Lòng Yêu Nước, Đảng Cộng Sản và Lập Quyền Dân

Nguyễn Đình Cống

19-3-2020

Trong hơn một thế kỷ qua, chúng ta nói nhiều đến Lòng Yêu Nước. Nó đã là động lực của nhiều thế hệ trong công cuộc giành Độc lập. Nhưng hiện nay và trong tương lai nó sẽ tác động như thế nào.

Tuyên truyền của CSVN cho rằng, chính họ đã là chỗ dựa cho lòng yêu nước của dân Việt. Nhưng hình như không phải thế mà ngược lại. ĐCS đã dựa vào lòng yêu nước của dân Việt để phát triển, giống như tầm gửi bám vào cây chủ.

Cộng sản theo chủ thuyết Mác Lê về cách mạng vô sản, thế nhưng thời gian đầu họ phải dựa vào lòng yêu nước để tập hợp lực lượng. Phần đông, những người thuộc thế hệ đầu tiên gia nhập ĐCSVN, đặc biệt là các trí thức, chủ yếu vì lòng yêu nước, muốn đánh đổ thực dân, giành độc lập, chứ mấy ai đã quan tâm đến đấu tranh giai cấp, đến vô sản chuyên chính.

ĐCSVN ban đầu là đảng cách mạng dựa vào lòng yêu nước của dân để phát triển, khi giành được chính quyền rồi thì trở thành đảng thống trị. Họ tự tuyên bố là đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền, nhưng thực chất là đảng độc tài toàn trị. Họ tuyên truyền là giành chính quyền về tay nhân dân, nhưng thực ra là dùng sức dân để giành chính quyền cho họ.

Thực chất ĐCS đã cướp quyền của dân. Họ lợi dụng và làm hoen ố Lòng yêu nước bằng cách bắt gắn nó với yêu CNXH, tức là yêu ĐCS. Họ dựa vào lòng yêu nước của các đảng viên và của toàn dân để giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh, nhưng khi họ thực hành cách mạng vô sản, chuyên chính vô sản thì phạm phải nhiều thất bại như cải cách ruộng đất, hợp tác hóa nông nghiếp, cải tạo công thương, kinh tế quốc doanh, đàn áp tự do tư tưởng, độc quyền đảng trị, lệ thuộc Trung cộng v.v…

ĐCSVN giống một tập đoàn tầm gửi, ôm chặt lấy cây chủ là đất nước và nhân dân VN, nó bám đầy các nhánh từ gốc lên ngọn. Nó không có rễ bám vào đất, không lao động để thu nhận các chất trong đất, nó hút nhựa của cây chủ, bóc lột cây chủ, thống trị cây chủ. CS dụ dỗ, ép buộc yêu nước là phải yêu CNXH, Bây giờ mà nói nhiều đến yêu nước không khéo mắc vào âm mưu của CS.

Nhân dân VN đã để cho ĐCS lợi dụng lòng yêu nước quá nhiều, họ đã làm ngu dân bằng cách nhồi sọ Chủ nghĩa Mác Lê, không cho ai tự do tư tưởng, ngăn cấm phản biện, chủ trương nhấn chìm dân tộc vào vòng tăm tối.

Vậy bây giờ cần hướng lòng yêu nước vào việc gì? Xin hướng vào việc đấu tranh cho Nhân quyền và Dân quyền, đấu tranh cho Tự do, Dân chủ. Đây là cuộc đấu tranh hòa bình, đấu tranh bằng pháp lý. Hãy tranh đấu cho những quyền tự do đã được qui định rõ ràng trong Hiến pháp. Vì quyền tự do, dân chủ mà chống lại mọi sự dối trá, áp bức, mà yêu cầu công khai minh bạch các việc làm của Chính quyền.

Mọi người có Nhân quyền và Dân quyền. Nhân quyền do Thượng đế ban cho, Dân quyền do Hiến pháp qui định. Trong Dân quyền thì quyền ứng cử, bầu cử người đại diện là thiêng liêng. Thực hiện việc đó một cách thật sự tự do dân chủ là mở đầu việc Lập Quyền Dân. Thế mà việc bầu cử đang bị ĐCS lợi dụng bằng trò dân chủ giả hiệu.

Ở các nước dân chủ, khi bầu cử mà có trên 70% cử tri tham dự, người ta cho rằng đó là con số khá lớn. Ở VN, mỗi lần bầu Quốc hội (QH) người ta thúc ép để có gần 100% cử tri tham gia, nhưng tiếc rằng phần lớn trong số cử tri đã bị lợi dụng, bị lừa dối mà không biết hoặc có biết nhưng phải cúi đầu tuân theo.

Cử tri không thích thú gì với dân chủ giả hiệu trong bầu cử. Họ giữ lại tên người này, gạch tên người nọ trong lá phiếu mà bản thân không biết những người đó có năng lực và phẩm chất như thế nào. Phải chăng họ chỉ là con rối trong tay ban bầu cử do ĐCS thao túng.

Năm 2021 sẽ có bầu Quốc hội. Toàn dân hãy giác ngộ và đấu tranh để thực hiện Tự do, Dân chủ thật sự trong bầu cử, trong việc thi hành quyền công dân để Lập Quyền Dân.

Với cử tri: Hãy vận động nhau đi bầu thật đông đủ, với phương châm “KHÔNG BIẾT KHÔNG BẦU”. Tuy vậy nếu trong danh sách toàn người mà ta không biết thì cũng không nên gạch hết, hãy giữ lại 1 tên, vì có khả năng phiếu trắng bị cho là bất hợp lệ (thực ra phiếu trắng là hợp lệ, phải được kiểm).

Thế nào là biết người để bầu cho họ hay không. Không phải chỉ biết mặt biết tên mà phải biết họ như một ứng viên đại diện cho mình, nghĩa là phải biết được chương trình hành động của họ thông qua việc tranh cử, biết được phẩm chất, năng lực của họ, biết được và ghi nhận lời hứa hẹn của họ.

Ta bầu cho ai thì phải tin chắc rằng người đó đại diện cho mình. Nhất quyết không bầu cho những người mà ta biết họ không đủ trí tuệ, không đủ phẩm chất làm đại biểu để lo việc dân việc nước. Người ta vận động bầu cho những loại không đủ trí tuệ như vậy chỉ vì muốn cơ cấu cho đủ thành phần, họ là những nghị gật.

Kiên quyết không bầu cho một người xa lạ ở nơi khác gửi đến dù người ấy có là ông nọ bà kia. Họ có chức vụ và quyền to ở nơi khác, họ vào QH để thêm danh, họ xem QH chỉ là nơi thừa hành các chỉ thị của ĐCS mà họ đã thảo luận ở ngoài QH. Đó là quan chức của Đảng và chính quyền chứ không phải đại diện của dân. Những người này là loại nghị gật kiểu khác, chúng chiếm chỗ trong QH để biến QH thành bù nhìn của ĐCS. Phải tìm các ngăn cản chúng vào QH bằng trách nhiệm công dân khi sử dụng lá phiếu.

Với người ứng cử: Trong thời gian qua có chuyện tự do ứng cử. Đó là việc làm hợp Hiến pháp, nhưng đã bị ĐCS và Mặt trận lợi dụng để thực hiện dân chủ giả hiệu. Ứng cử là quyền chính đáng của công dân, nhưng đã bị Mặt trận tổ chức đấu tố và loại bỏ khỏi danh sách dưới hình thức Hội nghị góp ý của cử tri.

Xin những người có tinh thần, có năng lực, có điều kiện làm đại biểu cho dân hãy dũng cảm ứng cử. Vài chục người ứng cử thì có thể bị Mặt trận tổ chức đấu tố để loại ra khỏi danh sách. Nhưng khi có khá nhiều người ứng cử thì người ta không dễ dàng làm cái việc đểu cáng ấy. Và khi Mặt trận vẫn cố làm cái trò đểu cáng với rất nhiều ứng viên tự do, thì họ và ĐCS càng lộ rõ bộ mặt thật cho nhân dân biết mà tranh đấu.

Những ai nên ứng cử QH: Trước hết là những người có khả năng hoạt động chính trị, có lòng yêu nước yêu dân. Họ là những trí thức chân chính, đặc biệt là những luật sư tài ba, những nhà hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự. Quan trọng là họ phải có chương trình tranh cử, chương trình hành động, phải trả lời câu hỏi và hứa hẹn trước cử tri. Câu hỏi là: Nếu trúng cử vào QH thì sẽ làm gì và làm như thế nào để xứng đáng là đại biểu của dân?

Hỡi những công dân có lương tri, khi trả lời được câu hỏi vừa nêu, bạn nên mạnh dạn ứng cử đại biểu QH, nhân dân đang trông chờ vào những người như thế và bạn thể hiện được lòng yêu nước chân chính. Khi bạn không thể trả lời thì xin đừng ứng cử và từ chối sự đề cử dù có bị dụ dỗ hay gây áp lực như thế nào.

Bạn sẽ phạm tội phản nước hại dân khi không có năng lực hoặc không đủ điều kiện hoạt động mà lại tìm cách chiếm chỗ trong QH. Tội ấy khó có thể gột rửa và tạo ra nghiệp chướng.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

 1. Bài viết gồm hai phần.Phần 1 phân tích tình hình đất nước rất chính xác,rất đang cho các thế hệ thanh niên VN tim hiểu học hỏi trung thực,kể cả các thành phần lão thành cách mang còn lương tri sáng mắt sáng lòng.Phần 2 kêu gọi mọi người tham gia vào bầu cử ứng cử quốc hội sắp đến cho thấy ông Công hầu như là một người chưa từng nếm trãi CNCS chứ đừng nói đã suốt cuộc đời sống chiến đấu học tập CNCS.Có lẽ tuơi quá đate cho nên bộ nhớ có khi trục trặt (?).Thật đáng tiếc cho công cuộc chiến đấu đòi tự do dân chủ cho nhân dan ngày càng khó khăn

 2. “Những ai nên ứng cử QH: Trước hết là những người có khả năng hoạt động chính trị, có lòng yêu nước yêu dân. Họ là những trí thức chân chính, đặc biệt là những luật sư tài ba, những nhà hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự. Quan trọng là họ phải có chương trình tranh cử, chương trình hành động, phải trả lời câu hỏi và hứa hẹn trước cử tri. Câu hỏi là: Nếu trúng cử vào QH thì sẽ làm gì và làm như thế nào để xứng đáng là đại biểu của dân?”
  -Bác Nguyễn Đình Cống đặt ra yc “Những ai nên ứng cử QH” với tiêu chí cao quá, thực ra dân Việt cứ theo Luật định mà tự tin đứng ra tự ứng cử là quá tốt, rất đúng rồi. QH khóa XIV, thành phần QH chiếm gần hết là Đảng viên & thực tế Đại biểu QH hiện nay chỉ là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 4 triệu Đảng viên thôi, nên QH khóa XV này, dân Việt phải lựa chọn Đại biểu QH theo tiêu chí sau:
  1/Ko bầu lại Đại biểu QH khóa XIV để vào tiếp khóa XV. (Dịch virus corona xảy ra mấy tháng nay, có ông/bà Đại biểu QH nào lên tiếng? Khô hạn, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mấy tháng nay, có ông/bà Đại biểu QH nào lên tiếng?).
  2/”Kiên quyết không bầu cho một người xa lạ ở nơi khác gửi đến”.
  3/Ko bầu Đảng viên vào QH (vì đại biểu QH phải là ng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân Việt).
  4/Ưu tiên bầu cho những ng tự ứng cử, trong đó ưu tiên nhất cho Luật sư tự ứng cử.

 3. Tớ nhắc lại
  1. Bác Hồ cha già kính yêu của trí thức đi từ thằng Thất hoc( mất dậy) đến thất nghiệp, tới Culi đến với Mafia đỏ, đến với Lênin, tới QTVS, đến Mác Lê, tới Maoit, về Pác pó, làm chủ tịt, làm nhà văn hóa thế giới, làm cha già dt
  2. Trí thức đi từ tình yêu bác Hồ, đến Yêu ông Lênin, kính bác Maoit, tới Yêu và tôn thờ Mác Anghen, Lê, Mao, tôn thờ CNXH, CNQTCS, tới hành động long trời lở đất làm cho Bác và Đảng ngày càng trở nên Quang vinh, Đỉnh cao vời vợi
  3. Nay tuy nhờ có intecnet, trí thức mới bắt đầu khai hoang cái đầu đậm chất Mác Lê, đậm tình yêu bác, mến đảng. Nhưng xem ra hết thế kỉ này, đầu các vị có khai hoang đc không

 4. Lại 1 bài của 1 vị trí thức xã hụi chủ nghĩa nhẵn mặt/quen thuộc, tùy cách nhìn

  “Phần đông, những người thuộc thế hệ đầu tiên gia nhập ĐCSVN, đặc biệt là các trí thức, chủ yếu vì lòng yêu nước, muốn đánh đổ thực dân, giành độc lập, chứ mấy ai đã quan tâm đến đấu tranh giai cấp, đến vô sản chuyên chính”

  Với tư di “Chỉ biết Mác thui, cóc (cần) biết gì” của (toàn bộ) giới trí thức thế hệ ô Cống kể cả chính ông, tớ nghi ngờ tính chính xác của câu trên . Thế hệ Chu Sơn, Huỳnh Tấn Mẫm, Hoàng Phủ Ngọc Tường … ủng hộ Cộng Sản đều qua chủ nghĩa Mác-Lê, giải thưởng Phan Chu Trinh thời còn làm mưa làm gió underlined là chủ nghĩa Mác-Lê . Nói thẳng ra, chủ nghĩa Mác-Lê chi phối toàn bộ tư duy của tất cả những người được gọi là nhân sĩ trí thức . Những ai “phản biện” Mác-Lê bi giờ bản chất chỉ là Mác-Lê chuyển ngành, kể cả tác giả bài này .

  “khi giành được chính quyền rồi thì trở thành đảng thống trị. Họ tự tuyên bố là đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền, nhưng thực chất là đảng độc tài toàn trị”

  Nhưng chính trong thời gian này, những người như bác Cống lại “phấn đấu vô Đảng”. “phấn đấu” có nghĩa chăm chỉ hạt bột rèn luyện Mác-Lê, tập cho mình tư di “chỉ biết Mác thui, cóc (cần) biết gì”. Thậm chí có (rất) nhiều người cho rằng thời này Đảng rất được lòng dân .

  “nó hút nhựa của cây chủ, bóc lột cây chủ, thống trị cây chủ”

  qua đám lâu la của nó là “nhân sĩ trí thức” các bác .

  “Thế mà việc bầu cử đang bị ĐCS lợi dụng bằng trò dân chủ giả hiệu”

  Thời các bác hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc Đảng giao phó, thời các bác “giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng” qua đó “cống hiến cho đất nước”, vì vậy “được toàn dân tin yêu”; trích vài câu trong những bản tụng ca giành cho Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh .

  “Nhưng khi có khá nhiều người ứng cử thì người ta không dễ dàng làm cái việc đểu cáng ấy”

  Đúng là không dễ, nhưng trí thức ngày nay -những người nối tiếp truyền thống “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao” của các bác- sẽ mưu trí đề cử cho Đảng của các bác những ý kiến có thể vượt qua những thử thách này .

  “tự do ứng cử”

  Thua keo này ta bày keo cũ . Ui, lộn . Mọi người chưa bao giờ nhận mình thất bại . Tất cả đều là thắng lợi . Cứ việc “thừa thắng xông lên”.

  “những trí thức chân chính”

  Ai là “trí thức chân chính”? Well, nếu theo xì tai trí thức nhà các bác , cứu Đảng là cứu nước & Bác Hồ nâm bờ oăn, ai cũng là “trí thức chân chính”. Nguyễn Trung, Nguyễn Phước Tương Lai, Trần Nguyễn Nhật Quang A, Hoàng Thị Nhật Lệ, … cho tới những người đang “nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng”, vì vậy “cống hiến cho đất nước, cho Đảng”, những người “chưa bị lộ”, hoặc “lòi roài” nhưng không được/bị xem là củi . Tất cả họ đều là “trí thức chân chính”.

  Fair Warning: Những người quan niệm “cứu Đảng là cứu nước” không nên nhiệt tình quá mức cần thiết trong cổ động cho “dân chủ tư bẩn”. Đảng của các bác lỡ nghe lời các bác thiệt, có ai đó tranh cử bằng những chương trình đem lại hết những gì dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, aka Mỹ Ngụy thì … các bác chỉ còn biết khóc ròng .

 5. Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21 trong 90 triệu Trái Tim và 4 triệu Trái Timtrong và ngoài TỔ QUỐC VIỆT NAM
  http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=12&idpoeme=3281

  Cảm tạ các Tác giả : Việt Thơ + Nguyên Ca
  và 2 tiếng hát : Sơn Hà & Mê Linh
  cùng bản Anh văn của TTLan

  Dân chủ đến từ Đại Ziên Hồng Thế kỷ 21
  ****************************

  http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/3466/photo/01343023565_13.jpg

  Thơ viết thẳng từ trái tim mình
  Tôi yêu Tổ Quốc Việt Nam mãi mãi
  Tôi chẳng Quốc chẳng Cộng
  Thời ấy đã xưa rồi !
  Hồn tôi vẫn bay về Cố Quốc đêm nay
  Với lòng khát khao kỳ vọng
  Tổ Quốc Việt Nam muôn thuở muôn đời
  Cho dù Thời gian tự phân hủy
  Xin nguyện cầu Dân chủ trên Quê Hương
  Dân chủ đến từ Hà Nội đêm xanh huyền thoại

  http://www.art2all.net/nhac/phamngoclan/hoinghidienhong2.jpg

  Vang vọng từ Hội nghị Diên Hồng
  Dân chủ đến từ tiên cảm Cha Ông
  Đến từ cõi thực Sông Hồng
  Đến từ nhạc lửa vũ điệu Đông Sơn trống đồng
  Dân chủ đến từ trăm cuộc kháng chiến chống ngoại xâm
  Đến từ Việt Sử thăng trầm
  Đến từ Lòng Mẹ Lạc Việt từ tâm
  Dân chủ chỉ trở lại về trong Hòa giải bao dung
  Dân chủ đến từ Đại Ziên Hồng

  http://hon-viet.co.uk/ToQuocGhiOn.jpg

  Dân chủ đến từ Bức tường Bá Linh sụp đổ
  Đến từ đàn con nhìn xa thấy rộng dẹp bỏ hận thù tị hiềm
  Cho lời thề vang dội Trường Sơn chấp cánh vượt Biển Đông
  Hòa nhập vào nhịp thở Toàn cầu Thời đại
  Dân chủ đến từ hàng triệu trái tim Việt tha thiết
  Cho Đất Nước này trường tồn bất diệt
  Cho Giấc mơ Việt Nam hiện thực da diết
  Dân chủ phải đến từ Đại Ziên Hồng

  https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2014/07/vs22_15.jpg?w=672&h=372&crop=1
  Dân chủ thăng hoa từ tham nhũng nhiễu nhương thường ngày
  Dân chủ hóa thân từ mắt Mẹ buồn bạc lòng tóc bạc tuyết sương
  Dân chủ thần dược thuốc thần linh dược kết tinh từ cơ chế độc tài
  Dân chủ lối thoát duy nhất đường hầm bế tắc khủng hoảng triền miên hơn 4.000 năm !
  Dân chủ phải đến từ Đại Ziên Hồng

  https://vietcongonline.files.wordpress.com/2015/01/1197.jpg?w=350&h=200&crop=1

  Cất cánh bay lên bay lên Việt Nam !
  Ôi con tàu Tổ Quốc thân thương vượt trùng khơi trùng dương
  Cất cánh bay lên bay thẳng bay cao bay dài bay mãi Tổ Quốc Việt Nam !
  Đến tận biên cương bến bờ Hạnh phúc Giàu mạnh
  Cho Giấc mơ Việt Nam tựu thành !
  Cho Khát vọng Tinh thần kết hoa nở trái
  Cho cơ chế đổi thay lột xác từng mỗi hình hài
  Cho tâm tính mòn ruỗng thăng hoa phóng khoáng

  http://www.wingsof100viet.org/photos/heroes-DienHong.jpg

  Cho bảo thủ không còn vỏ ốc ngà ẩn náu
  Cho mọi trái tim Việt Nam mở rộng
  Đấu cật chung lưng xây dựng
  Nhà Nước pháp quyền đa nguyên của Dân do Dân vì Dân
  Dân chủ phải đến từ Đại Ziên Hồng

  https://honnuoc.files.wordpress.com/2014/06/064d3-vnch-biendong-danlambao.jpg

  Dân chủ đến từ nửa Việt Nam Âm và nửa Việt Nam Dương cân bằng quân bình
  Cho con cháu Âu Cơ – Lạc Long Quân làm tình thương nhau trên dải Đất chữ S này
  Trao tặng di tặng truyền thống cho Mai sau
  Khắc sâu vào miền lưu vực sông Hồng
  Cho lời nguyện Phật cất lên từ nguồn cội Yên Tử

  https://i.ytimg.com/vi/Sa2VVJkpJxk/maxresdefault.jpg

  Hòa nhập hòa tan cùng lời cầu Chúa từ phương Tây
  Cho Hồn Việt giao thoa hòa âm gió Tây gió Đông
  Trên cao nguyên hồng thung lũng hồng
  Trong thương yêu bao dung chấp nhận lẫn nhau
  Cho mọi thành kiến thăng hoa trên đa nguyên

  https://nswvefa.files.wordpress.com/2013/10/hqpd_1381109105.gif

  Tổ Quốc Việt Nam tối thượng lời nguyền
  Tất cả điều khát vọng trên chỉ có :
  Thế kỷ 21 : Dân chủ đến từ Đại Ziên Hồng

  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 6. Trích: “Kiên quyết không bầu cho một người xa lạ ở nơi khác gửi đến dù người ấy có là ông nọ bà kia. Họ có chức vụ và quyền to ở nơi khác, họ vào QH để thêm danh, họ xem QH chỉ là nơi thừa hành các chỉ thị của ĐCS mà họ đã thảo luận ở ngoài QH. Đó là quan chức của Đảng và chính quyền chứ không phải đại diện của dân.”

  Ý kiến này hay và chắc chắn sẽ có tác dụng. Hàng loạt những “nghị ghé” từ đẩu từ đâu, trong đó có những tai thật to mặt thật bự tương đương hàng “trụ”, đột nhiên rớt đài!

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây