Nước Mỹ thật vĩ đại!

Nguyễn Quang A

12-12-2020

Rất nhiều người chê hệ thống Mỹ quá lộn xộn, để cho Covid phá toang, bầu cử thì chửi nhau chẳng ra gì nữa, “không có kỷ cương phép nước gì cả”…

Đúng là rất bùi tai bọn độc tài. Nghĩ thế là sai! Đúng là hệ thống Mỹ bị lâm nguy, nhưng rốt cuộc nó đã đứng vững và từ từ sửa các lỗi đã tích tụ nhiều năm (mà chủ yếu vẫn là những bất bình đẳng kinh tế và xã hội, sự thích ứng với phát triển công nghệ). Mỹ sẽ vẫn là tấm gương cho thế giới.

Covid là tai hoạ, nhưng rủi ro chính trị, sự tồn vong của nền dân chủ Mỹ bị đe doạ còn là mối nguy to lớn hơn đối với nước Mỹ và nhân loại. Tổng thống đương nhiệm suốt 4 năm qua đã dùng mọi cách để làm xói mòn các định chế cốt lõi của nền dân chủ Mỹ:

1) Gieo rắc sự hoài nghi của nhân dân vào các định chế đó bằng cách tấn công chúng một cách liên tục và khi tinh vi, khi thô bạo (chỉ nêu 5 định chế căn bản):

1.1) Tấn công, làm mất uy tín của báo chí độc lập, vu cho báo chí là “Kẻ thù của nhân dân“, là tung Fake news,…

1.2) Tấn công các cơ quan tư pháp và các thẩm phán nào không làm ông ta vừa ý, làm xói mòn niềm tin của dân chúng vào một trong ba trụ cột chính của hệ thống, can thiệp thô bạo vào hoạt động tư pháp mà điển hình nhất là vai trò của ông trong vụ kiện của bang Texas.

1.3) Tấn công nhánh hành pháp của các bang không vừa ý ông ta.

1.4) Làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào nhánh lập pháp.

1.5) Chiếm hữu Đảng Cộng hoà để làm công cụ cho mình và đã biến một Đảng Cộng hoà đáng kính thành một đảng không còn giống mấy với Đảng Cộng hoà trước kia (các lãnh đạo của Đảng Cộng hòa ai cũng sợ Trump mà điển hình nhất là số đông các dân biểu và thượng nghị sĩ cộng hoà; mỉa mai nhất là 106 dân biểu Cộng hoà ủng hộ vụ kiện của Texas, trong đó có nhiều dân biểu Cộng hoà mới được bầu ở chính 4-5 bang bị cho là có bầu cử gian lận đó [hoá ra chính họ được bầu bởi các cuộc bầu cử gian lận!?])

Và như thế, nền tảng của nền dân chủ Mỹ bị ông ta và những người theo ông ta tấn công dữ dội.

2) Dùng mọi thủ tục pháp lý được phép để kiện về kết quả bầu cử. Đây là một việc làm hợp pháp nhưng không hợp đạo lý và các chuẩn mực [lưu ý xã hội được quản lý bởi cả 3 thứ: Pháp luật, các chuẩn mực và các tập quán văn hoá trong đó các chuẩn mực đạo đức là quan trọng nhất] và làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào định chế quan trọng nhất của dân chủ, các cuộc bầu cử (với những vu cáo gian lận, bị đánh cắp,…).

Trong 4 năm, ông đã bổ nhiệm 3 thẩm phán vào Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ (khiến cho tương quan bảo thủ/ khai phóng là 6/3 áp đảo có lợi cho phe ông). Có tính toán cả! Ngay đầu tháng 11 ông đã nói, sẽ yêu cầu Tối cao Pháp Viện can thiệp. Khoảng 50 vụ kiện đã được các toà án bang và liên bang xử với sự thất bại thảm hại. Một vụ được đưa lên Tối cao Pháp Viện bị bác bỏ thẳng thừng với 9/9 phiếu.

Cú cuối cùng là Tổng chưởng lý bang Texas kiện các bang chiến trường lên Tối cao Pháp Viện vừa qua (được 18 tổng chưởng lý của 18 bang do Cộng hoà chi phối, và 106 dân biểu Cộng hoà ủng hộ). Đấy là đòn pháp lý cuối cùng.

Sáng nay 12-12, (tức là chiều tối 11-12 giờ miền Đông nước Mỹ) Tối cao Pháp Viện lại bác bỏ thẳng thừng (9/9) vụ đó 3 ngày trước khi các đại cử tri bỏ phiếu chính thức, quyết định ai là tổng thống mới của Hoa Kỳ vào ngày 14-12.

Nền dân chủ Mỹ bị suy yếu nhiều nhưng vẫn qua được cuộc tấn công nguy hiểm nhất trong mấy trăm năm lịch sử của nó.

May thay: Hoa Kỳ không phải là Cộng hòa Weimar!

Bình Luận từ Facebook

19 BÌNH LUẬN

 1. Người có suy nghĩ độc lập và viễn kiến không bao giờ để sự việc xảy ra xong rồi, rồi mình mới ăn theo nói leo để bàn dân coi mình là kẻ khả kính.
  QA chỉ là kẻ cơ hội, cũng như đám xưnng xưng ” nhán sĩ trí thức” . Tôi gọi họ là Trí Lợ


 2. Washington, You are our own Hope !  Paris, You are our own Happiness !  And Hanoi, You are my own Belief and Hope forever !  
  ***********************************************************

  https://www.youtube.com/watch?v=pHWKRV3eJL4  
  Trump signs order to give Americans priority access to US COVID-19 vaccines
   

  We are hearing the most resonant echo
  From Washington D.C. And other 49 State Capitals
  We are hearing the most resonant echo
  From all corners of the USA
  In the greatest Vaccination Operation
  Against the China virus
  Resulting in the cruelest Sino-Globalization’s commercial war

   
  We still have the Roadmap
  Towards Freedom, Liberty and Democracy
  Thank to Washington, You are our own Hope !  
  In the hearts of billions of the honest citizens
  In the World Today : You, our beloved Washington !
  We, billions of innocent victims suffered honestly
  By their barbaric biochemical war with Wuhan virus
  But Washington, You are our own Hope !  
  You have been giving the optimal Roadmap
  Towards Freedom, Liberty and Democracy

  We are hearing the most resonant echo
  From Washington D.C. And other 49 State Capitals
  We are hearing the most resonant echo
  From all corners of the USA
  In the greatest Vaccination Operation
  Against the China virus
  Resulting in the cruelest Sino-Globalization’s commercial war
  And Washington, You are on the way towards Victory
  Against the China virus
  Your Victory is dedicated to the 2020 Christmas
  For all Free Citizens in the World

   
  https://www.youtube.com/watch?v=GnltQPmA590        
  FDA green lights Pfizer’s COVID-19 vaccine, now it needs to be shipped nationwide

  2020 Victorious Christmas !
  Victory Day will end the most destructive Bio-War
  On all our dear Mother-Earth except Red China !
  And every Free Capitals in the World
  In the fireworks for our beloved Planet’s Victory Day
  And 2020 Victorious Christmas !
  The most glorious Victory Day will end the most destructive Bio-War  
  On all our dear Mother-Earth except Red China !

  Like tsunami and earthquake :
  We, billions of Free and Honest Citizens
  Let’s remember forever

  That in battles against China virus every second
  Yes, literally every second
  Hundred innocent victims died!
  The whole world has been facing
  The unprecedented Wuhan-virus health crisis a year now
  Over 70 million china-virus cases reported   (*)
  And over 1.5 million victims have died worldwide
  But Washington, You are still pioneer to invent the best vaccines  
  Against the cruelest Bio-War
  Caused by Red China with its virus
  And Washington, You are our own Hope !  
  You have been giving the optimal Roadmap
  Towards Freedom, Liberty and Democracy

  https://www.youtube.com/watch?v=7zatCqqRY_I  
  ‘Not racist at all’: Donald Trump defends calling coronavirus the ‘Chinese virus’

  Like tsunami and earthquake :
  We, billions of Free and Honest Citizens
  Let’s remember forever

  That in battles against China virus every second
  Yes, literally every second
  Hundred innocent victims died!
  In the United-States, the new case toll still skyrockets
  With 224,261 infections reported in 24 hours
  The USA reports 16,039,341 cases
  And a total of 299,692 deaths
  But Washington, You are still pioneer to invent the best vaccines
  Against the cruelest Bio-War
  Caused by Red China with its virus
  And Washington, You are our own Hope !  
  You have been giving the optimal Roadmap
  Towards Freedom, Liberty and Democracy

  The United Kingdom reports 20,964 new cases in 24 hours (*)
  With a total of 1,787,783 cases
  And a total of 63,082 deaths since the Epidemic  

  In Germany, the new case toll skyrockets: (*)  
  26,632 new infections in 24 hours
  Germany reports 1,273,934 infections
  And a total of 21,325 deaths

  France reports 2,337,966 infection cases
  With the death toll in nursing homes reaches 17,613 deaths.
  And 39,527people have died in hospitals

  Russia reports 2,597,711 cases (*)  
  With  45, 893 deaths

  But London, Berlin, Paris and Moscow
  You are still pioneers to invent the best vaccines  
  Against the cruelest Bio-War
  Caused by Red China with its virus
  And London, Berlin and Paris, You are our own Hope !  
   
   

  In the hearts of billions of the honest citizens
  In the World Today : You, our beloved Washington !
  We, billions of innocent victims suffered honestly
  By their barbaric biochemical war with Wuhan virus
  But Washington, You are our own Hope !  
  You have been giving the optimal Roadmap
  Towards Freedom, Liberty and Democracy

  https://www.youtube.com/watch?v=gNFeo5oOuJA    
  Wuhan: the city under coronavirus lockdown

  Like tsunami and earthquake :
  We, billions of Free and Honest Citizens
  Let’s remember forever

  That in battles against China virus every second
  Yes, literally every second
  Hundred innocent victims died!
   

  Mothers and wives as doctress and nurses
  Those women are the best of them all Americans
  On the all Fronts of their Homeland
  Against the Bio-War caused by Red China with Wuhan virus
  Carried away their Lives by the whirlpool of that terrible Bio-War
  And like this, 2020 bitter year
  Day after day – an incredible score!
  For our Happiness, Safety and Liberty
  The caregivers are managing to do everything and prevailing
  The World comes like Spring Rain, like Miracle
  Burned with a bright green Hope…
  On a Spring evening, in the Swallows’ voices
  The New Wind is raising the White Sails and White Doves
  Our Eart-Mother is sailing like a Spaceship
  And now we want to thank
  To everyone who has Compassion and Humanism
  Whoever you are: a nurse or a doctor and caregiver…

  Yes, in the Time of Pandemics it’s great to think about
  Our own Fate and even our exact Enemy
  And very bright, honest and determined
  But are we always to ourselves
  Are they really severe and disciplined towards ourselves ?
  After all, whirling between War and Peace
  We often, frankly, we sometimes lost in vain for little things
  In the maddest Sino-Globalization
  With the rise of Chinazi only in wars

  https://www.youtube.com/watch?v=XU9FVqwO4TM    
  The lockdown: One month in Wuhan

  But thank to God !
  We remember suddenly about something very important,
  The most needed, maybe now.

  To combat and fight against whom has no right
  To make us in danger
  Oh Lord, You never know what !
  And it would be nice for each of us to know and understand
  But there is the best Leader, probably in everyone’s mind
  Perhaps the present 45th American President ! .. ..

  And only Him, He has been sweeping away everything small, empty,
  Throwing off the Deep State’s corruption and evil

  Let’s remember suddenly at what cost
  Our every Peaceful and Happy Day is realized !
  We must love, fight and dream together
  What is paid for every second on Earth

  In each new Home, each new Christmas Song in 2020
  Remember the departed in the battle against the Pandemics
  Thousands of Caregivers in White overcoat
  American talents and other talents in the World
  The blue radiance of their responsible eyes.
  Old and young Caregivers…
  Started Immortality and Eternity
  Their Lives were suddenly cut short
  And I feel in this world nothing and vanity

  https://www.youtube.com/watch?v=kIv4YW2sp7c    
  Covid-19 : ce que l’on sait du laboratoire P4 de Wuhan

  Every Quantum of Time
  And every Kṣaṇa
  Do we and even I myself dare to forget China virus ?!
  And, walking after Liberty’s Ideal  
  Remember that every fraction of a second
  Forever looking with Freedom, Love and Democracy
  Follow Washington, You those
  Who live and fight for our own Name !
  Against Chinese Communist Party’s Red dictatorship 

  Washington, You are our own Hope !  
  Paris, You are our own Happiness !  
  And Hanoi, You are my own Belief and Hope forever !  
   
  Only in Pandemics’ hard times you are alive and am I too:
  Hanoi, You are my own Hope and Belief forever !  
  In millions of  Free Vietnamese’s Minds and hearts
  You, my Immortal and Eternal Hanoi !
  All this is with us, ourselves will remember our children !
  Everything you lost in the Modern History
  That our own descendants will rescue and repair…
  If you are the best Vietnamese in your Motherland and Fatherland
  And if you are the best Hanoians in your beloved Capital
  The fairest City of Peace on the Earth.
  Washington, You are our own Hope !  
  Paris, You are our own Happiness !  
  Hanoi, You are my own Belief and Hope forever !  

  Washington, You are our own Hope !  
  Paris, You are our own Happiness !  
  And Hanoi, You are my own Belief and Hope forever !  

  And You’re my own Hope, You’re my only Joy
  In each of our compatriots’ hearts
  You, my Washington, Paris and Hanoi .. ..

  MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE = TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  (*)    CORONAVIRUS IN THE WORLD AS OF FRIDAY DECEMBER 11, 2020: NEW CASE AND DEATH TOLLS IN 24H PER COUNTRY
  https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-coronavirus-in-the-world-as-of-friday-december-11-2020-new-case-and-death-tolls-/lang/en

  • Nice ranting in English, indeed. Please accept the fact: Trump is a loser and we are all winners! Trump is in a trash bin of history for now. No points to continue living in a scumbag, Trump created.

   • Yeah, Trump has just been a loser in the manipulating hands of the Red China, and soon the USA is about to be, too; when your new “hero” open it wide for Chinese communist agents to enter as friendly guests, with their incredible gifts for the hosts- spray cans full of Wuhan Corona-infected liquid, to make America the wholly ill and disabled country!

    So you are all winners, for sure. Because you are indeed among the new-coming army to take over the spoils which the stupid half of the electorate have just offered in the Donkey’s name. Ok?
    Your English is damn good, by the way. But you are not American at all.

 3. @HuePhan
  1. Viết ra một quan điểm chính trị „…rất lâu trước 3/11“ hay sau đó, là hoàn toàn không thành vấn đề, vì viết là để phân tích để rút ra bài học chung, chứ không phải để người Việt chia phe đấu đá với nhau.
  2. „Chuyện chính trị Mỹ“ không phải là của riêng người Mỹ, cũng như chuyện chính trị Tàu cũng không phải là của riêng người Tàu. Ai cũng có quyền bàn thảo cả và có quyền nói về bất kỳ đề tài nào. Chỉ có 2 yếu tố hạn chế việc này: Thứ nhất là Ban Biên Tập của báo Tiếng Dân và thứ hai là đa số độc giả có thấy đề tài này là lý thú hay không mà thôi. Dù HuePhan là công dân Mỹ chính gốc, cũng không lấy quyền gì để cấm một người Nicaragua hay Uganda không được nói „Chuyện chính trị Mỹ“.
  3. Tác giả NQA là một nhà đấu tranh trường kỳ cho nhân quyền VN, biết bao lần bị CS Ba Đình trù giập khi lên tiếng cho những tiếng nói dân chủ trong nước. Vơ đũa là „Việt cộng“, „người của cộng sản“ rồi tách người ta ra, thử hỏi HuePhan có chịu /có dám về nước sống và có đủ trí tuệ và can đảm để trực diện đấu tranh trong vị thế của những anh em như NQA hay không? Không cám ơn và hậu thuẫn cho những người như họ, không cho họ đậu cành trúc của HuePhan (?!), thì HuePhan muốn tìm đàn „chim sẻ“ nào để chống lại CS Hà Nội?
  4. „Nước Mỹ vẫn vững như bàn thạch“ chỉ là một ý kiến chủ quan, không hơn không kém. Sự thật là nước My sau 4 năm của Trump đã rách nát te tua, chia rẻ và phân hóa thảm hại, về quốc tế thì co cụm và thụt vòi khắp mọi nơi trên thế giới, nhường chỗ – phải nói là dâng ngai vàng – cho gấu Nga (Syrien, Irak, Libyen) và „mảng xà“ Tàu (Biển Đông).
  5. „D. Trump, tổng thống ngang tàng mạnh mẽ“, không phải „ai cũng biết“ như HuePhan mớm. 80 triệu (!) người dân Mỹ biết về Trump khác ngược: Ông ta là một tay tài phiệt tham nhũng thối nát, một con buôn chính trị vừa lỗ mãng, vừa láo khoét, mà còn độc tài gia đình trị nữa. Và họ đã dùng lá phiếu của mình để chỉ sau một nhiệm kỳ, truất phế ông ta. Trump chẳng hề „lôi đầu con ác thú ra trừng trị“ gì cả, mà thực ra, chính mạng lưới áp phe của ông ta cùng con trai, con gái đều chí thú làm ăn lớn bên Tàu, đóng thuế bộn cho Tàu (trong khi trốn thuế Mỹ) và cho tới tháng 2 năm nay, Trump còn gọi mãng xà Tập là bồ bịch nối khố và khen tít mây xanh nữa mà:
  https://www.politico.com/news/2020/04/15/trump-china-coronavirus-188736
  https://twitter.com/realdonaldtrump/status/982954355509907457?lang=de
  Việc Trump hô hoán tố Tàu lâu nay chỉ vì nó nằm đúng trong chiến dịch tranh cử của ông ta mà thôi.
  6. Có ăn thì có chịu: Ra làm tổng thống Hoa Kỳ mà làm ăn không ra gì, quản lý tệ bại để 16 triệu dân bị nhiễm và 300.000 chết (!), nhà thương nghẹt chỗ, xe đông lạnh đựng xác đứng sắp hàng dài trước bệnh viện, dân thất nghiệp chạy xe, 3-4 Lan, nối đuôi nhau đi xin trợ cấp thức ăn,… thì hãy ráng ngoái lỗ tai mà nghe những phê phán từ dân chúng và từ mọi nơi trên thế giới, nhất là khi các phê phán đó là những lời phân tích sâu sắc và công bằng như của tác giả NQA.
  „Một con người dường như đang trở thành quá khứ„.” cũng không phải và không thể là một alibi để ngăn chuyện đó được, nhất khi con người nguy hiểm đó mỗi ngày, mỗi giờ, cứ liên tục dùng Twitter để tung tóe phóng độc khắp nơi.

  • Người có suy nghĩ độc lập và viễn kiến không bao giờ để sự việc xảy ra xong rồi, rồi mình mới ăn theo nói leo để bàn dân coi mình là kẻ khả kính.
   QA chỉ là kẻ cơ hội, cũng như đám xưnng xưng ” nhán sĩ trí thức” . Tôi gọi họ là Trí Lợ

  • Văn tức là người. Người thế nào văn thế đó.
   Bình sinh, tôi không thích đánh người ngã ngựa. Cũng không thích cảnh chó hùa cả đàn vào cắn một sinh vật sa cơ, và không thích thêm dấu chấm lên đầu chữ i chưa có dấu.
   Đọc bài của tác giả liên hệ, tôi thấy ông ta đang làm những điều tôi dị ứng đó, nên có ý kiến. Chẳng thù oán gì nhau.

   Anh thuộc phe ghét Trump, thì cứ tha hồ nói xấu Trump. Chẳng ai thèm cãi lại. Có vô số wumao trong đạo quân chống Trump, mang đủ thứ nickname, thêm bớt 1 chẳng thành vấn đề.(là @ cho các số thứ tự 1, 5, 6)
   Sau ngày nhậm chức tân tổng thống Mỹ, sẽ không còn ai thuê chúng chửi rủa nữa, thiên hạ sẽ thái bình…
   Sóng trên bề mặt sẽ yên; rồi đến lượt sóng ngầm, chẳng ai biết. Wait and see.

   @2.
   Không ai cấm ai được trong chuyện phê phán kẻ ăn theo nói leo đối với bọn phàm phu tục tử; hay tiếng thị phi, lời dị nghị trong chợ đời. Một người tự xem là “trí thức”…thì không nên tự đặt mình vào thói dung tục đó.
   Bởi thế, không ai cấm được ai bịt mũi, nhăn mặt hay dị ứng thậm chí phải chửi thề- bình luận là một dạng của nó, chỉ là educated hay uneducated – trước những thứ nghe, đọc, thấy…mà gây phản cảm cho mình.
   Thế thì cứ việc tự do bình phẩm. Sẽ có phán xét trong lòng những người trong cuộc.

   Như đã nói, nếu tác giả, hay bất cứ ai, bày tỏ thái độ từ lâu trước bầu cử 3/11, thì đó là quyền có chính kiến, trước bất cứ sự đời nào, chẳng lý do gì phản ứng.
   Nhưng đợi đến khi đã ngã ngũ, TCPV Mỹ đã gõ búa kết thúc hy vọng của Trump, Biden hầu như chắc chắn sẽ vào Bạch cung…
   rồi một trí thức gọi là bất đồng chính kiến với cs…lại nhảy xổ vào chửi bới, tung hô vạn tuế trên nền chính trị nội bộ Mỹ…thì thật tình là khó ngửi, nhân danh good sense, self-respect.
   Chứ chẳng ai “lấy quyền gì để cấm”.

   @3.
   Mỗi người có một nội lực, trong một mối quan hệ nào đó, để thấy chân tướng, bản chất một ai đó, hay một vấn đề nào đó; để có một đánh giá và một thái độ. Làm sao nói rõ ra điều này được, mà không bị cho là tự phụ, kiêu ngạo. Stop.

   Còn về câu chim sẻ/cành trúc…là nhắc lại điển tích vị Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi nước Việt giải thích với Tể tướng nhà Nguyên về việc ông xé bức hoạ treo ở Phủ Tể tướng; trong đó có một con chim sẻ đậu trên cành trúc, và giải thích với chủ nhân bức tranh, rằng:
   “Trúc ví như bậc quân tử, chim sẻ như là kẻ tiểu nhân. Tể tướng thêu tranh như vậy là đã để tiểu nhân đứng trên quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân”.

   Thế hệ trẻ có lẽ đã quên nhiều về những giá trị của dân tộc, nên ngơ ngác lạc điệu. Hoặc giả, bọn nước ngoài mất gốc, mù tịt về văn học sử VN. Không sao.

   Nay, muốn hiểu ví von đó thế nào thì hiểu.

   @4.
   Mỹ lập quốc chỉ mới 244 năm, với diện tích 9.833.520 km², đã có được 330.000.000 dân, nền kinh đứng thứ nhất thế giới với tổng giá trị GDP 21,440 tỷ USD, chiếm 23.6% toàn thế giới, lại thêm 5.800 đầu đạn hạt nhân… không là bàn thạch thì là bàn inox ư?
   Ai dám làm gì được nó? Đừng mong nó chết nhé!

   Chẳng lẽ một nước khổng lồ, nhìn chung hồng hào tươi tốt như thế lại dẫy chết vì vài mụt ghẻ- mấy con xẩm, Fang Fang chẳng hạn,… xâm nhập nằm vùng dưới trào B. Clinton, B. Obama, tìm dịp lên giường với vài thằng dân biểu Democrats, thậm chí có thể vài thằng khác nữa ư?
   Chỉ có dân 50 cent army mới hy vọng như thế thôi.

   You have showed up already!

 4. Ông tiến sĩ này nói còn thiếu một điểm đó là: Cái đảng CH Mỹ nó lừa dân Mỹ nói riêng và dân nhiều nước khác nữa nói chung giỏi thiệt. Dân Mỹ vẫn ủng hộ Trump nhiều lắm, họ tự nguyện chắc luôn. Họ hiền khô, không đập phá không cướp bóc. bị đánh thì chỉ có những chàng hiệp sĩ Proud Boys nhảy ra bảo vệ,
  – Một là Trump lừa giỏi thật. Hai là ông TS lờ vờ giỏi thật!

 5. TS Nguyễn Quang A là một trong những trí thức hiếm hoi ở VN có tâm và có tầm đáng kính .Ông luôn có những nhận định và bình luận sắc sảo về chính trị & xã hội .


 6. Viếng chào linh cữu Chí Tài sắp ra phi trường bay về Mỹ
  *************************

  https://www.youtube.com/watch?v=X6JR2eNw9UY
  Lạc giữa “Thành phố Ma” hoành tráng nhất Việt Nam
  3 307 499 vues•29 mai 2020

  Chưa từng bao giờ xem kịch hài
  Giờ chúc Nghệ sĩ về Thiên đường Thiên thai
  Nhỡ sau hóa kiếp đóng Bi kịch
  Cân xứng bối cảnh Cố hương Ngài !
  Hèn gì gần cả dân vịt giờ vô cảm
  Chỉ vì chí phèo Hoài Linh Chí Tài !
  Chưa hết Tournevis Phương + Tuấn Ngọc
  + Đức Huy lính chê Chế Linh bao giờ an bài ?
  Nghệ sĩ Chân chính là Bậc thầy quần chúng
  Nhờ vậy xem hóa dân vịt nay vô tâm bất tài
  Vô tình lãnh đạm lãnh cảm trước Vận Nước
  Vinh thân phì gia hám lợi háo danh đâu sai !
  Chỉ lo chạy show kiếm tiền xài như rác
  Phi công trẻ máy bay bà già – gái gú trẻ chân dài
  Nhìn qua Nam Hàn nghệ sĩ ‘kim chi’ tầm Thế giới
  Khổ luyện tài năng vì Đất Nước có 1 không 2 !
  Nhà tang lễ Bộ C..uốc f..òng Thành Hồ hòm kính
  Danh hài sắp thành bạn trai mộ huyệt Liêu Trai
  Hỡi Giời ! Vua hề giờ hóa ‘bộ đội nón cối’ bật mí
  Đang mạnh có chi mô bỗng cố nghệ sĩ hước hài
  Nhà tang ruồi nhặng bay thất thần bên linh cữu
  Giọt lệ phi trường tiễn biệt bay về Mỹ Danh hài …..
  Thôi thì vào “Thành phố Ma” hoành tráng nhất Nước Việt
  Huyệt mộ còn sang hơn biệt thự biệt phủ sơn mài
  Lắm cụ vịt kìu đang còn sống nhăn răng bên Mỹ
  Đã giành ba tấc đất hơn cả Bạch Cung lâu đài !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
  cảm tác nhân đọc chùa bài báo :

  Những nghệ sĩ cuối cùng đến viếng Chí Tài trước giờ đưa linh cữu ra sân bay về Mỹ
  https://soha.vn/big-story/dam-tang-cua-co-nghe-si-chi-tai-20201212000309217.htm
  Lễ viếng cố nghệ sĩ Chí Tài diễn ra từ lúc 10h ngày 12/12 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng, TP.HCM.
  – 12/12/2020

 7. “May thay: Hoa Kỳ không phải là Cộng hòa Weimar!”

  * Giá ông viết, đăng bài này từ rất lâu trước 3/11, hoặc tệ lắm cũng là trước khi Tối cao Pháp Viện Mỹ bác bỏ niềm hy vọng cuối cùng của Tt Trump mong lật ngược kết quả của cuộc bầu cử bốc mùi nầy…
  thì người ta còn thấy ông có hy vọng ghi điểm được với tổng thống tân cử.
  Chứ để tận hôm nay mới hùng hổ lên án một con người dường như đang trở thành quá khứ…thì không được ngang tàng trượng phu lắm!

  Câu cuối cùng của bài viết thực sự là sáo rỗng và chơ chỏng chẳng ăn nhập vào đâu, vì nước Mỹ vẫn vững như bàn thạch, không cần ai phải lo!
  Làm sao ông có thể ví von một Mỹ quốc thành trì của thịnh vượng văn minh đã 254 năm nay, biểu tượng của tự do dân chủ…từ lâu rồi đã là ước mơ, hy vọng của bao con người đau khổ đó đây…

  …với nước Cộng Hòa Weimar một sản phẩm bi hài sau Thế chiến I, chỉ sống vỏn vẹn 14 năm, trong đó hơn chín năm hỗn loạn, 7 lần bầu cử quốc hội và 14 vị Thủ tướng khác nhau, và là môi trường suy nhược chính trị để sinh sôi ra đảng Quốc Xã, từ số không vươn lên nắm chính quyền chỉ sau hơn 10 năm, với Hitler đã dẫn dắt nước Đức vào giai đoạn đen tối nhất lịch sử trong Thế chiến II ?

  Nước Mỹ qua nhiều đời tổng thống, và gần đây là B. Clinton, Obama, D. Trump…vẫn thịnh vượng, hùng mạnh, tuy trước 2016 đã hớ hênh để con mãng xà Trung cộng luồn lách vào tận hang cùng ngõ hẻm đục khoét mai phục chờ thời cơ hãm hại.

  Đến thời D. Trump, ai cũng biết, tổng thống ngang tàng mạnh mẽ nầy đang lôi đầu con ác thú ra trừng trị. Ông ta đã làm nó chới với khốn khó bấy lâu, đồng thời cũng gây tổn thất cho những thế lực đang ăn theo làm giàu trong âm mưu tiếp cận mua chuộc của nó trên đất nước nầy.

  May thay(!), thời thế đổi thay, con ác thú nầy lại có cơ hội thoát nạn, tái sinh tại đây, sau phán quyết của SCUS!

  Chuyện chính trị Mỹ là của người Mỹ. Chẳng lý do gì Việt cộng phải nhảy vào lên tiếng, phù thịnh đả suy, là không đáng mặt trượng phu trí thức.
  Dù sao, có lẽ ông cũng đã từng là người của cộng sản. Mỹ là đất nước tư bản. Chim sẻ sao đậu cành trúc được?
  Đa ngôn đa quá, mang tiếng hoạt đầu chính trị. Vậy nên mượn lời nhắn nhủ…

  Bó thân về với Bài đờn
  Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?


 8. “O du kích nhỏ giương cao súng”
  *******************************

  “O du kích nhỏ giương cao súng
  Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
  Ra thế! To gan hơn béo bụng
  Anh hùng đâu cứ phải mày râu!”

  Tố Hữu – 1966


  Thằng Lành tài đề thơ dàn dựng cảnh: Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu !
  *******************************

  Giặc n..ái Mỹ đứng thẳng giương súng ngắn
  O du kích nhỏ giơ l…ờ gật cái đầu
  Đúng thế súng lục to làm bụng lớn
  Đàn bà ắt phải có và đủ lũ mày râu !
  Thằng Lành tài đề thơ dàn dựng cảnh
  Suốt đời sống biệt thự Tây chớ đâu … ..

  12/12/2020

  LÀNH : tên cúng cơm của Tố Hữu

  https://image.thanhnien.vn/660/uploaded/kieutrinh/2020_12_09/tnoodukich_wwnv.jpg
  O du kích nhỏ được chụp vào ngày 21.9.1965

  Chắc MAO XẾNH XÁNG xem bức ảnh xong GỌI GẤP đường dây
  đỏ điện thoại DÂY NÓI khen trò Chí Phèo Hồ Chí Meo 1 Phát
  ….”Hểnh hảo !! Nỉ ‘bơm bằng ống đu đủ’ để chúng HỒ HỞI
  PHẤN KHỞI vào đốt sạch Trường Sơn và ‘kụ Hồ’ bảo đi là đi chết
  là chết đến Người Việt cuối cùng CHỐNG MỸ CỨU TÀU !!! Hểnh
  hảo !! ….”


  O du kích nhỏ bên Ôn ‘giặc n..ái’ to : Việt-Mỹ Sử lỡ tầu hẹn hò !
  *******************************************

  Xin chào Kim Lai và William trong Tình Việt-Mỹ Bất tử Vĩnh cửu ! ….

  Tạm biệt Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan của bức ảnh ‘O du kích
  nhỏ’ vừa qua đời tại Hà Nội sáng 8.12, thọ 97 tuổi

  O du kích nhỏ bên chàng Phi công to :
  Việt-Mỹ Sử ơi ! Lại lỡ tầu hẹn hò !
  Giữa Thế kỷ 20 vào Chinh chiến
  Chỉ hưởng lợi có bọn ác hiểm Tàu ô
  Tử vong thương tật hàng chục triệu
  Hàng trăm triệu cuộc Chia ly buồn xo !
  Ước gì như Nam Hàn Thuở ấy
  Khôn ngoan học tập ‘Đế quốc’ Mỹ to
  Đâu phải Bến không Chồng trở lại
  Từ Trường Sơn khói lửa về chăn bò
  May sinh con gái thành Cô dâu xứ Hán !
  Con giai qua Phi đến Rệp hóa lao nô
  Mắn sinh đứa con ma lanh sáng dạ
  Giờ xứ tư bản giãy chết thành Trí nô
  Đất Nước đầu Thế kỷ 21 tưởng 17 !
  Lạc hậu 400 Năm so Khu vực ù ờ !…
  Nói chi so với Thiên đỉnh : Mỹ-Âu-Nhật
  Tủi buồn con cháu Lạc Hồng Âu Cơ !
  Trò Hồ nghe hết lời dạy Mao Xếnh Xáng
  Chục triệu Xương máu lắp đường dinh cơ
  Đại Hán đi đêm chỉ mong học Thầy Mỹ
  Giờ mong xoán ngôi phản bội, trò cướp cả Cô ! …
  Giết Chú Sam : Chú Chệt xưng hùng xưng bá

  Ôi ! O du kích nhỏ bên Phi công to :
  ‘Giặc n..ái’ Robinson bên nữ du kích Nguyễn
  Việt-Mỹ Sử lần nữa lỡ tầu hẹn hò !
  Giữa Thế kỷ 20 vào Chinh chiến
  Chỉ hưởng lợi có bọn ác ôn Tàu ô
  Tử vong thương tật hàng chục triệu
  Hàng trăm triệu cuộc Chia ly buồn xo !
  Ước gì như dân Nam Hàn Thuở ấy
  Khôn ngoan học tập ‘Đế quốc’ Mỹ to
  Tổ Quốc Việt giờ đây chắc chắn không nhỏ
  Bên bờ Biển Đông thằng Đại Hán phải lo !

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  cảm tác nhân đọc
  Tác giả bức ảnh ‘O du kích nhỏ’ qua đời ở tuổi 97
  – 09/12/2020 6 THANH NIÊN ONLINE
  Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoan, tác giả bức ảnh nổi tiếng
  O du kích nhỏ, vừa qua đời sáng 8.12, hưởng thọ 97 tuổi.

  https://thanhnien.vn/van-hoa/tac-gia-buc-anh-o-du-kich-nho-qua-doi-o-tuoi-97-1315171.html

  Bác Mao Xếnh Xáng khen Hồ Chí Phèo cùng Tố Hữu : Hai trò
  viết lại Sử Việt thật ngầu !
  ********************************************

  “O du kích nhỏ giương cao súng”
  Tố Hữu

  Thằng Lành dàn dựng O du kích
  Giương khẩu AK làm bên Tàu
  Chú phi công Mỹ vừa gãy cánh
  Thoát chết lạnh xương sống mặt sầu
  Hồ hởi bốc máu Lê Văn Tám
  Dựng dàn bơm cuồng tín về đâu ?
  Lao Trường Sơn xẻ ngang thiêu đốt
  Đánh đến Người Việt cuối không đầu !
  Chống Mỹ té ngửa cứu Tàu cộng
  Chúng hiểm đi đêm bưng bô Mỹ hầu
  Nhờ Thầy giúp Bốn Hiện đại hóa
  Nay siêu cường nhờ Máu Việt chớ đâu !
  Bác Mao khen Hồ cùng Tố Hữu
  Hai trò dàn dựng Việt sử thật ngầu !
  Lôi Phong dàn dựng Quách Mạt Nhược
  Biển người Tàu qua Triều Tiên bể dâu …

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  Anh hùng LÊ VĂN TỐM nặn ra ở Xứ Vệ và Anh hùng LÔI PHONG
  được nặn ra bên Xứ Tề

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây