Đôi lời nhân phát biểu của ông Vũ Đức Đam

Nguyễn Đình Cống

20-11-2020

Vừa rồi, tại cuộc họp Quốc hội (tháng 11/ 2020), Phó thủ tướng Vũ Đức Đam có phát biểu về đạo đức xã hội, được nhiều người quan tâm, tạo nên một vài xúc động.

Ông Đam công nhận đạo đức xuống cấp nghiêm trọng, cần báo động. Rồi ông cho rằng sẽ không công bằng khi chỉ nhìn về phía tiêu cực và đề nghị nhìn thêm những phẩm chất tốt đẹp của nhân dân, thể hiện chủ yếu ở 5 điều sau : 1-Lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. 2- Lòng yêu thương đồng loại. 3- Tinh thần hòa ái, thân thiện, cởi mở 4- Yêu lao động, chịu thương chịu khó. 5- Tinh thần hiếu học, vươn lên.

Ông cho rằng, sẽ thiếu sót khi bỏ qua những hoạt động khắc phục rất tốt, trong đó có việc học tập và làm theo ông Hồ Chí Minh.

Về nguyên nhân, ông kể ra ba thứ quan trọng. Một là sự đấu tranh giữa hai mặt tốt xấu, thiện ác. Hai là sự bất cập của cả hệ thống xã hội. Ba là mặt trái của kinh tế thị trường và Internet.

Để nâng cao đạo đức ông Đam nêu ra 4 biện pháp sau : A- Làm cho mọi người biết phân biệt tốt xấu. B- Kết hợp giữa giáo dục và luật pháp. C- Sự nêu gương của các bậc bề trên. D- Đề cao các hoạt động nghệ thuật, tôn giáo.

Cuối cùng, ông Đam hy vọng rằng khi đời sống kinh tế khá lên thì chúng ta có điều kiện, chú trọng thực chất hơn đến đạo đức.

Vì thời gian có hạn nên ông chỉ trình bày sơ lược, mong các đại biểu quốc hội chia sẻ và chỉ bảo thêm. Tôi không dám chỉ bảo gì cả, chỉ nhân dịp, viết đôi lời, thể hiện vài suy nghĩ hơi khác với một vài ý kiến của ông Đam. Đó là một cách “tát nước theo mưa”. Viết ra với mong ước làm rộng đường dư luận.

Đầu tiên bàn về nguyên nhân. Ba nguyên nhân được kể ra tuy không sai, nhưng chưa thật đúng, chưa nêu được bản chất và không thể quy trách nhiệm. Để khắc phục, tìm nguyên nhân là cần, nhưng quy được trách nhiệm cần hơn, quan trọng hơn.

Sự xuống cấp về đạo đức rộng khắp xã hội do hai thế lực cùng tác động, là con người (gồm dân thường và người trong bộ máy quyền lực) và chính quyền (Sự lãnh đạo, quản lý đất nước, bao gồm các luật lệ, chính sách, người đề ra và đặc biệt là người thi hành).

Người dân Việt có nhiều điều tốt đẹp, nhưng cũng có một số yếu kém, như tham lam, ích kỷ, dối trá, thích khoe khoang v.v… Chính quyền qua các thời kỳ có những việc làm hợp đạo nghĩa và lòng dân, nhưng cũng vấp phải nhiều nhầm lẫn, sai lạc. Trong lịch sử bốn ngàn năm, đạo đức xã hội có lúc thịnh, lúc suy, nhưng sự xuống cấp của nó trong thời gian vài chục năm gần đây, dưới chính quyền cộng sản là rất trầm trọng.

Một hành động làm băng hoại đạo đức có thể bắt đầu từ chính sách sai rồi bị loại người cơ hội lợi dụng phát triển ra, cũng thường bắt đầu từ một vài người xấu, tham lam ích kỷ, làm việc lợi mình, hại người. Những việc như thế sẽ bị ngăn ngừa, phát hiện kip thời, bị dẹp bỏ, trừng phạt kiên quyết khi có chính quyền mạnh, trong sáng, liêm chính. Chính quyền thiếu năng lực, tham nhũng, bị mua chuộc đã không ngăn ngừa và phát hiện, lại còn dung túng để chia lợi, thế thì việc xấu sẽ phát triển rộng và nhanh.

Chính quyền thiếu năng lực, tham nhũng là hiện tượng rõ ràng, nguyên nhân từ chế độ chuyên chính vô sản, độc tài đảng trị. Lãnh đạo tuy có đề ra phong trào này nọ, ban hành vài nghị quyết, tổ chức học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh, nhưng những việc đó chỉ nặng về hình thức mà hiệu quả rất thấp. Việc học tập Hồ Chí Minh có một số trường hợp còn phản tác dụng. Chính quyền thừa biết đạo đức xuống cấp nhưng không làm gì được bao nhiêu để cứu vãn vì đang tập trung sức lực vào hai nhiệm vụ quan trong đối với họ. Một là lo củng cố vai trò thống trị, hai là chạy theo sự phát triển kinh tế bằng bất cứ giá nào.

Về hình thức, ĐCSVN tuyên bố là lãnh đạo và cầm quyền, nhưng thật ra là thống trị, qua công an và tuyên giáo. Công an chủ yếu dùng đàn áp để bắt dân sợ, tuyên giáo dùng tuyên truyên để ép dân tin, mà một phần không nhỏ trong tuyên truyền là dối trá. Sự đàn áp và tuyên truyền như vậy làm phát sinh nhiều thói hư tật xấu, bắt đầu làm xuống cấp đạo đức. Sau sự sụp đổ của phe XHCN thì lãnh đạo ĐCSVN nhìn đâu cũng thấy “thế lực thù địch”. Họ lo chống phá thù địch để bảo vệ chế độ là quan trọng và cấp thiết hơn việc bảo vệ đạo đức con người.

Chính quyền theo Duy vật, quá coi trọng quyền lợi vật chất, quan tâm đến đạo đức cách mạng mà coi nhẹ đạo đức làm người. Đạo đức cách mạng chủ yếu là lòng trung thành, là lập trường và lòng thù hận giai cấp v.v…, trong đó có một số điều ngược lại với đạo đức nhân bản.

Tôn giáo là nơi vun trồng đạo đức, thế mà chính quyền duy vật bài bác hoặc tìm cách lợi dụng để củng cố sự thống trị.

Những năm 1980, vì lãnh đạo sai lầm mà đất nước kiệt quệ. Việc mở cửa để phát triển kinh tế là rất cần. Thế rồi người ta đề lên quá cao việc phát triển kinh tế, chạy theo và tôn sùng đồng tiền, quá quan tâm đến tăng trưởng, bất chấp việc phá hoại môi trường và đạo đức. Đó là một sự chệch hướng.

Để xảy ra sự suy thoái đạo đức trong thời gian dài, trong diện rộng thì cả người dân và chính quyền đều chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của chính quyền nặng hơn, chiếm phần quan trọng hơn.

Về 5 đức tính tốt. Đó là điều có thật và cần thiết, có giúp phần nào vào việc hình thành và phát triển đạo đức, nhưng chưa phải là gốc rễ của đạo đức. Người ham học, yêu lao động, yêu nước, vẫn có thể vi phạm đạo đức khi quyền lợi hoặc tự ái cá nhân bị xâm phạm. Gốc của đạo đức ở hai nguồn chính. Một là lòng yêu thương và tôn trọng mọi người mà trước hết là hiếu thảo với cha mẹ, ông bà. Hai là có niềm tin vào thế giới tâm linh mà quan trọng là biết tôn thờ Thượng đế và các Đấng Anh linh. Thế mà đạo đức cách mạng, đạo đức Hồ Chí Minh lại coi thường hoặc phủ nhận những gốc rễ đó.

Về bốn biện pháp, tôi cảm thấy A (biết phân biệt tốt xấu) và C (nêu gương) là loại tầm phào. Về A- Trừ một số rất ít, còn đại đa số người vi phạm đạo đức biết rõ họ đang làm việc xấu, biết nhưng vẫn làm. Về C- Phải chăng người trên cần làm việc tốt, giữ đạo đức để nêu gương cho người dưới. Đảng có ra Nghị quyết như vậy. Quan niệm như thế có gì đó sai sai.

Theo tôi, mọi người làm việc tốt, giữ đạo đức là trách nhiệm, nghĩa vụ, là làm theo lương tâm. Không nên nghĩ rằng làm thế để nêu gương. A làm việc tốt nhằm nêu gương cho B, thế khi không có mặt B thì A có làm tốt hay không? Khi B thấy A làm việc tốt, học theo thì đó là noi gương. Noi gương là rất cần, còn việc nêu gương là một tác dụng phụ, nó tự động xảy ra khi A làm được việc tốt và có ai đó (B) noi theo.

Nếu A làm việc tốt với mục đích để nêu gương thì trong việc ấy đã ẩn chứa điều xấu. Vì vậy phải chăng nên hiểu rằng A cần làm việc tốt, giữ đạo đức là theo lương tâm, vì trách nhiệm, việc đó có tác dụng nêu gương. Trong cuộc sống người ta vẫn thường nói làm để nêu gương, nhưng nên bớt đi chứ không phải tạo thành nguyên lý. Trong việc dạy nghề, người dạy cần làm mẫu, đó không phải là nêu gương.

Biện pháp cơ bản để ngăn chặn sự xuống cấp và nâng dần nền đạo đức như ông Đam đã trình bày là kết hợp giữa giáo dục và luật pháp. Cả hai lĩnh vực này đang bị thể chế chi phối. Việc kết hợp không phải chỉ là ban hành các văn bản, việc này chính quyền cộng sản làm quá thành thạo, mà phải tổ chức thực hiện. Nhưng để thực hiện thì có lẽ việc đầu tiên là cải cách thể chế để lập ra được một chính quyền liêm chính, vững mạnh mới đủ sức xoay chuyển tình thế, phục hưng được đạo đức nhân bản.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

 1. TRÍCH

  Chắc các bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi Việt Nam là một đất nước có chỉ số thu nhập bình quân đầu người (GDP per capita) khá thấp, chỉ khoản 2700 đô la Mỹ/một người/một năm,

  đứng hàng thứ 130 trong tổng số gần 200 nước trên thế giới

  nhưng là quốc gia thường xuất hiện trong top 10, top 5 các nước có du học sinh ở những nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật, Hàn, Đức, v.v….

  Theo “Thống kê của Viện Giáo dục quốc tế cho thấy năm 2017, du học sinh Việt Nam đóng góp hơn 880 triệu USD cho nền kinh tế Mỹ.

  Còn thống kê chung do Bộ GD-ĐT tính toán và ước lượng thì mỗi năm người Việt chi 3-4 tỉ USD cho du học”.

  Đó là chưa kể đến các trường hợp “tị nạn giáo dục” tại chỗ bằng cách cho con học ở những trường quốc tế trong nước !
  https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc
  HẾT TRÍCH

  THIẾT THA đến một Đại học Khai phóng trên Tinh thần KHAI DÂN TRÍ đặc biệt cho HÀNG CHỤC TRIỆU HỌC SINH SINH VIÊN hiếu học XUẤT THÂN từ thành phần thua thiệt nhất cùng THỬ BẮT TAY xây dựng Đề án Thử nghiệm đặt nền tảng cho ĐẠI HỌC SỐ TRỰC TUYẾN PHAN CHÂU TRINH

  Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

  Chúng ta thử bàn MỘT DỰ ÁN mà Tất cả chúng ta cho dù khác biệt VẪN CÒN CÓ SÂN CHƠI CHUNG đó là:

  Hy vọng chúng ta cùng làm chung DỰ ÁN đầy tham vọng này VÌ các cháu sinh viên hiếu học trong gia đình nghèo bên nhà và cũng là dự án MỌI NGƯỜI VIỆT NAM cùng bắt tay cho dù trăm ngàn khác biệt vì MỘT VIỆT NAM MỚI TỰ DO GIÀU MẠNH HẠNH PHÚC

  Thân chào Tất cả Quý vị Giáo sư, Sinh viên cùng Bạn đọc trong và ngoài Tổ Quốc !
  TRONG TINH THẦN Phan Châu Trinh KHAI DÂN TRÍ và vì các cháu sinh viên hiếu học Quê Nhà

  Nguyễn Hữu Viện

  ĐỌC THÊM CHI TIẾT TẠI các liên kết SAU :

  https://baotiengdan.com/2020/09/12/thu-cua-ong-chu-dinh-xuong-goi-bch-trung-uong-dang-cong-san-viet-nam/?unapproved=114697&moderation-hash=2cec69093aae4c6b3fdaa08bb686a1ce#comment-114697

  https://baotiengdan.com/2020/10/09/nhin-lai-gia-tri-nhan-ban-dan-toc-khai-phong/?unapproved=116028&moderation-hash=578fd193c2ce9dd5e5601ebac6f36ef9#comment-116028

  https://baotiengdan.com/2020/10/03/chiec-bap-benh-cua-lich-su/?unapproved=115607&moderation-hash=9989e4bb9845fb28fa1bdb405fa9f455#comment-115607

  https://baotiengdan.com/2020/10/12/ti-nan-giao-duc/?unapproved=116125&moderation-hash=8dceabbc1f66011a3cf416becb426c83#comment-116125

  NHÂN BỘI nhân cấp số nhân NHÂN CẤP LŨY THỪA Hiện tượng HOA THỦY TIÊN và HI ỆN TƯỢNG Đoàn Ngọc Hải VỀ LẠI VỚI DÂN TỘC

  Cứu trợ bão lụt VÔ CÙNG KHẨN CẤP thể hiện Tình thương yêu ĐỒNG BÀO RUỘT THỊT với Sáng kiến Thương yêu làm GIAO DIỆN quyên góp Người có lòng lại có điều kiện giúp lại Người đang gặp hoạn nạn bão lụt NHƯNG CHỈ NGẮN HẠN thùng mì gói túi gạo …SẼ HẾT NGAY trong 1 vài TUẦN
  Đó mới chỉ là tặng hàng VẠN CON CÁ nhưng CẦN TẠO NÊN cái cần câu SẼ TỰ ĐÁNH BẮT CÁ LẤY

  DO ĐÓ thành quả của Ca sĩ THỦY TIÊN là vô cùng đáng quý

  Bài viết của THỦY TIÊN CÓ

  69 000 Ý KIẾN PHÊ BÌNH GÓP Ý
  49 800 CHIA SẺ

  THẬT QUẢ LÀ TIẾNG VANG SÂU LẮNG VÀ TRUYỀN CẢM từ TỰ TÌNH và TÌNH THƯƠNG DÂN NƯỚC

  nhưng CẦN SUY NGHĨ về TÌNH THƯƠNG LÂU DÀI là đầu tư KHÔNG MÒN CẠN vào ĐẠI HỌC SỐ HÓA Phan Châu Trinh trên Tân châu lục INTERNET để rèn luyện đào tạo khả năng tài năng cho HÀNG CHỤC TRIỆU CON CHÁU BÊN NHÀ hiếu học NHƯNG XUẤT THÂN TỪ gia đình nghèo

  LƯU Ý CHO
  http://universite-digitale1.com (ĐANG BẢO DƯỠNG nên tạm chưa vào được )

  DIỄN ĐÀN trao đổi chính thức về Chiến lược đào tạo giữa BAN ĐIỀU HÀNH + SINH VIÊN góp ý kiến để phù hợp hơn

  Thủy Tiên
  23 novembre, 2020
  https://www.facebook.com/FcThuyTien/posts/10160398654817437

  Xác nhận kèm sao kê ngân hàng. Tổng số tiền quỹ miền Trung là hơn 177 tỷ đồng, kèm biên bản xác nhận có mộc đỏ của chính quyền các cấp Tỉnh, Huyện, Xã số tiền mặt đã trao tận tay cho 61.532 hộ dân tổng là hơn 178 tỷ đồng cho 7 tỉnh miền Trung. Bây giờ Tiên sẽ giải thích việc vì sao số tiền ghi có thấp hơn số tiền rút ra, và việc vì sao Tiên bỏ tiền túi ra 3 tỷ 690 triệu vào quỹ này nhé.

  Đây là tài khoản dành riêng cho từ thiện nên khi có job quảng cáo là ngoài việc lo cho nhiều người khó khăn cần giúp hàng tháng, thì Tiên sẽ trích ra 1 phần bỏ vào tài khoản để rãnh rãnh là hàng tháng đi phát tiền cho bà con nghèo. Trước khi kêu gọi miền Trung trong tài khoản này có hơn 200 tr đồng. Tiên sao kê từ ngày 13.10.2020 tức ngày đầu tiên mình kêu gọi cho miền Trung đến hôm nay (tài khoản đã đóng từ ngày 2.11 đến nay được ngân hàng xác nhận) tổng tiên nhận được là 177.520.497.816 nhưng Tiên rút ra trong bản xác nhận ngân hàng là 177.792.720.438 chi cao hơn thu hơn 200tr là tiền riêng của Tiên có sẳn trong tài khoản từ trước.

  Trong bản xác nhận của chính quyền nhà nước kiểm tra trực tiếp tại điểm phát tổng chi cho dân là 178.541.500.000đ cao hơn số rút ra từ ngân hàng vì.. đợt 1 Tiên đi gấp, không có cùng chính quyền nên không ai xác nhận số tiền chi ra ngoài hoá đơn bán lẽ và live, việc này anh Vinh lo Tiên sẽ bị ảnh hường uy tín vì không có chứng từ…nên 2 vc quyết định tự bỏ tiền túi cho chuyến đi từ thiện đầu tiên là 2.669.705.000 , ngoài ra do là 1 số bạn phản ứng Tiên cảm tính khi cho 1 bác Hà Tĩnh 200tr cho 2 bạn ở Nghệ An hơn 100tr trả nợ và cho thêm tiền cho các mệ khổ khổ nên Tiên quyết định bỏ thêm tiền mặt gia đình vào Quỹ hơn 1 tỷ nữa coi như việc cho thêm là tiền riêng Tiên tránh dùng tiền chung mất lòng. Tiền đi lại ăn ở vé bay cả đoàn 40 ngày qua là 250tr là tiền riêng nữa Tiên chi không dùng chung quỹ.

  Do hơn triệu lượt chuyển khoản nên từ đầu Tiên đã thông báo với các bạn sẽ xin ngân hàng xác nhận số tổng thu và sao kê đầu ra thôi. Do số tiền quá lớn nên ngân hàng hỗ trợ đặc biệt cho tụi mình.

  Tổng tiền từ ngân hàng: 177.520.497.816
  Tổng chi tiền mặt thực tế: 178.541.500.000

  Tổng số hộ dân được giúp 61.532 mỗi hộ ít nhất 2-6 người tổng số dân thực tế giúp có thể lên đến 120-200 nghìn người.
  Xây dựng 3 cầu dân sinh, 175 căn nhà xây mới, 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ, 10 xuồng máy cứu hộ.

  Tổng chi có giấy xác nhận đóng mộc đỏ của chính quyền 7 tỉnh như sau
  -Hà Tỉnh 2.066 hộ 10 nhà cộng đồng tránh bão lũ : 40.295.500.000 ( kèm 2 giấy xác nhận của Tỉnh như hình )
  -Quảng Bình 14.979 hộ: 50.523.000.000 ( kèm 6 giấy xác nhận của chính quyền)
  -Nghệ An 997 hộ: 9.209.000.000 ( kèm 2 giấy xác nhận của chính quyền)
  -Quảng Trị 20.048 hộ: 33.400.000.000( kèm 1 giấy xác nhận của chính quyền)
  -Huế 18.372 hộ : 18.366.000.000 (kèm 8 giấy xác nhận của chính quyền)
  -Quảng ngãi 2.620 hộ : 14.000.000.000( kèm 1 giấy xác nhận của tỉnh)
  -Quảng Nam 2.456 hộ: 12.748.000.000 ( kèm 3 giấy xác nhận củ chính quyền)

  Những ngày qua nhiều bạn chưa rõ sự việc viết bài khắp nơi gây hoang mang cho rất nhiều người đã chuyển tiền vào quỹ. Đi được đến đây là cả 1 quá trình dài khó khăn vì cả công việc của Tiên giờ cũng đang bị ảnh hưởng nhiều từ thông tin sai này, chẳng mong khen tặng gì cả vì Tiên thấy mình còn nhiều thiếu sót và chưa xứng đáng với lời khen của mọi người… chỉ duy nhất xin mọi người 1 chiếc share để thông tin minh bạch này được rõ ràng hơn.

  Tiên bao giờ cũng nói với cộng sự mình là “ mình làm gì cũng phải để lại uy tín, vì uy tín của mình có thể giúp được rất nhiều người khổ.. mình phải cố gắng không phải vì bản thân mình mà còn vì nhiều người khác đang trông chờ vào sự giúp đỡ của mình nữa.. rồi 5 năm hay 50 năm nữa, chẳng còn ai biết mình là ai và mình chết đi, tài sản mình không mang theo được gì cả ngoài những nghiệp tốt xấu mình đã làm”

  Cảm ơn các bạn đã góp sức cùng Tiên để mang đến nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này.
  Từng cái share từng comment động viên bảo vệ của các bạn Tiên đọc hết và vô cùng biết ơn, trân trọng ??????

  69 000 Ý KIẾN PHÊ BÌNH GÓP Ý
  49 800 CHIA SẺ

  Les plus pertinents
  Thủy Tiên

  Auteur
  Thủy Tiên Dành cho các bạn chưa hiểu tại sao chính quyền không trực tiếp phát mà thống kê số tiền được ạ
  Xem live stream các bạn thấy bao giờ đem tiền vào tụi mình cũng đưa chính quyền kiểm đếm tiền công khai trước mặt người dân và livetream, sau khi phát xong chính quyền cùng Tiên xác nhận số tiền mặt dư hay thiếu và cùng kiểm đếm phiếu dư hay thiếu sau đó tiến hành ký biên bản xác nhận ngay tại chổ ạ. Cảm ơn mọi người ạ.
  34 K
  2 j · Modifié
  VỚI ĐẾN 3 053 TRẢ LỜI cho riêng THỦY TIÊN
  An Phương
  Super fan
  An Phương Cảm ơn chị và anh Vinh cũng như toàn thể mọi người trong đoàn. Đúng là k làm gì sai k bao giờ phải sợ thị phi luôn. Là người theo dõi c từ lúc c bắt đầu từ thiện từ rất lâu rồi nên e tin tưởng ủng hộ 100%. ??
  Mấy con phật online giờ lại gáy nữa thì đúng là mỗi ng nhổ 1 bãi nước bọt cũng thành lũ cuốn chúng nó luôn. Bực thay cho chị. Thương thật sự những ngày qua bị áp lực như nào. Mong chị và mng luôn mạnh khoẻ ạ. Rất hâm mộ c luôn. Tuổi e còn bé sức còn ít chưa thể làm đc như c nên cũng chỉ mong có nhiều người tốt như chị để gửi tiền vào đúng nơi đúng chỗ giúp bà con đỡ khổ…
  2,5 K
  2 j

 2. “Để xảy ra sự suy thoái đạo đức trong thời gian dài, trong diện rộng thì cả người dân và chính quyền đều chịu trách nhiệm, nhưng trách nhiệm của chính quyền nặng hơn, chiếm phần quan trọng hơn”

  Rất đúng . Chánh quyền là tập hợp những người có tài năng & đức độ aka trí thức . Nhờ tài năng & đức độ, họ được Đảng giao những trọng trách giúp những người họ phò, gọi là lãnh đạo, để đưa ra những quyết sách có tầm ảnh hưởng sâu rộng .

 3. Nói cho chuẩn với các ông dân chúng chưa kéo cái xác trong lăng Ba Đình ra sông Tô Lịch là tốt lắm rồi đó, toàn là thứ lãnh đạp uống nhầm thuốc nổ.

 4. Ông Đam nói theo kiểu lãnh đạo chỉ đạo, có chiến thuật có chiến lược, dành cho những người tin vào cọng sản, ông Cống bình xét cũng chỉ lò dò theo ông Đam, vậy tôi hỏi 2 ông quốc gia này có hiến pháp công an tòa án không? vậy thì đó là hàng trưng bày hay công cụ bất khả dụng?. Hầu hết những vụ thiên trời đá lửa là do đâu? có phải cộm cán là từ CBĐViên không? Chuyện tày trời từ các UVTWĐ, BCT có tuân thủ theo phép xử của luật pháp không? Hay là đảng tùy tiện xử theo luật bè đảng tào lao.
  Tội liên quan đến ma túy có nghiêm trọng cho toàn xã hội không? Những tên sĩ quan công an không những không triệt phá mà còn tiếp tay làm ngơ để ngửa tay lượm lại đồng tiền bẩn thỉu. Hơn cả xuống cấp đạo đức, là tội ác còn hơn cả tội phạm vì anh là người thực thi PL.
  Hành vi CSGT ăn hối lộ trên đường chính là tấm gương để cho trẻ em bắt chước trở thành ăn trộm và ăn cướp. Hầu như cán bộ đều có máu me cờ bạc, kể cả Công an, đó là điều đang xảy ra.
  Công quyền có ai không tìm cách để ăn tiền lót tay của dân, rất ít. Của từ thiện thường rơi vào tư túi của ai, không lẽ dân.
  Đây chỉ là phần tỷ của cái sự thối nát mà toàn hệ thống phải nhận, không nên tảng lờ và đổ tội cho xã hội.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây