Tuyên bố của Diễn Đàn Việt Nam 21 về việc Nghị Viện Âu châu thông qua Hiệp định thương mại tự do EVFTA

14-2-2020

Vào ngày 12/02/2012 Nghị viện Âu châu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định thương mại  tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữ Liên minh châu Âu (EU) và  Việt Nam.

Theo kết quả biểu quyết, EP đã thông qua EVIPA với tỷ lệ 407 phiếu ủng hộ,188 phiếu chống và 53 phiếu trắng.Trong khi đó ,EVFTA được thông qua với tỷ lệ 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng.

Như vậy sau 10 năm thương thảo, rà soát pháp lý và giải quyết nhiều phát sinh liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định EVFTA đã được đa số Nghị sĩ Âu châu chấp thuận.

Trước sự kiện quan trong có tầm ảnh hưởng đến mối bang giao giữ EU và Việt nam cũng như toàn bộ sinh hoạt chính trị và kinh tế tại Việt Nam, Diễn Đàn Việt Nam 21 tuyên bố :

– Chia sẻ quan điểm của 192 Nghị sĩ Âu châu và nhiều  tổ chức dân sự  Việt Nam đã  không ủng hộ việc  phê chuẩn EVFTA vì những tiêu chuẩn bảo vệ  quyền lao động, nhân quyền và môi sinh dưới chế độ độc tài, độc đảng ở Việt Nam chưa được đáp ứng.

– Nhiệt liệt biểu dương  các thành quả vận động quốc tế  cũng như  tinh thần dấn thân của nhiều tổ chức dân sự  Việt nam đã kiên trì đấu tranh cho Tự do và Dân chủ  trong thời gian qua.

– Xác nhận thiện ý và  vai trò của EU sẽ sử dụng ảnh hưởng tối đa của mình góp phần phát triển kinh tế và dân chủ hoá đất nước Việt Nam.

Vì lợi ích của nhân dân Việt Nam trong bối cảnh mới, Diễn Đàn Việt Nam 21 kêu gọi:

– Các tổ chức dân sự Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin và liên hệ với các cơ quan ngoại giao, truyền thông của các quốc gia thành viên trong Liên minh EU.

– Các tổ chức dân sự Việt Nam thành lập các cơ chế tư vấn pháp luật và giám sát việc thi hành các Hiệp định thương mại tự do tại Việt Nam.

– EU phải kiểm tra những cam kết cuả CSVN  trong việc cải thiện nhân quyền và dân quyền.

CHLB Đức  ngày 13/02/2020

TS Dương Hồng Ân, Điều hợp viên Diễn Đàn Việt Nam 21
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thôi thì… việc EU ký EVFTA, EVITA cũng là một hành động chấp nhận cho Cầm quyền VN đứng vào vị trí được nhiều ngọn đèn pha soi rọi, mọi hành vi mờ ám, bất nhân, khủng bố, bắt cóc, chúng muốn che dấu, muốn không minh bạnh… sẽ khó khăn nhiều hơn trước!
    Với loài dơi chuột như “CSVN” – Gần mực thì đen, gần đèn chắc CHẾT!
    Chúc lũ Độc tài CSVN chết sớm – cho nhân dân VN có quyền được sống!

  2. Tín hiệu vui. Chúng ta cần phải hành động quyết liệt vì sự sống còn của dân tộc

Comments are closed.