Vai trò nhân dân ở đâu trong công tác nhân sự của đảng?

  •  
  •  
  •  
  •  

Nguyễn Ngọc Chu

20-3-2020

1. Theo truyền thông, ngày 19/3/2020 Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiêu ban nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đã chủ trì họp Tiểu ban. Tại cuộc họp có các vị UVBCT Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, UVBCT Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UVBCT Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, UVBCT Trưởng ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính, Bí thư TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú. Dự họp còn có các thành viên Tổ giúp việc.

2. Phát biểu tại hội nghị Tiểu ban nhân sự của Đảng, Tổng bí thư nhấn mạnh: “Phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội XIII của Đảng; phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ”.

“Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với công việc có vị trí, ý nghĩa đặc biệt hệ trọng này, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết”.

3. Chuyện nhân sự Đại hội XIII là chuyện riêng của Đảng, nên chỉ có Đảng quyết định là điều dễ hiểu.

Điều không hiểu được là Đảng lại lãnh đạo Đất Nước chứ không phải chỉ có Đảng lãnh đạo Đảng. Vậy mà trong công tác chọn nhân sự lãnh đạo của Đảng – cũng là lãnh đạo Đất Nước – thì Nhân Dân lại chưa thấy có quyền gì!

4. Làm thế nào để Nhân Dân thể hiện được vai trò của mình trong tuyển chọn cán bộ lãnh đạo của Đảng – đồng thời cũng là lãnh đạo Đất Nước?

5. Đây là vấn đề hết sức nghiêm túc và quan trọng về cả lý luận lẫn thực tiễn. Những người làm lý luận của Đảng, các cán bộ lãnh đạo cao nhất của Đảng không thể không xem xét giải quyết mâu thuẫn này. Đây không chỉ là giải pháp lý luận trong quan hệ Đảng – Nhân Dân mà cốt lõi là Quyền Lợi của Nhân Dân.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Từ thời bác Hồ đến nay, gần thế kỷ: đảng ta lãnh đạo( tuyệt đối, toàn diện), dân làm ĐẦY TỚ( tự lo và kiến tiền nộp nuôi đảng) . Ai théc méc thì cứ gửi đơn kiến nghị.

  2. Các nước CS đều độc đảng. Nhưng nó lại nhận là “của nhân dân”.

    Nhân dân phải đặt lên đầu, lên cổ mình cái thứ “của cải” tai họa này và phải nhận nó là “của mình”. Hiện nay, đa số nhân dân – do trình độ thấp và bị tuyên truyền – vẫn còn hô “muôn năm”

    Chỉ cần 30% người dân hiểu ra điều đó, cái gông trên cổ sẽ tan tành.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây