)

  Dù sao KHÔNG BAO GIỜ phủ nhận TÌNH YÊU NƯỚC của các chiến sĩ dự Điện Biên NHƯ đạo diễn Người Pháp từng tham dự trận Điên Biên CA NGỢI CỔ VŨ Người lính cầm súng cả HAI BÊN qua phim ĐIỆN BIÊN PHỦ tốn hơn 50 triệu Mỹ kim để dự phim này vào năm 1992

  https://www.youtube.com/watch?v=8t2Tb7JuUl0
  Concerto de l’Adieu (Georges Delerue) – Xavier Peyronneau

  https://www.youtube.com/watch?v=bNoPRu1uQP4 Concerto de l’Adieu (Georges Delerue)

  https://www.youtube.com/watch?v=D3rYSTxFfY0 Concerto de l’Adieu – Georges Delerue
  Soliste : Isabelle Descamps (Nữ Cầm thủ Vĩ cầm trong phim … độc tấu những đoạn nhạc Bi hùng tha thiết của Nhà soạn nhạc phim Người Pháp sống bên Hồ Ly Vọng, Cali được Giải Oscar Nhạc phim như Maurice Jarre trong phim Bác sĩ Zhivago)

  Tôi đặt chân đến Paris sau chuyến bay Air France từ Singapore đêm 02/9/1980 … cuối tuần xuất trại tị nạn từ thị trấn Herblay về thăm Paris đầu tiên trong đời … nguyên là cựu học sinh trường Phan Châu Trinh, dĩ nhiên việc đầu tiên là phải ghé thăm Ngục khám Santé tại Paris hơn 40 năm trước và ứng khẩu thành … trước


  Tưởng Nhớ Chí Sĩ Phan Châu Trinh
  *********************

  Cha con lưu lạc thủ đô này
  Mưu cầu việc Nước vững bền xây
  Trời Nam thương nhớ tình cố xứ
  Não trạng sao dời đâu dễ thay !
  Người đi bóng ngả Hồn Non Nước .. ..
  Quê hương réo gọi thóang mây bay
  Ngục thất Santé không lay chuyển
  Ngày đêm Sông Núi bóng thuyền say .. ..

  Paris, Chớm Thu 1980

  Tiếc Tinh thần Việt-Pháp đuề huề ngày ấy đừng bị tên Doãn Ái C..uốc phá và Toàn Dân theo lời Chí sĩ thi Dân Việt thoát Nội chiến lần thứ Hai …và cũng như Algeria được Độc lập miễn phí … chẳng cần Điện Biên Phủ làm gì sau Thế chiến Hai Pháp kiệt quệ … chẳng cần bồi thêm làm gì chỉ có lợi CỨU TÀU và thêm nữa đụng với HIẾN BINH Cảnh sát Quốc tế là Mỹ … cứ xem cụ LÊ ĐÌNH KÌNH không tôn trọng CƯỚP ĐẤT thì rõ nhưng đó là CHUYỆN Ở HUYỆN …còn đàng này nghe NƯỚC LÚ thầy MAO XẾNH XÁNG được bôi trơn THÊM HƠN bằng thằng lưu manh láu cá CHÍ PHÈO Hồ Chí Meo ĐÁNH MỸ cứu TÀU … cầm ngọn cờ đầu của thế giới XUNG PHONG lên tuyến đầu ĐÁNH MỸ cứu TÀU … vừa lòng thầy MAO chỉ chi cho vài trăm tấn gạo mốc, hàng vạn nón cối mũ tai bèo bằng BÔNG VẢI xứ Tây Tạng hay Ô Nhĩ …thì tha hồ ăn KẸO ĐỒNG Mỹ chưa kể thuốc chống sốt rét của Bà xẩm TÀU Đồ U U lãnh Giải Nobeo y học cửa Tàu nhờ thử nghiệm trên các đồng chí xứ Vệ cô bay !!!

  https://www.youtube.com/watch?v=oz0Adk2OUAM
  DIEN BIEN PHU (1992) Trailer Bande annonce VF (Eng Sub)

  Dù sao KHÔNG BAO GIỜ phủ nhận TÌNH YÊU NƯỚC của các chiến sĩ dự Điện Biên NHƯ đạo diễn Người Pháp từng tham dự trận Điên Biên CA NGỢI CỔ VŨ Người lính cầm súng cả HAI BÊN qua phim ĐIỆN BIÊN PHỦ tốn hơn 50 triệu Mỹ kim để dự phim này vào năm 1992

  https://www.youtube.com/watch?v=8t2Tb7JuUl0
  Concerto de l’Adieu (Georges Delerue) – Xavier Peyronneau

  https://www.youtube.com/watch?v=bNoPRu1uQP4 Concerto de l’Adieu (Georges Delerue)

  https://www.youtube.com/watch?v=D3rYSTxFfY0 Concerto de l’Adieu – Georges Delerue
  Soliste : Isabelle Descamps (Nữ Cầm thủ Vĩ cầm trong phim … độc tấu những đoạn nhạc Bi hùng tha thiết của Nhà soạn nhạc phim Người Pháp sống bên Hồ Ly Vọng, Cali được Giải Oscar Nhạc phim như Maurice Jarre trong phim Bác sĩ Zhivago)

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 2. RẤT TRÂN TRỌNG câu hỏi của anh đặt ra và mong trả lời chung trên Diễn đàn này THAY VÌ trả lời thư riêng như tôi vừa làm


  Tôi rất vui khi được biết ĐH Phan Chu Trinh của anh. Tôi đang tìm hiểu trên trang http://phan-chau-trinh-university.online/ của anh, nhưng sao tôi chẳng thẩy mấy trăm video các bài học ở đâu cả.

  XIN LỖI TRƯỚC
  Hình như Anh không phải dân làm TIN HỌC CHUYÊN NGHIỆP nhưng cũng chưa chắc phải biết làm LÃNH VỰC ELearning và NHU LIỆU MOODLES .. trước hết người theo dụ khóa học phải có công riêng có LOGIN rồi vào PHÂN KHOA NÀO sinh hóa học HAY ngành máy tính …và các Người phụ trách phân khoa ấy điều phối nạp các VIDEOS từ các đại học HARVARD, MIT , Stanford về … + thêm các videos của các chuyên gia việt kiều nhận làm PHỤ GIẢNG PHỤ ĐẠO tutors cho các khóa học đó ….

  NẠP về các video từ các đại học HARVARD, MIT , Stanford về … CÓ GÌ ĐÂU KHÓ ! nhưng Đại học PHAN CHÂU TRINH chỉ vận hành TỐI ƯU khi có 5 % còn lại
  TỪ các videos của các chuyên gia việt kiều nhận làm PHỤ GIẢNG PHỤ ĐẠO tutors cho các khóa học đó ….
  làm GIAO DIỆN cho các cháu TIẾP THU dễ dàng HƠN không thôi sẽ CHÁN NÃN và sẽ bỏ dở … ĐÓ LÀ TÌNH TRANG các YouTuber Việt Nam làm những PLAYISTS từ video 1 đến 5 có nhiều người xem NHƯNG SAU ĐÓ số NGƯỜI XEM tụt hẳn VÌ HOẶC quá dở HOẶC quá khó …. Riêng 95 % các giáo trình KINH ĐIỂN của các Giáo sư lừng danh HÀNG ĐẦU đầu đàn NGÀNH của mình thì đó là GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI không chê vào đâu được ….
  Do đó TÔI MUỐN những các chuyên gia việt kiều nhận làm PHỤ GIẢNG PHỤ ĐẠO tutors cho các khóa học đó ….
  qua các VIDEOS có giá trị về TÍNH SƯ PHẠM chính xác với trách nhiệm HƯỚNG DẪN HÀNG TRĂM NGÀN các cháu theo học THÀNH CÔNG ….
  Thân chào Anh !

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 3. CHÉP LẠI Ý KIẾN Nghiem Viet Anh Ở PHẦN TRÊN

  Vấn đề là ai sẽ làm cái việc “THỔI BÙNG” ấy,rồi tổ chức,lực lượng nào sẽ duy trì cho ngọn lửa không chỉ bùng lên,mà nó sẽ tiếp tục lan tỏa và phát triển…(?)
  Bài viết có thiện ý tốt,nhưng nói thật,vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng bế tắc của các phong trào đấu tranh hiện nay.
  Dù bằng con đường nào,vận dụng chiến lược,chiến thuật nào,để thực hiện mục đích,thay đổi xã hội,cũng cần phải có một lực lượng,tổ chức,làm chức năng “Bộ não”,chưa có một “ĐỐI LẬP” thực sự,thì chưa thể thay đổi (!)

  HẾT CHÉP LẠI Ý KIẾN Nghiem Viet Anh

  Dù gì tôi vẫn quý Tấm lòng cuối đời biết ĂN NĂN HỐI LỖI và CHÂN THÀNH NHẬN RA Sự Thật của Lê Hiếu Đằng bạn đồng môn Phan Châu Trinh và tôi tiếp tục KHAI TRIỂN đề án Đại học PHAN CHÂU TRINH như đã trình bày HÀNG CHỤC LẦN trên Diễn đàn BÁO TIẾNG DÂN nhất là HÔM NAY đàn là Kỷ niệm 46 NĂM Đất Việt tang thương tang tóc … tôi lại bàn tiếp đề án ĐẠI HỌC SỐ HÓA TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU có tên gọi Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH

  Nhân danh hàng chục triệu sinh viên trong Nước đang cần hấp thụ và quán triệt Nền Khoa học Kỹ thuật hiện đại tân tiến Mỹ-Âu, tôi đề nghị hãy biến thành hiện thực ĐẠI HỌC SỐ HÓA TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU có tên gọi Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH

  1 – https://phan-chau-trinh-university.online

  CƠ SỞ PHI VẬT CHẤT có thể phát tán hàng ngàn giáo trình hàng ngàn khóa học học trình theo MOODLE phiên bản cuối cùng có thể theo dõi học viên, kiểm tra có mặt làm bài tập chấm điểm và kể cả cấp bằng.
  ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH SỐ HÓA TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU hiện nay có thể đón nhận gần 2.000.000 sinh viên muốn ghi danh

  2 – https//phan-chau-trinh-university-strategy.online

  DIỄN ĐÀN trao đổi chính thức về Chiến lược đào tạo giữa BAN ĐIỀU HÀNH + SINH VIÊN góp ý kiến để phù hợp hơn

  3 – http://phan-chau-trinh-library.online/

  Với 5.000 sách giáo khoa đại học kinh điển chính quy về các ngành khoa học cơ bản TÓAN LÝ HÓA và CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI + 5.000 sách giải bài tập của Nhà xuất bản nổi tiếng trên khắp Thế giới về TÍNH SƯ PHẠM GIÁO DỤC như PEARSON , CENGAGE ….

  Thư viện số có thể chứa đến 4.000.000 sách giáo khoa + sách giải bài tập …

  1 – Về KỸ THUẬT INTERNET và E-LEARNING tôi đã giải quyết hoàn toàn xong qua 3 WEB

  http://phan-chau-trinh-library.online

  http://phan-chau-trinh-university.online/

  http://phan-chau-trinh-university-strategy.online/

  2 – Về nội dung và hàm lượng giá trị CONTENTS chúng ta lại CHƠI LẠI Bài học Việt sử VIỆT NAM HÓA tất cả các Chương trình của các Đại học HARVARD, STANFORD, MIT … đã đóng góp qua hàng ngàn Giáo sư là những chuyên gia đầu đàn lừng danh đóng góp vào Đại học PHAN CHÂU TRINH

  Tôi đã từng BẮN TIẾNG mời hợp tác TẤT CẢ những người theo tôi CÓ THỂ ĐÓNG GÓP ĐƯỢC thuộc nhiều sắc thái chính trị thành phần HAI BÊN hay TRĂM BÊN khác nhau khác biệt nhưng Đại học PHAN CHÂU TRINH là sân chơi thoải mái dễ dàng về KHOA HỌC KỸ THUẬT ÂU-MỸ cho tất cả MỌI NGƯỜI nếu thực tình bất cứ AI còn THA THIẾT MONG ĐÓNG GÓP cho hàng triệu con cháu bên nhà bằng TỔNG KẾT đúc kết KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP đó chắc là vốn quý nhất của TẬP THỂ Người Việt tại các Nước ÂU-Mỹ – theo tôi vốn quý này VÔ HÌNH nhưng giá trị thặng dư của nó cũng tương đương HÀNG CHỤC TỶ KIỀU HỐI mỗi năm Người Việt hải ngoại giúp gia đình BẰNG CÁCH mỗi chuyên gia chuyên viên kỹ sư giáo sư CÓ THỂ LÀM từ 15 đến 30 videos qua bài tập, bài hướng dẫn hay những đề án nhỏ ỨNG DỤNG sát sườn vào các GIÁO TRÌNH KINH ĐIỂN chọn từ các đại học lừng danh HARVARD, MIT STANFORD… được phát hình trực tuyến 24/24 và 7/7 để hình thành NHỮNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ SƯ mà Việt Nam đang cần (như tôi sẽ đề thảo chương trình cụ thể và từ vựa CV Linkedin tìm ra những CÁ NHÂN Người Việt cụ thể có thể đóng góp trong lãnh vực của họ )
  Trước mắt làm một ĐỀ ÁN TIÊU ĐIỂM thử nghiệm mức độ THÀNH CÔNG rồi để rút kinh nghiệm nhân bội qua ĐỀ ÁN TIÊU ĐIỂM NÀY

  Thật ra Đại học PHAN CHÂU TRINH hai ba năm trước đây CHỈ LÀ chuyện khoa học giả tưởng NHƯNG GIỜ ĐÂY có thể thành HIỆN THỰC DỄ DÀNG vì những LÝ DO SAU :
  1 – Tôi đã hoàn tất việc phát triển 3 trang Internet
  2 – GIÁO TRÌNH KINH ĐIỂN chọn từ các đại học lừng danh HARVARD, MIT STANFORD… đã có đến cả trăm ngay cả ngàn Giáo sư trên bục giảng MIỄN PHÍ cho PHAN CHÂU TRINH

  Riêng 2 điểm trên tôi đánh giá KHÁCH QUAN ta đã có THỰC LỰC đến 95 %
  Còn lại là :

  3 – Vấn đề vấn nạn LÒNG NGƯỜI của tất cả quý vị chuyên gia chuyên viên kỹ sư giáo sư CÓ THỂ LÀM từ 15 đến 30 videos qua bài tập, bài hướng dẫn hay những đề án nhỏ ỨNG DỤNG sát sườn vào các GIÁO TRÌNH KINH ĐIỂN chọn từ các đại học lừng danh HARVARD, MIT STANFORD… CÓ THIỆN CHÍ cùng bắt tay nhau LÀM TIẾP phần còn lại 5 % ở trên hay không ???

  Đó là ĐIỂM KHÓ NHẤT của đề án Đại học PHAN CHÂU TRINH mà thực sự cũng là ĐIỂM DỄ NHẤT trong số 6.000.000 Người Việt hải ngoại và kể cả 94.000.000 Người Việt trong Nước LÀM GÌ không thể tìm ra 1.001 chuyên gia chuyên viên kỹ sư giáo sư CÓ THỂ LÀM từ 15 đến 30 videos qua bài tập, bài hướng dẫn hay những đề án nhỏ ỨNG DỤNG sát sườn vào các GIÁO TRÌNH KINH ĐIỂN chọn từ các đại học lừng danh HARVARD, MIT STANFORD… Vì tôi thấy trên YouTube có những CÁ NHÂN làm những khóa học rất hay NHƯNG NẾU đứng lẻ loi trên YouTube thôi MÀ KHÔNG TẬP HỢP được dưới Đại học PHAN CHÂU TRINH với 1.001 GIÁO TRÌNH KINH ĐIỂN của các Giáo sư tầm vóc Quốc tế chọn từ các đại học lừng danh HARVARD, MIT STANFORD… qua giao diện của các thầy Việt phụ giảng phụ đạo CHO CON CHÁU chúng ta quán triệt HỌC ĐẾN NƠI đến chốn Tinh hoa KHOA HỌC ÂU-MỸ từ Lý thuyết trừu tượng cơ bản đến Thực hành nhất lại áp dụng thẳng vào yêu cầu Tình hình trong Nước sát sườn như KHÓA KỸ SƯ BẢO VỆ AN TOÀN MẠNG INTERNET (dĩ nhiên đừng hợp tác với Tàu và tay sai vịt gian !!)

  ĐIỂM 3 – chỉ có 5 % nhưng theo tôi lại OAN NGHIỆT khó khăn nhất vì kinh nghiệm quá khứ đau thương Nguời Việt chúng ta KHÔNG LÀM nổi đến 1 trang mạng E-Learning như ẤN kiều đã làm hàng chục trang cho Ấn Độ !!!

  Tôi có kinh nghiệm gởi email NHÂN DANH VÌ HÀNG TRIỆU CON CHÁU cho những vị có tiềm năng KHỞI ĐỘNG Đại học PHAN CHÂU TRINH như GS Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Hữu Việt Hưng ở Hà Nội , nhóm Diễn Đàn nhắn qua Anh Nguyễn Ngọc Giao qua 2 CHIÊU ANH H .. QUÁN

  https://www.diendan.org/
  http://www.erct.com/

  và ngay cả THƯ NGỎ gởi Tân Bộ trưởng Giáo dục và cá nhân Vũ Minh Khương trên BÁO TIẾNG DÂN và ngay cả 2 đàn em trẻ 2 Tiến sĩ năng nổ nhưng chỉ có nổ đề nghị rất cụ thể NHƯNG KHÔNG CÓ LẤY 1 hồi âm vọng âm tiếng vọng TỪ ĐÁY VỰC !!!

  Nguyễn Hữu Viện – Cộng Hoà Pháp 15/04/2021 at 11:57 pm

  Thân gởi :
  Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn
  cùng TS Vũ Minh Khương

  Nhân danh hàng chục triệu sinh viên trong Nước đang cần hấp thụ và quán triệt Nền Khoa học Kỹ thuật hiện đại tân tiến Mỹ-Âu, tôi đề nghị hãy biến thành hiện thực ĐẠI HỌC SỐ HÓA TRỰC TUYẾN TOÀN CẦU có tên gọi Chí sĩ PHAN CHÂU TRINH
  https://baotiengdan.com/2021/04/08/can-mot-ban-tay-sat/?unapproved=125320&moderation-hash=6485ea2073fc56d86e895d373fe1ed5a#comment-125320
  (Bấm vào liên kết trên đọc tiếp)

  Tôi lại KIÊN NHẪN bàn tiếp hôm nay vì những Lý do thầm kín thiêng liêng với MÓN NỢ TINH THẦN với Ngôi trường suốt 7 Năm mài đũi quần với những Kỷ niệm Cô Thầy và Bạn bè thân thương CŨNG NHƯ Món quà tặng cho HAFNG TRIỆU CON CHÁU HIẾU HỌC BÊN NHÀ có thể bên gia đình ngay TRONG NƯỚC tham dự MIỄN PHÍ vì ngay không có ĐẠI DỊCH SIÊU VI TRUNG C..UỐC cũng không có tiền DU HỌC vì đa số con nhà nghèo MÀ CHẾ ĐỘ toàn trị thân Tàu LẠI NGẤM NGẦM hay THÒI MẶT chính sách ngu dân BÓNG ĐÁ RƯỢU THUỐC PHIỆN đáng nhẽ ra họ phải lo chuyện này CHỨ ĐÂU PHẢI để tôi 1 CÁ NHÂN 1 MÌNH 1 NGỰA có sáng kiến này CHỈ VÌ TÌNH YÊU CHÂN THÀNH với hàng triệu con cháu HIẾU HỌC nhà nghèo THÔNG MINH thiếu ăn đói khát KỂ CẢ ĐÓI KHÁT Kiến thức thực nghiệm kỹ thuật rèn luyện tay nghề kiến thức CÓ LỢI CHO MÌNH CHO NHÀ và CHO NƯỚC (nhất là trong HẢI CHIẾN sắp tới trên BIỂN ĐÔNG rất cần kiến thức !!)

  những KHÓA HỌC GIÁO TRÌNH của Những Bậc Danh sư MỸ ANH ÚC CANADA TÂN TÂY LAN ….của các Đại học lừng danh nhờ GIAO DIỆN
  của các BẬC CHA ANH NGƯỜI VIỆT là chuyên gia chuyên viên kỹ sư giáo sư CÓ THỂ LÀM từ 15 đến 30 videos qua bài tập, bài hướng dẫn hay những đề án nhỏ ỨNG DỤNG sát sườn vào các GIÁO TRÌNH KINH ĐIỂN chọn từ các đại học lừng danh HARVARD, MIT STANFORD… được phát hình trực tuyến 24/24 và 7/7 để hình thành NHỮNG KHÓA ĐÀO TẠO KỸ SƯ mà Việt Nam đang cần

  Tôi lại KIÊN NHẪN bàn tiếp hôm nay NHÂN KỶ NIỆM 46 NĂM gởi đến tất cả
  6.000.000 Người Việt hải ngoại và kể cả 94.000.000 Người Việt trong Nước để tìm ra 1.001 chuyên gia chuyên viên kỹ sư giáo sư CÓ THỂ LÀM từ 15 đến 30 videos qua bài tập, bài hướng dẫn hay những đề án nhỏ

  HUY ĐỘNG các Tác giả các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube để thực hiện những video giải bài tập để quán triệt Lý thuyết từ các giáo trình kinh điển đại học MIT, Stanford, Harvard, Berkeley
  Động viên các Thầy giáo Việt Nam trên mạng YouTube nhấn mạnh vào các bài tập và nhấn mạnh ỨNG DỤNG vào THỰC TIỄN và thực tiễn VIỆT NAM từ VỰA KIẾN THỨC LẬP TRÌNH từ GITHUB của hơn 50.000.000 lập trình viên từ trình độ sinh viên đại học đến trình độ Bậc Sư

  Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

  Thân chào Tất cả Quý vị Giáo sư, Sinh viên cùng Bạn đọc trong và ngoài Tổ Quốc !
  TRONG TINH THẦN Phan Châu Trinh KHAI DÂN TRÍ và vì các cháu sinh viên hiếu học Quê Nhà

  Nguyễn Hữu Viện

  ĐỌC THÊM CHI TIẾT TẠI các liên kết SAU :

  https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

  https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

  https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

  https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc/?unapproved=116125&moderation-hash=8dceabbc1f66011a3cf416becb426c83#comment-116125

  Anh Bạn trẻ vong niên : Dũng Lại bí danh Lập trình thân mến !

  Tôi thân mời Anh hợp tác với chúng tôi vào dự án Đại học PHAN CHÂU TRINH như tôi kèm theo điện thư này lá thư gửi cho Anh Phạm Nguyễn Đăng Trình
  Riêng Anh Dũng Lại bí danh Lập trình sẽ cùng chúng ta lo phần Chiên lược kỹ thuật phần mềm chẳng hạn áp dụng AI và Machine learning bổ sung vào những applications của MOODLE để giảm bớt nhân sự chưa kể tôi và anh liên hệ với GOBELINS trường đào tạo SỐ 1 Thế giới về game và phim hoạt họa Pháp https://www.gobelins-school.com

  Những giáo trình GOBELINS có thể tích hợp vào Đại học PCT cho các sinh viên nhí Việt Nam
  Cũng như anh cùng tôi lập trang web thứ 4 chọn lựa trong cái VỰA GITHUB trên 50.000.000 projects để chiết tinh lại khoảng 1001 đề án hay nhất là CASE STUDY cho sinh viên Đại học PCT chúng ta

  Kỳ vọng HAI ANH BẠN TRẺ cùng nhau lôi cuốn nhiều BẠN TRẺ trong và ngoài Quê Hương đóng góp vào Đại học Phan Châu Trinh giúp ích cho hàng trăm ngàn Sinh viên hiếu học bên Quê Nhà

  Mong hồi âm của Hai Anh Bạn trẻ

  Thân chào hai Anh

  Nguyễn Hữu Viện
  Sáng lập viên Đại học PHAN CHÂU TRINH

  Đi thẳng ngay vào Vấn đề, tôi có những đề nghị cùng Anh vì chúng ta có cùng Giấc mơ và Hoài bảo gần giống nhau

  Passion

  Many people ask: “What is you dream, Sky?”

  I answer: “Touching other lives and making a difference in the world!”
  Causes I Cares About:

  Economic Empowerment Giáo dục năng lực vô biên làm giàu mạnh mọi mặt Loài người
  Environment Giáo dục giải quyết môi trường ô nhiễm
  Poverty Alleviation Giáo dục chống nghèo đói cứ nhìn Tàu học KHKT Mỹ đã đưa Tàu giàu mạnh chừng nào chỉ tiếc nay lại thích gây chiến tranh
  Education Mặt trận vô cùng lớn trước thách thức của AI machine learning và E-learning
  sẽ giải quyết NHỮNG VẤN NẠN LỚN của Nhân loại
  World Peace sẽ có Hòa bình khi Giáo dục KHKT đưa chúng ta gần lại nhau
  Điện thư trước quên nhắc Tình yêu HOÀ BÌNH thiết tha của Dân Việt và của tôi
  I applaud the efforts of Nguyen Huu Vien, a child of war in Vietnam and a political refugee, to compile this anthology dedicated to the aspiration of Peace for all the peoples of the world. It is my hope that the thoughts contained herein will provide inspiration to each readerand motivation to make even a modestcontribution to a better world.

  Dr. Norman BORLAUG1970 Nobel Peace Laureate
  Founder, The World Food Prize
  https://fr.scribd.com/document/3828264/DICTpeaceNOBEL

  Tôi định mời Anh tham gia vào start-up tại Paris đang dự định thành hình nếu nhận thấy có tiềm năng tại
  JOIN THE WORLD’S
  BIGGEST STARTUP CAMPUS

  https://stationf.co/

  Based in central Paris, STATION F gathers a whole entrepreneurial ecosystem under one roof. We help entrepreneurs bring their ambitious ideas to life.

  Hiện tại tôi đã làm được 3 trang web sau:

  http://phan-chau-trinh-library.online
  http://phan-chau-trinh-university.online/
  http://phan-chau-trinh-university-strategy.online/

  Về nội dung CONTENTS chúng ta lại CHƠI LẠI Bài học Việt sử VIỆT NAM HÓA tất cả các Chương trình của các Đại học HARVARD, STANFORD, MIT … 90 %

  + với 10% với các playlist video CHỈ LÀM THÊM BÀI TẬP giải thích TÓM LƯỢC cũng như CỖ ĐÃ BÀY SẴN từ các INSTRUCTOR’S hay STUDENT SOLUTIONS MANUAL của những chương trình trên DO CÁC CỰU HỌC SINH Phan Châu Trinh nay đã về hưu tại Âu-Mỹ đóng góp VÀ CẢ các trường CHU VĂN AN, PETRUS KÝ ….cả trong và ngoài Nước vì đây là PHONG TRÀO rất phù hợp ngay giữa ĐẠI DỊCH học tập từ xa trong BỐI CẢNH Thế giới rất thuận lợi …nếu chúng ta cùng nhau bắt tay làm tốt dễ thành công vì LÀM GIÁO DỤC KHOA HỌC KỸ THUẬT vẫn là SÂN CHƠI THOẢI MÁI HƠN cho TÁT CẢ DÂN VIỆT 100.000.000

  Xin nói sơ qua để hiểu Tiềm năng nhau Bản chât tôi khiêm tốn CÁI TÔI đáng ghét nhưng có hiểi tiềm năng của nhau mới góp lại làm chuyện không NHỎ

  Dù tuổi đời đang gần 8 bó đã về hưu từng làm việc trong công nghệ thông tin tại UNISYS, France Telecom ALCATEL và WindRiver (nay thuộc INTEL)…
  Về tech strategy tôi trải qua bao hãng công nghệ lớn của Mỹ Pháp… và tốt nghiệp Trường lớn Viễn thông Paris về quản trị nhân viên tôi qua Trường lớn Ecole Normale Sup

  Về quen biết thật gần Anh Françis BERNARD nhà sáng lập hãng Dasault Systems từng viết Preface cho Từ điển Thiết kế và Sản xuất bằng Máy tính CAD/CAM năm 1998 trên chuyến bay từ Paris qua Bắc Kinh tư cách CEO lúc ấy tôi mới ngã ngửa Anh Françis cũng sinh từ Hà Nội như tôi …. Anh Françis mới thố lộ tâm sự anh sinh ra trước mặt Hồ Gươm gần Khu Cầu Gỗ nơi tôi sinh !!!

  http://universite-digitale1.com/histoire-de-luniversite-numerique-bezier-bernard/francis-bernard-le-pere-de-catia-et-le-fondateur-de-dassault-systemes/

  http://universite-digitale1.com/histoire-de-luniversite-numerique-bezier-bernard/bui-tuong-phong/

  Anh Françis có thể giúp Ý tưởng chiến lược cho Start-up chúng ta tại Paris miễn phí nhất đề án có tính Việt Nam

  Về quen biết xa Ông Thierry Breton từng là CEO France Telecom tôi từng là kỹ sư trưởng phát triển thuộc cấp Ông khi làm CEO France Télécom …sau làm Bộ trưởng Kinh tế Pháp rồi CEO từng từ chức CEO ATOS công ty dịch vụ tin học thứ 1 Âu châu và thứ 2 Thế giới để nhận chức chiến lược trong Cộng đồng Âu châu về KHKT

  https://en.wikipedia.org/wiki/Thierry_Breton
  European Commissioner for Internal Market since 2019. He previously was a professor at Harvard Business School and a Finance minister of France.

  http://universite-digitale1.com/la-vision-de-luniversite-digitale-bezier-bernard/

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2019/10/Breton-Monory-9.jpg

  nhỡ khi nếu cần gì quan trọng chắc ông sẽ giúp vì Start-up chúng ta tại Paris nằm trong Chiến sách Chiến lược của Ông Thierry Breton

  24 Năm trước tôi quen thân vài Nhân vật lãnh đạo KHỐI PHÁP NGỮ
  http://universite-digitale1.com/les-sommets-de-la-francophonie/viie-sommet-de-la-francophonie-a-hanoi-vietnam-en-1997/

  Chính Ông Boutros GHALI – Cố Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc và TTK Khối Pháp ngữ viết Đề tựa cho Từ điển Viễn thông Anh-Pháp-Việt dày 800 trang do ALCATEL hỗ trợ tài chính in tại Việt Nam 5.000 bản tặng cá truờng Đại học trong Nước và Start-up chúng ta tại Paris nằm trong Chiến lược giáo dục của Khối Pháp ngữ rồi sẽ đưa sản phẩm phần mềm đến cả Khối Thịnh vượng Chung tiếng ANH ….

  Tôi có ước mơ duy nhất quãng đời còn lại thành lập cho bằng được ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH trực tuyến trên Lục địa thứ 6 Internet và ven biên siêu xa lộ thông tin để tập hợp VỐN VÔ CÙNG QUÝ BÁU của Cộng đồng Người Việt khắp Thế giới đặc biệt là Mỹ-Âu để giúp Thế hệ Trẻ con chấu bên Quê nhà Cố hương hưởng thụ ngay tại Quê Hương giáo dục hiện đại khai phóng nhất tại các Đại học lừng danh tại Mỹ-Âu
  Chưa kể là SÂN CHƠi PHÓNG KHOÁN mà bất kỳ Người Việt Nam nào trong 6.000.000 kiều bào hải ngoại cùng 94.000.000 đồng bào trong cả Nước có thể đóng góp theo Tinh thần KHAI DÂN TRÍ DÂN SINH DÂN QUYỀN của Chí sĩ Phan Châu Trinh viễn kiến cũng là phương thức HOÀ GIẢI DÂN TỘC trước hiểm họa phương Bắc trong Hiện tình Thế giới Mỹ sử Việt sử vô cùng LẠC QUAN thuận lợi cho dù có mùi Tử khí Liêu Trai siêu vi Vũ Hán !!…

  Chuyện như KHOA HỌC GIẢ TƯỞNG nhưng nay đã thành sự thật

  CHUYỆN DẠY HỌC từ xa E-LEARNING như CHUYỆN KHOA HỌC nay ĐÃ THÀNH SỰ THẬT

  MOODLE phần ứng dụng MIỄN PHÍ của một cộng đồng năng động NHẤT THẾ GIỚI có đến cả hàng triệu người và đã hoàn thành cả gần 2.000 ÁP DỤNG applications về DẠY HỌC TỪ XA trên Mạng Internet

  ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH của chúng ta hoàn toàn TỰ DO sử dụng do đó vấn đề TIỀN ĐÂU là ĐẦU TIÊN không còn là VẤN ĐỀ NỮA !!!

  Đã có HÀNG NGÀN VỊ GIÁO SƯ LỖI LẠC tầm cỡ như GS Eric LANDER làm việc TỰ NGUYỆN cho ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH Nay GS Eric LANDER vừa được mời làm CỐ VẤN KHOA HỌC cho TT Biden

  https://www.youtube.com/watch?v=YnF1b_Kqf88&t=745s

  Xem vị GS đam mê giảng bài trên bục giảng
  Agarose Gel Electrophoresis, DNA Sequencing, PCR, Excerpt 1
  MIT 7.01SC Fundamentals of Biology

  https://www.youtube.com/watch?v=YnF1b_Kqf88&t=745s
  Pioneer In Science: Eric Lander – The Genesis of Genius

  https://www.youtube.com/watch?v=IH4rn50arSY https://www.youtube.com/watch?v=ztMBrL21bP4&t=2407s 2017 Killian Nay Xem GS Eric LANDER nhận GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ về Giáo dục của hai Đại học MIT và HARVARD
  XIN MỜI XEM KỸ từ phút thứ 2 đến phút thứ 5 TÌNH THẦY TRÒ tại hai Thánh đường Lừng danh MIT và HARVARD thật cảm động
  Lecture: Eric Lander, “Secrets of the Human Genome” 34 k vues il y a 4 ans MIT Institute Events

  GS Eric LANDER vừa được mời làm CỐ VẤN KHOA HỌC cho TT MỸ thứ 46 và là ứng viên sáng giá của Nobel trong nhiều năm qua

  Pioneer In Science: Eric Lander – The Genesis of Genius https://www.youtube.com/watch?v=IH4rn50arSY

  http://universite-numerique-bezier-bernard.com/ ĐỔI THÀNH http://phan-chau-trinh-university.online/

  đã tích hợp INTEGRATE thành công hai thế giới WordPress và MOODLE ( cả hàng ngàn developpers đã cùng chúng ta xây dựng KHÔNG CÔNG Đại học Phan Châu Trinh trên LỤC ĐỊA thứ 6 INTERNET và trên Siêu xa lộ Thông tin …cho nên CÔNG BẰNG mà nói các cựu học sinh PCT , Hồng Đức, Chu Văn An …chỉ đóng góp 5% tôi lập lại CHỈ 5 phần trăm thôi CHÚNG TA sẽ có Đại học Phan Châu Trinh NGANG NGỬA với Đại học mang tên Nữ Thủ tướng Gandhi bị ám sát sau đây của Ấn Độ

  XEM ĐẠI HỌC Indira Gandhi (IGNOU) BẤM VÀO ĐÂY :
  http://ignou.ac.in/

  Đại học Mở Quốc gia Indira Gandhi (IGNOU), thường được gọi là Đại học Nhân dân
  là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Ấn Độ. Trường có một đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, luôn tận tâm phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị thông qua các phương pháp học tập và rèn luyện sinh viên năng động và tương tác. IGNOU cung cấp các khóa học đại học, sau đại học, chứng chỉ và văn bằng cho sinh viên trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, thương mại và quản lý.)

  CHIẾC CẦU bắc ngang giữa hai châu lục WordPress và MOODLE sao cho hàng trăm ngàn đến cả 2 triệu sinh viên Việt Nam trong Nước có thể tiện lợi dễ dùng trao đổi lẫn nhau với các vị Cô Thầy Việt lo phần PHỤ GIẢNG làm bài tập ỨNG DỤNG và HƯỚNG DẪN để quán triệt master các Giáo trình Bậc sư tại HARVARD, MIT, BERKELEY

  Nhưng nay tôi bàn sơ qua với anh bạn trẻ Phạm Nguyễn Đăng Trình chúng ta cùng nhau thành lập start-up TẠI PARIS JOIN THE WORLD’S
  BIGGEST STARTUP CAMPUS

  https://stationf.co/

  Based in central Paris, STATION F gathers a whole entrepreneurial ecosystem under one roof. We help entrepreneurs bring their ambitious ideas to life.

  Dù lớn tuổi mắt cận nặng và tai gần điếc cả 2 nhưng có máy nghe tôi cố gắng khi phía anh lo phần Tài chánh chẳng hạn tuyển kỹ sư tài năng trong Nước làm off-shore cho bên Paris bên này chỉ cần những strategists (trong đó anh Françis vô cùng quý giúp ta chiến lược tài chính cùng kỹ thuật ) và dĩ nhiên tôi dù về hưu nhưng Chính phủ của Vị TT trẻ MACRON sẽ giúp tôi vì TT này muốn Nước Pháp là Start-up Nation ….

  Thân chào anh Phạm Nguyễn Đăng Trình

  Nguyễn Hữu Viện
  Sáng lập viên Đại học Phan Châu Trinh trực tuyến

  http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
  SÀI GÒN 30 Tháng Tư Đen 1975 – PARIS 30 Tháng Tư Đen 2021

   • Đúng là BUỒN NGỦ lại gặp (tìm được) CHIẾU MANH

    ‎Sáng Tạo‎ à BBC News Tiếng Việt
    “MANG CHÂU ÂU VỀ VN”

    (BẢN THẢO DỰ ÁN GIÁO DỤC VN)

    Phần A: TỔNG QUAN VỀ THỰC TẾ GIÁO DỤC VN VÀ NƯỚC MỸ:

    Kính gửi 95 triệu công dân VN (*) trong nước và hải ngoại!

    Nước Mỹ mới lập quốc cách đây khoảng hơn 200 năm mà đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới chính nhờ những người di cư đến đất Mỹ đã mang văn minh Châu Âu sang nước MỸ. Nước Nhật hùng mạnh nhất châu Á cũng nhờ họ đã dám mang văn minh Châu Âu về nước Nhật.

    Nước VN ta cũng vậy, VN chỉ trở nên hùng mạnh thì chỉ có một con đường duy nhất là phải theo con đường thành công của họ. Vậy giá trị của văn minh Châu Âu mà các quốc gia này mang về là gì? Phải chăng chỉ có các ngành khoa học kỹ thuật STEM như ông Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) (1), lãnh đạo của APAX LEADER không?

    Tôi đã bỏ công nghiên cứu rất kỹ tìm ra câu trả lời là không phải vậy. Ngược lại với ông Thủy, các giá trị TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN mới chính là giá trị cốt lõi của văn minh Châu Âu đã được lồng vào Hiến Pháp, mang lại một nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới, một nước Nhật hùng mạnh nhất châu Á. Bằng chứng rõ ràng nhất ở Nhật là năm 1873, nước Nhật chỉ là nước phong kiến nghèo nàn lạc hậu, Fukuzawa Yukichi cùng với một số trí thức Tây học lập ra hội Meirokusha. Họ tổ chức viết sách, dịch thuật, tổ chức các buổi diễn thuyết, xuất bản tập san Meroku làm diễn đàn để phổ biến và tranh luận đủ mọi vấn đề: chính trị, giáo dục, tôn giáo, kinh tế, pháp luật, vai trò phụ nữ, phong tục, Nhật ngữ…

    Các thành viên trong hội Meirokusha đã dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm về tư tưởng, chính trị, kinh tế, luật pháp, giáo dục phương Tây (2) ra tiếng Nhật. Chính những giá trị này mới là giá trị cốt lõi để mở ra cho các ngành khoa học kỹ thuật phát triển, làm nên nước Nhật hùng mạnh ngày nay. Vậy thì cái VN cần học là học các giá trị xã hội này đầu tiên, vì đây mới chính là “tảng băng chìm” chứ không phải chỉ các ngành khoa học kỹ thuật STEM, chỉ là “cục băng nổi” mới làm cho nước Nhật hùng mạnh.

    Thưa các bạn, đất nước VN ta đang trên đà chuyển mình từ nền nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền “kinh tế thị trường”. Thế nhưng rất nhiều nhà nghiên cứu lý luận vẫn chưa nghiên cứu xong phần lý luận và “vẫn tiếp tục nghiên cứu” (như lời ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương), vậy mà dám mạo hiểm đưa đất nước đi theo một con đường mà không biết sẽ đi về đâu, chính vì bế tắc về lý luận nên nước ta vẫn chưa thoát ra khỏi bế tắc về kinh tế, chính trị.

    Nhiều người khác thì đổ lỗi cho kinh tế, có người thì đổ lỗi cho chính trị, còn tôi thì đi tìm giải pháp từ giáo dục. Trong bản thảo dự án này tôi sẽ làm rõ điều đó, và sau đây là vài con số cụ thể về tình hình giáo dục VN:

    Đúng là BUỒN NGỦ lại gặp (tìm được) CHIẾU MANH

    Anh bạn KHÔNG QUEN … tôi vừa đọc qua lời bạt đầu trích trên … NGẢ MŨ CHÀO ! Hoàn toàn 100% đồng ý với ANH những suy nghĩ VIỄN KIẾN trên CHO DÙ chua đọc tiếp PHẦN SAU rất dài còn lại …
    Tôi muốn Đại học PHAN CHÂU TRINH bước đầu đi những BƯỚC THỬ NGHIỆM TRƯỚC ĐÃ vì hoàn cảnh KHÁCH QUAN khó cho phép thực hiện vì CĂN BỆNH xuất phát của Dân Việt CẬN ĐẠI là quá ly tán và THIỂN KIẾN chính trị MỖI CÁ NHÂN phụ thêm cái tôi quá lớn do bối cảnh nội chiến hận thù tràn lan từ sau 2/9/1945 rồi 30/4/1975 phần QUÁ BỊ LƯỜNG GẠT bởi bao biến cố dập dồn THỜI CUỘC khiến nhìn RỪNG mà chỉ thấy mỗi 1 gốc cây !
    Trước mắt KHOA HỌC KỸ THUẬT ÂU-MỸ vì đã có hàng ngàn Giáo sư với các KHÓA HỌC + cơ sở phi vật chất qua 3 trang Internet với MOODLE phần nhu liệu phần mềm giúp quản trị quản lý tối ưu về DẠY HỌC ĐÀO TẠO HÀM THỤ TỪ XA TRỰC TUYẾN (ta đã có 95 nội lực tiềm năng ) + 5 PHẦN TRĂM (5%) từ 1001 vị Người Việt hải ngoại CÓ LÝ TƯỞNG + CHÂN TÌNH thương đàn con cháu bên nhà với 15 đến 30 videos mỗi video 10 phút tức từ 2 giờ 30′ đến TỐI ĐA 5 giờ (như MUỐI bỏ BIỂN so với hàng vạn giờ họ đóng góp cho Công ty và cho Chủ !!) tặng cho hàng triệu các cháu bên nhà TIẾP THU CAO NHẤT tinh hoa KHÓA GIẢNG tại các đại học MỸ lừng danh (trước mắt là HOA KỲ sau ANH và tôi nghĩ TIẾNG Mỹ-Anh NGANG HÀNG với TIẾNG VIỆT chỉ có vậy Thế hệ Trẻ mới tiếp thu trao đổi và sáng tạo lại trước mắt KHKT Tây phương như Tàu + đã làm và làm rất tốt NGAY CẢ KH ÂU ăn trộm bằng phát minh sáng chế rút ngắn đường đi – NHƯNG CHUYỆN NÀY này nay tàn rồi !!)
    Theo thiển kiến tôi chủ động Giấc mơ ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH từ 40 năm qua trên ĐẤT PHÁP và có kinh nghiệm thực tế với cái cộng đồng Việt kiều nơi đây ngay cả tham dự Hội tin học Người Việt Nam tại Pháp với rầm rộ ban đầu gần 300 hội viện + cảm tình viên mà tôi phấn đấu bằng khả năng nhiệt tình được bầu làm Tổng thư ký năm 1995 vài tháng sau tôi từ chức ra đi vì tôi chẳng HAM CÁI hư vị bù nhìn và nhìn lại tập thể đó thật tiếc cho Đất Nước ( tôi nghĩ do hoàn cảnh bên nhà là chính !!) mất đi từ Hội này một số KHÔNG nhỏ có nhiệt tình
    nhưng dù sao may mắn quen được một số Bậc Thầy và anh em khác như Trương Trọng Thi và Alain Teissonnière (nên tôi biết rõ về cả cái Hội Tin học VN Hà Nội !!!)
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=3173

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=23&idactu=333

    Dĩ nhiên bước thứ HAI sau KHKT của ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH là về những Giá trị THẬT SỰ của ÂU CHÂU (chắc có nhiều TIN TẶC hắc tặc Tàu cộng vịt cộng vào phá …nhưng lúc đó đã có tiềm năng và tài trợ lo tuyển những quản trị viên phòng chống tin tặc như anh thấy trang nhà hanoiparis.com của tôi hơn 17 năm qua mới đây tháng 2/2021 bị đánh phá liên tục và bị ngã gục !!)
    Riêng tôi ĐANG VẬN ĐỘNG hành lang để nhỡ khi ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH thành công với số sinh viên ao ước THÌ VẪN LÀ MIỄN PHÍ vì tôi muốn vậy HƠN NỮA hàng trăm hàng ngàn Giáo trình từ HARVARD, MIT ..cũng không cho phép làm THƯƠNG MẠI … Mục tiêu của tôi dành ưu ái quà tặng cho HÀNG CHỤC TRIỆU CÁC CHÁU nhà nghèo HIẾU HỌC thiếu sách thiếu ăn LẠI ĐÓI KHÁT kiến thức trào lưu Tư tưởng Tiến bộ của Nhân loại cấp tiến DO CHÍNH SÁCH ngu dân của bọn cầm quyền hại DÂN bán NƯỚC chớ đâu để thân già tôi 1 MÌNH 1 NGỰA làm chuyện vá đá lấp trời trong khi mỗi năm KIỀU BÀO chuyển về Nước hàng chục tỉ Mỹ kim Kiều hối

    Trương Văn Thương
    Bất cứ ai là công dân VN mà thờ ơ với thời cuộc, không chịu góp sức xây dựng đất nước, để đất nước nghèo nàn lạc hậu, thua kém thiên hạ, đó chính là tội lỗi lớn nhất đối với tổ tiên giống nòi.
    Trương Văn Thương

    Tôi còn sống ngày nào còn tát vì trong thâm tâm tôi cũng bị ám ảnh bởi điều anh viết bên trên

    Sẽ đọc tiếp và suy nghĩ trả lời Anh bạn thêm
    Thân chào Đại Đoàn kết !

    Tháng 2 năm 2019 tôi thử chơi FACEBOOK cấm cửa tôi sau chưa đầy 2 tháng chơi FACEBOOK tháng 04/2019 khi đăng tuyển tập 30 bài thơ về Anh hùng LÝ TỐNG từ trần bên Cali … nên tôi không có công băng Facebook nữa !!! Tổng thống TRUMP chúng còn cấm cửa thì MÌNH là cái gì đâu !!!

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 4. Ý kiến ở trên nghe rất nực cười !
  Bởi vì chẳng lẽ người người “nằm chờ sung rụng” thì sung Đối Lập sẽ rụng xuống
  hay sao mà khệnh khạnng lên lớp CLBB/LHĐ,những người có lòng với tổ quốc ?
  Hơn nữa, vấn đề là những công dân khác có dám công khai ửng hộ họ hay không ?
  Trong khi chế độ độc tài CS. toàn trị triệt để bóp chết đối lập từ… trong trứng !

 5. ” thổi bùng ngọn lửa…” rất hô hào trống rỗng
  Thèng tui chỉ hỏi Lê Thân thía thì đứa lào thủi đây. Sao Lê Thân hay Hiếu Đèn không giở trò cũ với Ngụy để chơi song phẳng với Đảng. Hay đã lỡ Lê Thân theo Đảng cả đời nên bị Á khẩu. Nếu thế thì câm lặng mà sống, ko ai biết, chẳng ai chê. Đừng có Ò Ẹ làm bọn ngu giãy đành đạch chết Oan

 6. “Phan Chu Trinh cũng đã rất nhiều lần phê phán đường lối của cụ Sào Nam mà ngày nay sách vở vẫn còn ghi lại: “Cái lý chấp của Phan Bội Châu là triệt để phục thù, chủ nghĩa rất là lầm lạc và ngang ngạnh mưu hãm quốc dân vào chỗ chết, không thích hợp với thời thế, không căn bản lý luận, không nghị luận cho rạch ròi…”

  Nhưng Bác Hồ lại thành công nhờ có chủ nghĩa Mác-Lê làm lý tưởng cho dân tộc . Tính iu việt của chủ nghĩa Mác-Lê là ở chỗ đó đó .

  “để ngăn trước cơn phẫn nộ của quần chúng có thể dẫn họ đến hành vi nổi dậy lật đổ”

  Dân mềnh không bao giờ nổi dậy lật đổ Đảng đâu, họ chỉ làm thía với chánh quyền Ngụy thui . Một trong những lý do chính là dân mềnh còn rất tôn trọng những trí thức chong câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng . Đảng hổng nên lo chiện nổi dậy lật đổ lắm vì đã có những trí thức đảng viên Lê Hiếu Đằng phụ trách phần khai trí. Ôn hòa & có học theo tinh thần Phan Chu Trinh thì chả bao giờ nổi dậy lật đổ đâu, thậm chí còn hợp tác với Đảng nữa là . No star where.

 7. Thủi bùm ngụ nửa ” đường lối Phan Chu Trinh: ĐẢNG – VIỆT ĐỀ HUỀ ??????! Nhẩy bác Lê Thân ( theo đảng”

  • Chiến thuật đấu tranh của cụ Phan sở dĩ có được phần nào tác dụng là vì thực dân Pháp xâm lăng VN chỉ nhằm thoả mãn túi tham thực dân: đất đai, tài nguyên, thuế má. Pháp không nhằm tàn phá tâm hồn Việt nam, huỷ diệt văn hoá tổ tiên; thậm chí còn sáng tạo chữ viết để thống nhất, đồng bộ hoá tinh thần dân tộc, củng cố lòng tự hào về lịch sử dân tộc; không bôi nhọ quá khứ nước thuộc địa.

   Bản chất người Pháp vẫn còn tự hào về những danh nhân khai sáng thuyết dân chủ, tự do, nhân quyền:Thomas Paine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu…được thế giới ngưỡng mộ, noi gương. Thiện tâm vẫn còn ẩn sâu dưới dục vọng, nên họ đã buông bỏ chế độ thực dân sau đó vào hậu bán thế kỷ 20.
   Thực dân Pháp vẫn chưa táng tận lương tâm, chưa phải là bọn đã huỷ diệt nhân tính, mất hết căn bản đạo đức…
   Vì thế, tổ chức, nổ lực của cụ Phan vẫn còn dư địa để tồn tại, sống sót mà gượng dậy phát triển.

   Thời đại của chúng ta rất khác. Địa ngục của chúng ta rất khác. Thế hệ chúng ta đã như nạn nhân của Ma cà rồng. Vật vờ đi theo nó!
   Chỉ khi “đất thánh” của bọn quỉ đỏ bị tàn phá bởi một thế lực cao tay ấn hơn, may ra thời thế đổi thay, mới có cơ hội được giải thoát. Còn con quỉ khổng lồ, đừng hòng thoát con quỉ nhỏ.
   Đó là chưa kể nạn chia rẽ trầm kha trong nội bộ dân Việt phi cs!

Comments are closed.