Biếm: Tối cao Pháp viện xử án

Tony Phạm

11-12-2020

Tối cao Pháp viện: Ê thằng kia, tự giới thiệu tên họ, chức vụ, kiện cáo cái gì?

Paxton: Em là Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp Cộng Hòa, tiểu bang Texas ạ.

TCPV: Có phải mi là cái thằng hiện đang là trung tâm của một cuộc điều tra hối lộ của FBI không?

Paxton: Đúng vậy đó ạ. Nhưng hôm nay em đến đây không phải kiện vì vụ này ạ.

TCPV: Thế mi kiện cái gì?

Paxton: Dạ, em đại diện cho 17 tiểu bang và Trump. Chúng em kiện 4 tiểu bang, là những tiểu bang Wisconsin, Georgia, Michigan và Pennsylvania ạ. Bọn đếm phiếu ở 4 tiểu bang này, chúng nó đếm luôn những lá phiếu đến trễ sau ngày 3/11 làm Trump bị thua ạ. Nên em muốn kiện, cầu khẩn TCPV đừng cho chúng nó tính số phiếu đến sau ngày 3/11 để đảo ngược kết quả bầu cử ạ.

TCPV: Mi có bao giờ trả các loại bill như thẻ tín dụng, nợ ngân hàng không?

Paxton: Dạ có ạ, em trả hoài và luôn trả đúng hẹn ạ.

TCPV: Nếu trong bill có thời hạn chót là 3/11, nếu mi trả trước ngày 3/11 hoặc đúng ngày, thì mi có bị phạt không?

Paxton: Dạ không ạ! Em chưa bao giờ bị phạt ạ. Chúng nó mà phạt em thì em thưa chúng nó lên tới TCPV luôn ạ.

TCPV: Vậy nếu dấu bưu điện trên phong bì mi trả bill là 3/11 hoặc trước ngày 3/11, nhưng ngân hàng lại nhận sau ngày 3/11 thí dụ như ngày 9/11 thì mi có bị phạt không? Nó không chịu xem dấu bưu điện đóng ngày 3/11 thì mi có chịu đóng phạt không?

Paxton: Không ạ, em ngu sao đóng phạt! Thằng nào phạt ngu thế?

TCPV: Y hệt như thế, những lá phiếu đóng dấu bưu điện ngày 3/11 hoặc trước ngày 3/11, nhưng vì COVID-19, vì thằng tổng giám đốc bưu điện nó được thằng MAGA 45 bổ nhiệm, nó cắt giảm nhân lực, cắt giảm overtime, cắt giảm máy lựa thư, cắt giảm địa điểm bỏ thư… vì đủ thứ lý do mà phiếu bầu đến trễ. Chẳng lẽ vì đến trễ như vậy mà cử tri bỏ phiếu đúng thời hạn lại bị phạt hay sao?

Paxton: Dạ, em hiểu rồi ạ.

TCPV: Mi hiểu rồi nhưng tại sao mi vẫn kiện những phiếu bầu đến trễ sau ngày 3/11 nhưng dấu bưu điện đóng trên phong bì là ngày 3/11 hoặc trước ngày 3/11?

Paxton: Dạ tại thằng MẢ GÀ 45 nó xúi em ạ.

TCPV: Lính đâu! Đè nó xuống oánh 45 hèo, tội vừa nịnh vừa ngu.

Paxton (Bị oánh 45 hèo, vừa khóc vừa niệm): “Nam mô TCPV! Nam mô TCPV! Nam mô TCPV! Xin hãy phù hộ giúp cho thượng đế con giời MẢ GÀ 45 của chúng con đảo ngược được kết quả bầu cử!”

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Comments are closed.