Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chân lý là… tào lao!

Trần Đắng

25-9-2020

Tuyên ngôn Độc Lập VN 2-9-1945, Tuyên ngôn Độc Lập Mỹ, khẩu hiệu đại cách mạng Pháp 1789, pháp luật VN, pháp luật Mỹ, đạo Phật, đạo Lão đều coi mọi người bình đẳng. Từ đây ta suy ra một anh Hai Lúa ở vùng sâu vùng xa cũng được ứng cử, bầu cử chứ không phải đảng CS cử dân bầu, bầu thế nào cũng là người CS đắc cử.

Như thế CSVN được đặc quyền, đặc lợi, không bình đẳng như họ Hồ tuyên bố trong Tuyên ngôn. Một điểm nữa là vì ai cũng bình đẳng, suy ra đảng nào cũng bình đẳng với đảng CS, nên đa đảng là bình thường, là làm theo Tuyên ngôn VN, làm theo điều ông Hồ tuyên bố.

Có lần Hồ hỏi các nhà báo: ”Chân lý là gì?” Các nhà báo chưa nói được, Hồ nói: ”Chân lý là cái lợi cho đảng, cho nhà nước”. Các nhà báo nhìn nhận, từ trước tới giờ mình chỉ toàn làm lợi cho đảng, cho nhà nước thật. Nhưng đối với người hiểu biết như tôi thì chộp ngay tư tưởng này và Hồ bị kết tội nặng, là kết án tử cho tư tưởng, nhân cách, sự nghiệp, lẫn ảnh hưởng đời sau của Hồ. Chúng tôi thấy Hồ kệch cỡm khi so sánh với Tam Giáo xưa nay.

Trước khi chủ nghĩa CS vào VN, VN ta chỉ có chủ yếu Tam Giáo. Ở VN, tất cả các chùa đều có pháp quy không vị lợi, vị danh. Còn hơn vậy nữa, nhà Phật có tư tưởng siêu thoát là “lấy ân báo oán”, chứ không vì mình, không vị lợi, nhân bản ở tầm siêu việt.

Nhà Nho thì có một câu gom hết đạo lại, người làm được là người có đủ Ngũ Thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, đó là câu “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, dịch ra là “điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác”. Không muốn bị mất tài sản, mất mạng thì đừng cướp của, giết người.

Tư tưởng Nho Giáo này khác xa tư tưởng tiêu diệt địa chủ, đánh tư sản của CS, là cướp của của người lương thiện, vô tội, hay hơn vậy nữa, giết địa chủ, phú nông, trung nông, con số tạm tin là 172.008 người bị giết ở miền Bắc khi cải cách ruộng đất 1953-1956.

Nhà Nho không vị lợi mà luôn nhân nghĩa. Mạnh Tử, á thánh, nói khi vua theo lợi thì làm kẻ dưới theo lợi, ai cũng nghĩ tới mối lợi riêng của mình, của gia đình, dòng họ mình thì đất nước loạn.

Cha mà vị lợi thì con học theo vị lợi, chỉ chăm chăm lo riêng cho gia đình mình, không nhân nghĩa. Vua, quan mà nhân nghĩa thì kẻ dưới không ép buộc họ cũng theo.

Vua, quan mà bất nhân, bất nghĩa thì dù có hình phạt, dân cũng không theo. Cái gì chứ dưới bắt chước trên thì nhanh như chớp, vua, quan nhân nghĩa thì kẻ dưới nhân nghĩa. Theo Nho thì không vị lợi, hoàn toàn không có.

So với đạo Lão thì Lão Tử nói: ”Dĩ đức báo oán”, dịch: “Lấy đức báo oán”, không hề giết người vô tội, mà là thương kẻ thù, giống đạo Phật.

Thêm hai trường phái triết học có ảnh hưởng lớn ở VN là Kinh Dịch & Cơ Đốc Giáo thì sao? Kinh Dịch thì nói như đạo Lão, đạo Phật, là không chấp kẻ thù, tức yêu kẻ thù là bình thường, vì ta và thù là bình đẳng, chứ không vị lợi. Cơ Đốc giáo thì cũng chủ trương yêu kẻ thù, cũng không vị lợi.

Hồ có tư tưởng “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Nói bậy, không tha được. Anh Hai Lúa cũng có thể cầm quyền, bình đẳng mà, nhưng nó trái với “chân lý là cái có lợi cho đảng”. Biện pháp đúng là hãy để nhân dân tự do bầu cử, ứng cử, chứ bầu cử, ứng cử toàn có lợi cho đảng mới đúng “chân lý” thì tư tưởng, nhân cách của Hồ tào lao!

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Đừng thấy người ta tào lao mà ta tào lao theo. Gandhi, Lincoln ai cũng cho là vĩ đại. Còn Howard nói ai khâm phục Minh “râu ria” thì cho coi nguồn, để biết xem bọn đó làm nên thành tựu gì, có gì tốt cho đồng bào, nhân lọai?!!

  2. Howard nói đúng đí . Tổng thống Trump thía mà cũng có làm vừa lòng mọi người được đâu . Thui thì những người nghĩ Tổng thống Trump là vĩ đại, mọi người gọi họ là cuồng Trump, những ai nghĩ Bác Hồ là vĩ đại, bác Phạm Toàn của chị Đoan Trang là 1, ta nên gọi họ là cuồng Hồ .

  3. Điểm chung, các tôn giáo đều chủ trương: lấy chí nhân thay cường bạo.
    Chỉ có cộng sản là hô hào đấu tranh giai cấp, dùng bạo lực cách mạng chuyên chính vô sản làm công cụ.
    Danh sách lãnh tụ cộng sản phạm tội ác diệt chủng đã được các nhà báo Ba lan nêu đích danh, trong đó có Hồ Chí Minh.
    Nay xin kể thêm Nguyễn Phú Trọng .

  4. ” tàu lau” đề nghị nhân sĩ trí thức hà lội ơi phê bình phản biện tờ rong ” ôn cái ..có học”

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây