Nói láo mà chơi, nghe láo chơi!

Nguyễn Văn Nghệ

8-5-2020

Những người cộng sản theo chủ nghĩa duy vật, cho nên họ tự nhận mình là người vô thần. Trong phần lý lịch khai về tôn giáo, họ ghi là: Không. Trong hành động, nếp suy nghĩ của họ, họ nói, họ hành động và suy nghĩ theo duy vật biện chứng.

Trong thâm tâm những người cộng sản thì không biết như thế nào chứ ngoài miệng họ bảo rằng trên thế gian này không có Trời, Chúa, Thần Thánh gì cả, cho nên: “Thằng Trời đứng lại một bên/ Để cho nông hội đứng lên làm Trời”. Do đó những gì thuộc về tôn giáo đều là mê tín, cần phải loại bỏ.

Tuy chủ trương như vậy, nhưng những người cộng sản lại thích nói đến “huyền thoại”. Trên phim ảnh, sách báo… thường ca ngợi nhân vật A, nhân vật B… là “con người huyền thoại”; cuộc chiến này, cuộc chiến nọ là “cuộc chiến huyền thoại”; đường sá cũng nâng lên thành “con đường huyền thoại”.

Huyền thoại là gì mà những người cộng sản lại thích sử dụng như thế? Nguyễn Lân giải thích từ Huyền thoại: “Câu chuyện lạ lùng người ta bịa đặt ra”. Ông dẫn chứng câu nói của Tố Hữu: “Chiến công vĩ đại ấy đã đánh tan cái huyền thoại về uy lực ghê gớm của đế quốc Mỹ”.

Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, giải thích Huyền thoại: “Câu chuyện hoặc hình tượng huyễn hoặc, kỳ lạ, hoàn toàn do tưởng tượng”. Lần sang từ “Huyễn hoặc” cũng của cuốn từ điển ấy đã giải thích: “Làm cho mất sáng suốt, lầm lẫn, tin vào những điều không có thật hoặc có tính chất mê tín”.

Tôi đã đọc đâu đó một bài viết giải thích thêm về từ Huyền thoại: Huyền thoại được dịch sang tiếng Anh: Myth hay Legend. Legend là từ đề cập đến một người hay thành tựu mang tính vĩnh cửu được cường điệu hóa bởi giới truyền thông (tuyên truyền) hơn là bởi truyền thống hay sự thật. Khi đề cập đến một “Legendary politician” (chính khách huyền thoại) thì người ta hiểu đó là một sự thổi phồng một sản phẩm của sự cường điệu của giới truyền thông.

Vậy những nhân vật, những sự kiện được gọi là “huyền thoại”, được giới truyền thông quảng bá lâu nay trên các phương tiện thông tin đại chúng, chẳng qua là “cô vọng ngôn chi, cô thính chi” (nói láo mà chơi, nghe láo chơi)! (Liêu trai đề từ của Vương Sĩ Trinh, Tản Đà dịch).

Nguyễn Văn Nghệ, Diên Khánh, Khánh Hòa

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây