Trang chủ Tags Trần Đáng

Tag: Trần Đáng

Tôi chọc ngoáy Hội Triết học VN và xin làm trợ thủ cho bác...

Trần Đắng 28-9-2020 Triết học Mác-Lê nin sai từ gốc, viết ra đây rất mong những “triết gia tự phong” của VN ta và những người...

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chân lý là… tào lao!

Trần Đắng 25-9-2020 Tuyên ngôn Độc Lập VN 2-9-1945, Tuyên ngôn Độc Lập Mỹ, khẩu hiệu đại cách mạng Pháp 1789, pháp luật VN, pháp luật...

Chết bởi sự lương thiện

FB Đỗ Cao Cường 11-3-2019 Tôi từng thâm nhập vào các hội thảo bán hàng đa cấp của công ty Thiên Sư, Vision… điều lạ ở...